Badantă în Italia: Obligațiile familiei față de îngrijitoare atunci când asistatul decedează

Pentru multe familii din Italia, angajarea unei badante pentru a se ocupa de un membru în vârstă este de cele mai multe ori o necesitate. Cu toate acestea, un aspect puțin abordat, dar foarte relevant, este ce se întâmplă cu această relație profesională în cazul decesului persoanei asistate.

Cine este responsabil pentru terminarea contractului de muncă și ce drepturi are badanta în acest context? Publicația Money.it oferă informații utile în acest sens.

Nu este o încetare automată a contractului

Conform Contractului Colectiv Național pentru muncitorii casnici și badante, moartea persoanei asistate nu încheie automat contractul de muncă cu badanta.

Acesta se va încheia doar dacă părțile implicate manifestă explicit această intenție printr-un act în formă scrisă (de exemplu, o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau o notificare directă și personală, contrasemnată de ambele părți).

Acest „act de licențiere” formalizează sfârșitul relației de muncă și stabilește termenii în care ambii angajați își îndeplinesc ultimele obligații contractuale, inclusiv plata salariilor neplătite, a compensațiilor pentru concediu neutilizat și a altor beneficii aferente.

Dacă nu se realizează un „act de licențiere”, contractul de muncă nu încetează automat, chiar dacă persoana asistată a murit. Acest aspect este important în determinarea drepturilor și obligațiilor fiecărei părți la sfârșitul relației de muncă.

Responsabilitatea revine moștenitorilor

Legea stipulează că cei care acceptă moștenirea persoanei decedate trebuie să fie cei care se vor ocupa de contractul de muncă al badantei.

Astfel, aceștia preiau toate responsabilitățile și obligațiile financiare ale persoanei decedate. În cazul neglijării acestor obligații, badanta are dreptul să acționeze în instanță pentru a revendica ce îi este datorat.

Dreptul la locuință

- Continuarea după publicitate -

Atenție! După decesul persoanei asistate, respectarea perioadei de preaviz este obligatorie și este calculată în funcție de orele săptămânale lucrate și de vechimea în serviciu.

Badantele care conviețuiau cu persoana asistată au dreptul să rămână în locuință pe durata perioadei de preaviz, dar trebuie să părăsească proprietatea odată ce preavizul a expirat.

Conform CCNL, pentru îngrijitoarele cu vechime în serviciu de până la 5 ani, preavizul este de 15 zile, în timp ce pentru îngrijitoarele cu vechime în serviciu de peste 5 ani de muncă la același angajator, preavizul este de 30 de zile.

În mod legal, în acest timp rudele fostului asistat nu pot da afară îngrijitoarea din casa unde a locuit împreună cu persoana de care a avut grijă.

Drepturile economice

- Continuarea după publicitate -

La final, moștenitorii sunt responsabili pentru plata ultimului salariu, precum și pentru alte drepturi economice precum lichidarea (TFR), beneficii compensatorii și zile de concediu neutilizate.

Concluzii

În lumina acestor considerente, este esențial ca atât badantele, cât și familiile să fie bine informate cu privire la drepturile și obligațiile care rezultă din această relație profesională sensibilă.

- Continuarea după publicitate -

Cunoașterea legislației este crucială pentru a evita neînțelegerile și pentru a asigura că drepturile ambelor părți sunt respectate în circumstanțe atât de delicate.