Ajutor social în Italia, condiții și metode de depunere a cererii

Institutul Național de Protecție Socială (INPS) din Italia a publicat un tutorial online care explică modul de depunere și gestionare a cererii pentru Assegno di Inclusione (Adi), un instrument de incluziune socială ce a înlocuit vechiul Reddito di cittadinanza (Rdc).

Conform primului raport al Observatorului Adi, până la data de 30 iunie 2024, au fost primite și aprobate aproximativ 700.000 de cereri Adi, acoperind un total de circa 1,7 milioane de cetățeni.

În aceeași perioadă, au fost aprobate 96.000 de cereri pentru Supporto Formazione Lavoro (Sfl).

Adi, împreună cu Sfl, este destinat combaterii sărăciei și șomajului și a intrat în vigoare în ianuarie 2024. Tutorialul publicat pe site-ul INPS ghidează utilizatorii prin diversele funcționalități și stadii ale gestionării cererilor.

De asemenea, sunt disponibile documente atașate, descărcabile și consultabile, care explică acțiunile necesare în funcție de stadiul cererii, atât pentru serviciul “Adi: Gestione domanda”, cât și pentru “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa” (Siisl).

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Pentru a solicita Adi, sunt necesare următoarele condiții: solicitanții trebuie să fie neangajabili, să aibă în întreținere cel puțin un minor sau o persoană cu dizabilități, sau să se afle într-o situație familială care necesită asistență socială.

În plus, solicitanții trebuie să fie cetățeni comunitari (sau să dețină un permis de ședere ori protecție internațională) și să fi locuit în Italia timp de cel puțin cinci ani, dintre care doi ani consecutivi.

Pe lângă criteriile de cetățenie, există și condiții economice: solicitanții trebuie să aibă un indicator ISEE actualizat sub 9.360 de euro și un venit familial total de maximum 6.000 de euro, calculat în funcție de scala de echivalență.

Pentru familiile în care există doar persoane de cel puțin 67 de ani sau cu dizabilități grave, plafonul venitului familial se ridică la 7.560 de euro pe an.

Sprijinul este acordat lunar, începând cu luna următoare depunerii cererii, pentru o perioadă maximă de 18 luni.

După această perioadă, Assegno di Inclusione poate fi reînnoit pentru încă 12 luni, dar doar după o lună de pauză. Plățile sunt efectuate pe o cardă reîncărcabilă specială, denumită Carta di inclusione, care permite retrageri de până la 100 de euro pe lună.

Notă: Persoanele neangajabile sunt persoanele care nu sunt în măsură să lucreze din diverse motive, cum ar fi starea de sănătate, dizabilități sau alte circumstanțe care le împiedică să fie apte de muncă.

Aceasta poate include persoane cu dizabilități severe, persoane care necesită îngrijire constantă sau alte situații similare care fac imposibilă angajarea lor pe piața muncii.