Anunțul Ambasadei României din Italia referitor la legea care elimină cvasitotalitatea taxelor consulare.

Ambasada României în Republica Italiană a publicat marți, 31 ianuarie, 2017, pe site-ul său, un anunț important referitor la intrarea în vigoare, în data de 1 februarie, 2017, a Legii nr. 1/2017, care elimină cvasitotalitatea taxelor consulare.

După cum anunțam și noi la începutul lunii ianuarie, taxele pentru eliberarea pașapoartelor precum și alte taxe consulare vor fi eliminate de la 1 februarie 2017, prin urmare, cetățenii români din străinătate vor beneficia de prestarea cu titlu gratuit a serviciilor consulare în materie de întocmire a actelor de stare civilă, a actelor notariale (autentificări, legalizări, certificări), eliberare a titlurilor de călătorie, acordare/redobândire a cetățeniei române, procurare de acte judiciare și extrajudiciare, verificare a valabilității permiselor de conducere, precum și a altor servicii consulare.

„La eliberarea pașapoartelor simple electronice și a celor temporare, a fost eliminată taxa consulară aferentă, care constituia venit la bugetul de stat, cu mențiunea că de la solicitanți se va percepe în continuare, la fel ca la depunerea cererilor în țară, contravaloarea blanchetelor pașapoartelor (în cuantum de 59 euro pentru un pașaport simplu electronic, respectiv 20 euro pentru unul temporar), care reprezintă costul de producție al acestor documente de călătorie și care se virează către producători”, scrie în anunțul Ambasadei Române de la Roma.

În ceea ce privește actele notariale care urmează a fi utilizate în cadrul unor proceduri notariale din România, „se va încasa doar tariful de publicitate notarială în vederea înscrierii actelor respective în registrele naționale notariale din țară (în cuantum de 3 euro), care se virează către Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, taxa consulară aferentă fiind eliminată.

De asemenea, anunță Ambasada, Ministerul Afacerilor Externe a întreprins o serie de demersuri care vizează ”actualizarea procedurilor și instrumentelor de lucru specifice, gestionarea corespunzătoare a activității de preluare și procesare a cererilor de servicii consulare, precum și diseminarea informațiilor privind noul regim de taxare în rândul comunităților românești din străinătate”, toate acestea cu scopul de a asigura aplicarea noilor prevederi legale în condiții de maximă eficiență și operativitate, în interesul cetățenilor români care apelează la serviciile consulare.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

În plus, a mai comunicat Ambasada, ca urmare a unui act normativ adoptat recent de Guvernul României, „a fost reglementată și finanțarea din alocații bugetare a unor activități care anterior erau suportate exclusiv din taxele de urgență accesorii taxelor consulare, precum asistența financiară în anumite cazuri umanitare și retribuirea personalului consular angajat pe plan local.”

În final, Ambasada României din Republica Italiană a precizat că, tot ca urmare a unei decizii recente a Guvernului Român, „schema de încadrare cu personal a serviciului exterior al Ministerului Afacerilor Externe a fost suplimentată cu 50 de posturi consulare, în vederea optimizării capacității de procesare a serviciilor consulare.

Sursa: Ambasada României în Republica Italiană