Ambasada României în Italia: Informații despre venitul și pensia de cetățenie

Ambasada României în Italia a publicat pe site-ul oficial informații complete privind venitul de cetățenie (reddito di cittadinanza) și pensia de cetățenie „cota 100” (quota 100), două măsuri adoptate recent de guvernul italian:

Începând cu luna aprilie 2019 intră în vigoare venitul de cetățenie, o măsură a executivului italian care își propune combaterea sărăciei, a inegalității și a excluderii sociale, precum și garantarea dreptului la muncă.

Venitul de cetățenie poate fi solicitat de cetățeni majori, italieni, comunitari sau extra-comunitari cu permis de ședere de lungă durată. De asemenea, cetățenii străini trebuie să fie rezidenți în Italia de cel puțin 10 ani, dintre care ultimii 2 să fie în mod continuu.

Pentru a putea primi venitul de cetățenie, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

  • Indicatorul situației economice echivalente (ISEE) să fie inferior valorii de 9.360 euro pe an;
  • Patrimoniul imobiliar, diferit de prima casă, să nu depășească valoarea de 30.000 euro;
  • Patrimoniul financiar să nu depășească valoarea de 6.000 euro pentru persoane individuale, respectiv 20.000 euro, pentru familii în care există membri cu nevoi speciale;
  • Nu pot să primească venitul de cetățenie cei care și-au dat demisia de la locul de muncă din motive voluntare.

Venitul de cetățenie conferă dreptul fiecărui cetățean să aibă un venit minim garantat de 500 euro lunar, la care se adaugă un venit de 280 euro/lună pentru plata cheltuielilor aferente chiriei și întreținerii locuinței. Dacă solicitantul are un venit inferior acestei valori, statul italian va plăti doar diferența până la realizarea plafonului minim stabilit. Această diferență plătită de stat nu poate fi sub valoarea de 480 euro pe an.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Dacă solicitantul este o persoană singură și fără venituri, va primi toată contravaloarea ajutorului de 500 euro pe lună, la care se adaugă 280 euro pe lună ca suport locativ, în cazul în care nu are o locuință, și va beneficia de tarife speciale la energie electrică și alimentarea cu gaze naturale.

Familiile cu mai mulți membri vor primi contravaloarea venitului de cetățenie conform unor grile specifice calculate de către INPS, pe baza nucleului familial și a veniturilor realizate.
Cererile vor putea fi depuse la oficiile poștale sau la centrele de asistență fiscală (CAF) începând cu 1 martie 2019, iar evaluarea lor se va face de către Institutul Național de Protecție Socială (INPS).

Beneficiile au o durată de 18 luni, cu posibilitatea de reînnoire pentru alte 18 luni, după o pauză de o lună între cele două etape. În schimb, beneficiarul se angajează să încheie un „pact de muncă” sau un „pact de formare”, în funcție de calificări, în termen de 30 de zile de la acordarea venitului.

„Pactul de muncă” prevede un parcurs personalizat de introducere în câmpul muncii și obligația de a accepta una dintre cele trei oferte de muncă pe care le va primi din partea centrului de angajare, pe baza unor criterii care țin cont în principal de distanța față de locul de reședință și de componența familiei.

„Cota 100” – Pensia de cetățenie

Pentru nucleele familiale în care cel puțin o persoană are vârsta de minim 67 de ani, se va acorda pensia de cetățenie, conform acelorași prevederi valabile pentru acordarea venitului de cetățenie.

„Cota 100” reprezintă un mecanism de pensionare anticipată care permite ieșirea la pensie înainte de îndeplinirea cerințelor actuale aflate în vigoare de la 1 ianuarie 2019 (în baza vârstei, 67 de ani pentru bărbați și 66 de ani și 7 luni pentru femei cu minim 20 de ani de contribuții sau, pe baza contribuției, 43 de ani și 3 luni de contribuții pentru bărbați și 42 de ani și 3 luni de contribuții pentru femei, indiferent de vârstă).

Astfel, „Cota 100” prevede în schimb o vârstă de cel puțin 62 de ani și 38 de ani de contribuții plătite. Același decret prevede o micșorare a cererilor contributive în vigoare de la 1 ianuarie a.c., fiind necesari 42 de ani și 10 luni pentru bărbați și 41 de ani și 10 luni pentru femei.

În sectorul privat, cine a îndeplinit condițiile cotei 100 până la data de 31 decembrie 2018 poate ieși la pensie de la 1 aprilie 2019. Cine a îndeplinit sau urmează să îndeplinească aceste condiții după 1 ianuarie 2019, va putea ieși la pensie 3 luni mai târziu, respectiv de la 1 iulie 2019.

Pentru funcționarii publici, regulile prevăd ca, cei care au îndeplinit condițiile cotei 100 până la 31 decembrie 2018, pot ieși la pensie de la 1 august 2019; în celelalte cazuri, se poate ieși la pensie la 6 luni după îndeplinirea cerințelor cotei 100, dar cu un preaviz de 6 luni. Lucrătorii din învățământ pot face acest lucru la începutul anului școlar, respectiv în luna septembrie.

Cei care decid să iasă la pensie folosind prevederile cotei 100 nu pot cumula pensia cu alte venituri până la îndeplinirea vârstei normale de pensionare, decât în limita a 5.000 euro realizați ca urmare a unor activități ocazionale.