„Anul Cultural Dimitrie Cantemir”, celebrat la Milano, la prestigioasa Biblioteca Ambrosiana

Cu prilejul Anului Cultural „Dimitrie Cantemir”, Centrul Cultural Italo–Român, Biblioteca Ambrosiana din Milano şi Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, au organizat o manifestare cultural–ştiinţifică dedicată celebrării a 350 de ani de la naşterea marelui cărturar român, erudit de faimă europeană, domnitor moldovean, academician berlinez, cronicar, un „Lorenzo de Medici al nostru”, cum aprecia George Călinescu, a cărui operă valoroasă este de peste trei secole în patrimoniul cultural naţional şi universal.

Evenimentul, la care au participat reputaţi universitari şi oameni de cultură români şi italieni, a avut loc sâmbătă 9 septembrie 2023, la prestigioasa Biblioteca Ambrosiana din Milano, în a cărei grădină interioară se găseşte statuia din bronz a lui Dimitrie Cantemir, operă realizată în anii ’70 de sculptorul Ion Irimescu (1903–2005).

Cu prilejul acestei manifestări, Biblioteca Ambrosiana a expus publicului opera lui Dimitrie Cantemir, Istoria creşterii şi descreşterii Imperiului Otoman, versiunea în limba franceză Histoire de l’empire Othoman, où se voyent les causes de son agrandissement et de sa décadence, Paris, 1743, aflată în arhiva fondului documentar, prima lucrare monumentală a unui autor român care vizează aspectele legate de dezvoltarea politică şi militară a Porţii Otomane, o analiză critică a istoriei turco–osmane, de la începuturi până în secolul al XVIII-lea.

photo_2023-09-12_09-22-25

La finele manifestării cultural–ştiinţifice, în grădina interioară a Bibliotecii Ambrosiana (Il cortile degli Spiriti Magni), proiectată de prefectul Giovanni Galbiati în 1932, a avut loc la statuia lui Dimitrie Cantemir o scurtă ceremonie religioasă oficiată de P. S. Siluan, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, împreună cu un grup de preoţi, urmată de depunerea de coroane şi jerbe.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI