Ambasada României în Italia, precizări privind obligativitatea deținerii Certificatului Covid-19 (Green Pass) la locul de muncă

Guvernul italian a introdus, începând cu 15 octombrie 2021 și până la încetarea stării de urgență (31 decembrie 2021), obligativitatea deținerii Certificatului verde Covid-19 (Green Pass) pentru accesul la locul de muncă, atât în sectorul public, cât și în sectorul privat, informează Ambasada României în Italia pe pagina Facebook.

Accesul angajaților la locul de muncă cu încălcarea prevederilor privind obligativitatea certificatului verde este sancționată cu o amendă cuprinsă între 600 și 1500 de euro.

Angajatul care comunică faptul că nu deține certificatul verde sau cel care nu îl poate prezenta la momentul accesului la locul de muncă este considerat absent nemotivat, până la momentul prezentării certificatului verde, totuși fără a depăși data de 31 decembrie 2021.

Nu există consecințe disciplinare și își menține dreptul la păstrarea raportului de muncă. În zilele de absență nejustificată, lucrătorul nu are dreptul la salariu.

În cazul întreprinderilor cu mai puțin de 15 angajați, după a 5-a zi de absență nemotivată a unui angajat, angajatorul poate suspenda angajatul pe perioada stipulată în contractul de muncă pentru înlocuire, dar nu pentru o perioadă mai mare de 10 zile, reînnoibilă o singură dată, și fără a depăși data de 31 decembrie 2021.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Prevederea privind obligativitatea deținerii Certificatului verde Covid-19 (Green Pass) pentru accesul la locul de muncă nu se aplică persoanelor care nu sunt incluse în campania de vaccinare (care nu se pot vaccina din motive medicale), în baza certificatului medical eliberat în conformitate cu criteriile stabilite de către Ministerul Sănătății.

@rotalianul