Badante și menajere în Italia, declarația 730 și plata anticipată a impozitului pe venit

Declarația de venit 730 este un formular utilizat în Italia pentru a declara veniturile obținute de persoanele fizice rezidente, cu excepția celor care desfășoară activități independente.

Acest formular este destinat inclusiv personalului casnic: îngrijitoare, menajere, bone care au câștigat în anul precedent mai mult de 8.000 de euro sau au avut două locuri de muncă pe durata anului sau un loc de muncă și șomaj.

În 2023, perioada de depunere a declarației 730 a început pe 2 mai și se termină pe 2 octombrie. Un amănunt neînțeles de majoritatea celor care depun declarația de venit este de ce anume trebuie să plătească pe lângă impozitul aferent anului trecut și o sumă de bani ca avans. Avansul respectiv reprezintă practic plata impozitului pe anul în curs, prevăzută că va fi de plată pentru anul viitor. El trebuie plătit în anumite condiții.

Mai multe detalii vă oferim de pe site-ul oficial al instituției fiscale italiene:

Conform Agenției de Venituri („Agenzia delle Entrate”) dacă ești contribuabil în Italia este important să înțelegi cum funcționează plata Impozitului pe Venit pentru Persoane Fizice (Irpef). Acesta se plătește în mod obișnuit printr-un avans, care poate fi într-o singură rată sau în două rate, urmat de un sold final. Mai exact, în fiecare an plătești soldul aferent anului precedent și un avans pentru anul în curs.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Avansul Irpef este datorat dacă impozitul declarat în anul curent (referitor la anul precedent) este mai mare de 51,65 euro, după deducerea detracțiilor, a creditelor fiscale, a reținerilor și a excedentelor. Avansul reprezintă 100% din impozitul declarat în acel an sau din impozitul mai mic pe care contribuabilul prevede că îl va datora pentru anul următor.

Plata anticipată pentru anul în curs poate fi făcută într-o singură rată sau în două rate, în funcție de valoarea acesteia:

  • Se face o singură plată până la 30 noiembrie a anului fiscal dacă avansul este mai mic de 257,52 euro.
  • În cazul în care avansul este egal sau mai mare de 257,52 euro, se vor plăti două rate: prima, care reprezintă 40% din total, trebuie plătită până la 30 iunie a anului fiscal (împreună cu soldul anului precedent), iar a doua, care reprezintă restul de 60%, trebuie plătită până la 30 noiembrie a aceluiași an.

Cei care aplică Indicele sintetic de fiabilitate (Isa) și cei care se încadrează în regimul forfetar fac:

  • O singură plată până la 30 noiembrie dacă suma totală datorată nu depășește 206 euro.
  • Avansul în două rate egale până la aceleași termene prevăzute pentru ceilalți contribuabili (30 iunie și 30 noiembrie).

În rezumat: cu excepția cazului în care sunt prelungiri, soldul și eventuala primă rată de avans trebuie plătite până la 30 iunie a anului în care se prezintă declarația, sau în următoarele 30 de zile, cu o penalizare de 0,40%. Termenul pentru eventuala a doua sau unică rată de avans este 30 noiembrie.

Toți contribuabilii își plătesc impozitele folosind formularul F24 sau prin intermediul unui birou CAF (Centru de Asistență Fiscală).