Italia: Informații privind obținerea alocaţiei pentru nucleul familial

Un cetăţean comunitar care lucrează într-un stat membru al Uniunii Europene are drept la prestaţiile familiale prevăzute de legislaţia ţării de angajare. Dacă lucraţi legal sau dacă primiţi indemnizaţie de şomaj în Italia şi vă încadraţi în limitele de venit stabilite anual, aveţi dreptul la alocaţie pentru nucleul familial, pentru dumneavoastră şi pentru membrii dumneavoastră de familie, indiferent dacă aceştia locuiesc în Italia sau în România.

Atenție! Nu puteţi primi simultan, aceleaşi drepturi, din Italia şi din România. Pentru a putea decide asupra deschiderii dreptului dvs. la respectiva prestaţie (eliberarea autorizaţiei), INPS poartă corespondenţă cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială competentă teritorial din România, prin formulare europene (E401, E411).

Alocaţia pentru nucleul familial poate fi solicitată pentru următorii membri de familie:

  • pentru solicitantul alocaţiei;
  • pentru soţul/soţia solicitantului de care acesta/aceasta nu este despărţit/despărţită legal;
  • pentru copiii (legitimi, adoptaţi, naturali recunoscuţi, născuţi dintr-o căsătorie precedentă a celuilalt soţ şi încredinţaţi acestuia) şi nepoţii pe cale ascendentă cu vârstă mai mică de 18 ani încredinţaţi spre creştere;
  • copiii majori cu handicap care, din motive fizice sau mentale, se află în incapacitate de muncă;
  • fraţii, surorile şi nepoţii solicitantului, minori sau majori cu handicap, dacă sunt orfani de ambii părinţi şi nu au dreptul la pensie de urmaş.

De asemenea, în cazul familiilor numeroase (cel puţin 4 copii cu vârsta de până la 26 ani), inclusiv copiii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 21 de ani au dreptul la alocaţie, putând fi incluşi de solicitant în nucleul său familial, dacă aceştia sunt studenţi sau ucenici.

Pentru a obţine alocaţia pentru nucleul familial, salariaţii pot prezenta formularul „ANF/DIP” emis de Institutul Naţional de Protecţie Socială (INPS), propriului angajator. Angajatorul va plăti alocaţia pentru întreaga perioadă lucrată de salariat pentru acesta.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Personalul din domeniul asistenţei acordate persoanelor (menajere, îngrijitoare, etc.) lucrătorii din agricultură cu contract pe perioadă determinată, lucrătorii înscrişi la Gestiunea Separată a INPS, trebuie să depună cererea pentru obţinerea prestaţiei direct la INPS. În aceste situaţii, alocaţia va fi plătită direct de către INPS.

Cererea pentru obţinerea alocaţiei pentru nucleul familial se poate prezenta inclusiv cu ajutorul instituţiilor de asistenţă denumite „patronati”, care furnizează servicii gratuite în acest sens. Cuantumul alocaţiei variază în funcţie de numărul componenţilor familiei şi de venitul total realizat de aceştia.

În cazul familiilor

Cuantumul alocaţiei variază în funcţie de numărul componenţilor familiei şi de venitul total realizat de aceştia. Alocaţia poate fi solicitată retroactiv pentru ultimii 5 ani lucraţi legal în Italia.

Valoarea alocației:

De exemplu, în cazul unei familii formate din cei doi părinţi şi un minor (în familie nu sunt prezente persoane cu handicap) cu un venit total anual de până la 14.701,55 euro, valoarea lunară a alocaţiei este 137,50 euro. În cazul unei familii cu 2 copii minori (aceleaşi condiţii de mai sus), valoarea lunară a alocaţiei este de 258,33 euro.

Alocaţia pentru nucleul familial acordată de primării

Este o prestaţie acordată de primării, însă plătită de INPS. Pentru anul 2021, valoarea indemnizației lunare pentru nucleul familial este de 145,14 euro. Valoarea indicatorului situației economice echivalente (ISEE) este de 8.788 euro.

Au dreptul la alocaţia pentru nucleul familial acordată de primării, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • cetăţenii italieni sau comunitari care au reşedinţa în Italia;
  • familiile formate din cel puţin un părinte şi 3 copii minori;
  • veniturile familiei să nu depăşească un anumit nivel. Se ţine cont de Indicatorul situaţiei economice (ISE) care, în anul 2021, are valoarea de 8.788 euro.

Dreptul la alocaţia pentru nucleul familial recunoscută de primării încetează din prima zi a anului în care venitul realizat de familie depăşeşte limita stabilită sau din prima zi a lunii ce urmează celei în care nu mai este îndeplinită condiţia privind componenţa familiei.
Cererea trebuie să fie depusă la primăria de reşedinţă până la 31 ianuarie a anului ce urmează celui pentru care se solicită acordarea alocaţiei pentru nucleul familial. Trebuie să prezentaţi împreună cu cererea şi o declaraţie cu privire la componenţa şi situaţia economică a familiei (ISEE).

Alocaţia este reevalută anual. În anul 2021, valoarea lunară a alocaţiei este de 145,14 euro. Aceasta se acordă timp de 13 luni.