Ambasada României în Italia: Măsurile economice adoptate de Guvernul italian pentru cetățenii afectați de pandemia COVID-19

Reprezentanții Ambasadei României în Republica Italiană au publicat luni, 25 mai 2020, pe pagina Facebook, mai multe informații utile cu privire la măsurile economice adoptate de Guvernul italian pentru susținerea cetățenilor afectați de pandemia de coronavirus. Cetățenii români rezidenți pe teritoriul Italiei sau care au un contract de muncă activ în această țară pot beneficia și ei de aceste ajutoare, dacă îndeplinesc cerințele stabilite prin lege.

„Guvernul italian a adoptat, prin decretul-lege nr. 34 din 19 mai 2020, o serie de măsuri de sprijin economic pentru cetățenii afectați de pandemia de Covid-19”, scrie instituția română.

„Vă prezentăm în aceste materiale măsurile prevăzute pentru:

 • personalul casnic și de îngrijire;
 • familiile fără venituri sau cu venituri limitate;
 • anumite categorii de lucrători.”

Iată care sunt informațiile puse la dispoziție de Ambasada României în Italia:

Informații utile pentru personalul casnic și de îngrijire („lavoratori domestici – badanti, colf”)

Indemnizațiile de 500€/lună pentru lunile aprilie și mai acordate persoanelor încadrate ca „badante” sau „colf”

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Condiții:

 • contract/e de muncă legal/e, în derulare de la 23 februarie 2020;
 • program de lucru de peste 10 ore/săptămână (în cazul în care aveți mai multe contracte de muncă, se face însumarea orelor prevăzute în respectivele contracte);
 • să nu fi locuit cu angajatorul;

Nu se acordă persoanelor care beneficiază de:

 • pensie (cu excepția alocației ordinare de invaliditate);
 • venitul de urgență (REM);
 • venitul de cetățenie (dacă valoarea acestuia este de cel puțin 500 de euro; dacă valoarea venitului de cetățenie este mai mică de 500 de euro, e va acorda diferența de bani, în lunile aprilie și mai, până la pragul de 500 de euro);
 • indemnizații COVID-19 (acordate de ex. liber profesioniștilor, lucrătorilor autonomi/cu contracte co.co.co, muncitorilor agricoli cu contracte cu durată determinată, lucrătorilor sezonieri din turism, lucrătorilor din domeniul spectacolului);
 • salariu în urma unui raport de muncă pe durată nedeterminată, diferit de cel de muncă domestică (colf/badante);
 • măsurile privind combaterea muncii la negru (art. 103 din DL Rilancio nr. 34/19.05.2020).

Cum depun cererea:

 • direct pe site-ul www.inps.it;
 • prin intermediul unei instituții de asistență a lucrătorilor („patronato”) care acordă asistență gratuită în acest sens.

Reddito di emergenza „REM” (art. 82 DL Rilancio)

Măsură cu caracter extraordinar, de susținere a familiilor fără venituri sau cu venituri limitate

REM se plătește în 2 cote a câte 400 de euro, în cazul unui nucleu familial format dintr-o singură persoană. Suma crește gradual, până la maxim 800 de euro, în funcție de numărul membrilor care compun nucleul familial. De asemenea, dacă din nucleul familial face parte cel puțin o persoană cu handicap grav sau care nu se poate descurca singură, cuantumul maxim devine 840 de euro.

Condiții:

 • Rezidența în Italia;
 • ISEE sub 15.000 de euro;
 • Venitul familiei din luna aprilie să fie mai mic decât cuantumul unei cote REM;
 • Bunuri mobile aferente anului 2019 sub 10.000 de euro, dacă nucleul familia este compus dintr-o singură persoană. Pragul crește cu câte 5.000 de euro, pentru fiecare membru de familie în plus, până la maxim 20.000 de euro. Dacă în nucleul familial respectiv se regăsește o persoană cu handicap grav sau care nu se poate descurca singură, pragul crește cu 5.000 de euro.

Pentru obținerea ISEE, vă puteți adresa unui Centru de Asistență Fiscală (CAF).

Nu aveți dreptul la REM dacă unul dintre membrii nucleului familial beneficiază de:

 • indemnizații COVID-19 (acordate de ex. liber profesioniștilor, lucrătorilor autonomi/cu contracte co.co.co, muncitorilor agricoli cu contracte cu durată determinată, lucrătorilor sezonieri din turism, lucrătorilor din domeniul spectacolului, personalului casnic de îngrijire – „badante/colf”);
 • venitul de cetățenie;
 • pensie directă sau indirectă, cu excepția alocației ordinare de invaliditate;
 • salariul brut primit, în baza unui raport de muncă, este mai mare decât cuantumul unei cote REM;

Nu au dreptul la REM deținuții și persoanele internate într-o structură care asigură servicii de îngrijire de lungă durată sau în alte structuri rezidențiale, finanțate integral din fonduri publice.

Cum depun cererea?

 • direct pe site-ul www.inps.it;
 • prin intermediul instituțiilor de asistență a lucrătorilor „patronato” sau al centrelor de asistență fiscală (CAF).

Cererile pot fi depuse până la sfârșitul lunii iunie 2020.

Alte indemnizații acordate lucrătorilor, în contextul COVID-19 (art. 84, art. 98 DL Rilancio)

Lucrătorii sezonieri din turism și centrele termale

Lucrătorii sezonieri din turism și centrele termale care au beneficiat în luna martie de indemnizația de 600 de euro, vor benefica de aceeași indemnizație de 600 de euro și în luna aprilie 2020. Au dreptul la aceeași indemnizație și lucrătorii care au lucrat temporar pentru firme din domeniul respectiv, fiind puși la dispoziția acestora de către agenți de muncă temporară („lavoratori in somministrazione”), al căror raport de muncă a încetat involuntar, în perioada 01.01.2019 – 17.03.2020, nu sunt titulari ai unui raport de muncă de tip „dipendente”, nu beneficiază de pensie sau de indemnizația de șomaj NASPI la 19.05.2020.

Totodată, lucrătorii sezonieri din turism și stațiuni termale, inclusiv personalul care și-a desfășurat activitatea în baza unui contract obținut printr-un agent de muncă temporară, al căror raport de muncă a încetat involuntar, în perioada 01.01.2019 – 17.03.2020, nu sunt titulari ai unui raport de muncă de tip „dipendente”, nu beneficiază de pensie sau de indemnizația de șomaj NASPI la 19.05.2020, au dreptul la o indemnizație de 1.000 de euro aferentă lunii mai.

Muncitorii din domeniul agricol

Muncitorii din domeniul agricol care au beneficiat deja în luna martie de indemnizația de 600 de euro, vor primi o indemnizație de 500 de euro aferentă lunii aprilie.

Lucrătorii înscriși la Fondul Lucrătorilor din Domeniul Spectacolului

Lucrătorii înscriși la Fondul Lucrătorilor din Domeniul Spectacolului (FPLS) care au beneficiat deja în luna martie de indemnizația de 600 de euro, au dreptul la o indemnizație de 600 de euro pentru fiecare dintre lunile aprilie și mai 2020. Totodată, indemnizația este recunoscută și lucrătorilor înscriși la FPLS cu cel puțin 7 zile lucrate legal în 2019 și un venit de până la 35.000 de euro. Nu au dreptul la indemnizație lucrătorii cu un raport de muncă salariată și titulari de pensie la 19.05.2020.

Liber profesioniștii și persoanele cu contracte de colaborare coordonată și continuă (co.co.co) înscriși la gestiunea separată a INPS

Liber profesioniștii și persoanele cu contracte de colaborare coordonată și continuă (co.co.co) înscriși la gestiunea separată a INPS care au beneficiat deja în luna martie de indemnizația de 600 de euro, vor beneficia automat și în luna aprilie de o indemnizație în valoare de 600 de euro.

Totodată, liber profesioniștii titulari de PFA („Partita IVA”) activă la 19.05.2020, înscriși la Gestiunea Separată a INPS care nu sunt pensionari și nu sunt înscriși la fonduri de asigurări de pensii obligatorii, care au suferit pierderi pe care le pot dovedi (reducerea cu cel puțin 33% a venitului obținut în luna martie și aprilie 2020 comparativ cu aceeași perioadă din 2019), au dreptul la o indemnizație de 1.000 de euro, pentru luna mai. De asemenea, lucrătorii cu contracte de tipul co.co.co, înscriși la gestiunea separată a INPS, care nu sunt pensionari și care nu sunt înscriși la alte fonduri de asigurări de pensii obligatorii, al căror raport de muncă rezulta încetat la data de 19.05.2020, au dreptul la o indemnizație de 1.000 de euro pentru luna mai.

Lucrătorii autonomi înscriși la gestiunile speciale ale Asigurării Generale Obligatorii – AGO (meșteșugari, comercianți, cultivatori direcți)

Lucrătorii autonomi înscriși la gestiunile speciale ale Asigurării Generale Obligatorii – AGO (meșteșugari, comercianți, cultivatori direcți) care au beneficiat deja în luna martie de indemnizația de 600 de euro, vor beneficia automat de aceeași indemnizație de 600 de euro și în luna aprilie 2020.

Lucrătorii angajați („dipendenti”) și cei autonomi

Lucrătorii angajați („dipendenti”) și cei autonomi care, în urma urgenței epidemiologice COVID-19, și-au încetat, redus sau suspendat activitatea sau raportul de muncă, cu condiția să nu aibă un alt contract de muncă pe durată nedeterminată, altul decât contractul intermitent și să nu fie beneficiari de pensie, au dreptul pentru fiecare dintre lunile aprilie și mai la o indemnizație de 600 de euro, după cum urmează:

 • Lucrătorii cu contracte de muncă intermitente („a chiamata”) care au lucrat cel puțin 30 de zile în perioada 01.01.2019 – 31.01.2020 și nu sunt titulari ai unui alt contract de muncă pe durată nedeterminată;
 • Lucrătorii sezonieri din domenii diferite de turism/stațiuni termale cărora le-a încetat involuntar raportul de muncă în perioada 01.01.2019 – 31.01.2020 și care au lucrat cel puțin 20 de zile în aceeași perioadă;
 • Lucrătorii autonomi (fără „Partita IVA”) care nu sunt înscriși la alte fonduri de asigurări de pensii obligatorii, care în perioada 01.01.2019 – 23.02.2020 au lucrat în baza unor contracte de muncă autonomă ocazională și, de asemenea, la 23.02.2020 nu aveau un contract în derulare. La data de 23.02.2020 trebuie să rezulte în evidența INPS (Gestiunea separată) cu cel puțin o contribuție lunară vărsată;
 • Persoanele care se ocupă de vânzări la domiciliu cu un venit anual aferent anului 2019 provenit din aceste activități de peste 5.000 de euro, titulari de PFA („Partita IVA”) activă la data de 23.02.2020, care rezultă înscriși la INPS – Gestiunea Separată la data de 23.02.2020 și nu sunt înscriți la alte fonduri de asigurări de pensii obligatorii.

Indemnizațiile prezentate mai sus nu sunt cumulabile cu venitul pentru cetățenie – „reddito di cittadinanza” – dacă acesta are o valoare egală sau mai mare decât respectivele indemnizații. În situațiile în care venitul pentru cetățenie are o valoare inferioară indemnizației „COVID-19”, lucrătorii vor putea primi diferența dintre cuantumul venitului de cetățenie primit și indemnizația acordată în contextul COVID-19.

Cererile pentru obținerea indemnizațiilor aferente lunii martie 2020 pot fi prezentate până pe 3 iunie 2020.

Cererile pentru obținerea indemnizațiilor se depun fie direct pe site-ul INPS (www.indps.it), fie prin intermediul unei instituții de asistență a lucrătorilor („patronato”) care acordă asistență gratuită în acest sens.

Lucrătorii care au primit indemnizațiile COVID-19 în luna martie (stabilite prin DL Cura Italia) primesc automat indemnizație aferentă lunii aprilie, fără a fi necesar să depună o nouă cerere.

Lucrătorii sportivi cu contracte de colaborare

Lucrătorii sportivi cu contracte de colaborare au dreptul la o indemnizație de 600 de euro pentru lunile aprilie și mai 2020 (art. 98 DL Rilancio). Cererile trebuie adresate Societății Sport e Salute S.p.A. Nu se acordă beneficiarilor altor venituri rezultate din muncă și ai venitului de cetățenie. Persoanele care au beneficiat deja în luna martie 2020 de indemnizația de 600 de euro, vor beneficia automat, fără a fi nevoie să depună o nouă cerere, de indemnizația aferentă lunilor aprilie și mai 2020. Petru mai multe informații: https://www.sportesalute.eu.

Indemnizațiile acordate în contextul COVID-19 nu pot fi cumulate între ele.