Accidentele de muncă și bolile profesionale – drepturile lucrătorilor români din Italia

Românii care muncesc legal în Italia şi care au accidente de muncă sau care suferă de boli profesionale au dreptul la despăgubiri, la fel ca cetăţenii italieni.

Lucrătorii români care sunt asiguraţi în sistemul de asigurări sociale (INPS), beneficiază de toate indemnizațiile şi rentele care se acordă şi muncitorilor italieni, în cazul unor accidente de muncă sau boli profesionale.

În cazul în care aţi avut un accident la locul de muncă trebuie să declaraţi evenimentul la camera de gardă/urgenţă sau la medicul curant, care va elibera primul certificat medical; apoi anunţaţi patronul, căruia îi înmânaţi acest certificat.

Pe baza lui, angajatorul va informa oficial birourile Institutului Naţional de Asigurare împotriva accidentelor la locul de muncă şi a Bolilor Profesionale (INAIL) cu privire la accidentul survenit. Dacă patronul nu anunţă oficiile INAIL, acest lucru trebuie făcut chiar de către persoana accidentată.

Angajatorul, trebuie să anunţe accidentul la INAIL în termen de 2 zile de la data când acesta a avut loc.

Se consideră accident de muncă un eveniment care are ca urmare vătămarea printr-o cauză violentă în timpul muncii, ce poate cauza moartea sau provoca o invaliditate permanentă față de muncă, absolută sau parțială ori o invaliditate temporară absolută care implică lipsa de la muncă, pentru o perioadă mai mare de trei zile.

Este recunoscută ca boală profesională acea boală rezultată în timpul și din cauza activității lucrative, pentru care lucrătorii sunt angajați și e provocată de o cauză lentă și progresivă care actionează mai mult timp.

O dată trecute cele trei zile, din a patra zi până in a 90-a zi, suma indemnizației temporare este de 60% din salariul zilnic al lucrătorului în ultimele 15 zile precedente accidentului de muncă sau manifestării bolii profesionale. Din a 91-a zi până la însănătoșirea clinică, suma ajunge la 75% din retribuție. În caz de internare în spital, suma poate fi redusă cu o treime.

Institutul National de Protectie împotriva Accidentelor de Muncă si Bolilor Profesionale (INAIL), acordă o indemnizație pentru orice pagubă permanentă asupra integrității fizice și psihice a lucrătorului, mai mare de 6%, chiar dacă paguba nu are consecințe patrimoniale.

Dacă din accidentul de muncă sau boala profesională rezultă ulterior invalidități cu caracter permanent, este acordată,începând de la data însănătoșirii clinice a asiguratului, o rentă în funcție de nivelul de incapacitate evaluată.

- Continuarea articolului după publicitate -

Este considerată incapacitate de muncă permanentă parțială consecița unui accident de muncă sau unei boli profesionale care duce la diminuarea în parte a capacității de muncă. Legislatorul italian a stabilit că, atunci când paguba asupra sănătății depășește nivelul de 15%, trebuie să se considere că acest lucru are consecințe și asupra capacității lucrative de a produce salariu. Prin urmare, începând de la 16% până la 100% trebuie indemnizate, pe lângă paguba asupra sănătății, și consecințele patrimoniale pe care paguba le determină pentru lucrătorului.

În cazul decesului în urma unui accident la locul de muncă, prestaţiile pot fi distribuite urmaşilor lucrătorului.

Renta în bani, se acordă urmașilor lucrătorului decedat, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Suma variază în funcție de nivelul de rudenie față de defunct: 50% pentru soț/soție, 20% fiului sau persoanelor echivalente, 40% fiului orfan de ambii parinți, 20% rudelor ascendente si colaterale. Fiecare dintre procente se raportează la retribuția  de 100% primită de asigurat înainte de deces, cuprinsă între un minim și un maxim stabilite prin lege.

Ajutorul de înmormantare reprezintă o prestație acordată urmașilor care au dreptul la rentă sau, în lipsa acestora, celor care demonstrează că au susținut cheltuielile de înmormantare ale lucrătorului decedat în urma unui accident la locul de muncă sau a unei boli profesionale.

În cazul în care, lucrătorii care au suferit un accident de muncă au nevoie de informații și demersuri necesare în acest sens, se pot adresa Patronatelor care, prin lege, sunt obligate să acorde asistență total gratuită persoanelor accidentate.

Mai multe informații puteți găsi pe site-urile INPS și INAIL de specialitate:

Alte articole care v-ar putea interesa:

Susține publicația noastră!

SUSȚINE PUBLICAȚIA NOASTRĂ

Mai multe articole mai jos