Bonus de 150 de euro în Italia. Printre beneficiari personalul casnic, șomerii și cei care primesc Venitul de cetățenie

Guvernul italian a aprobat în ședința nr. 95 din 16 septembrie 2022, un nou decret-lege (Decreto „Aiuti ter”) care introduce măsuri urgente în domeniul politicii energetice naționale, productivității afacerilor, politicilor sociale și pentru implementarea Planului Național de Recuperare și Reziliență (PNRR).

Printre măsurile adoptate se numără și bonul de 150 de euro, pe care aproximativ 22 de milioane de persoane îl vor primi în luna noiembrie. Pentru această subvenție statul italian a alocat 3,2 miliarde de euro, iar bonusul va ajunge în buzunarele angajaților, șomerilor și pensionarilor care au un venit anual mai mic de 20.000 de euro.

Așadar, spre deosebire de bonusul de 200 de euro, scade plafonul de venit al beneficiarilor, de la 35.000 de euro, la 20.000.

Salariații, cu un salariu impozabil în noiembrie de până la 1.538 euro, primesc indemnizația automat în fluturașul de salariu (busta paga) din noiembrie, după ce declară că nu sunt beneficiari ai altor servicii incompatibile.

Lucrătorii casnici (îngrijitoare, menajere, bone etc.), deja beneficiari ai bonusului de 200 euro, vor primi în mod automat, fără cerere și fără plafonul de venit, indemnizația în noiembrie, direct de la INPS. Institutul va plăti cei 150 de euro și șomerilor care vor primi Naspi în noiembrie și celor care în 2022 au indemnizație de șomaj agricol pentru anul 2021.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Indemnizația se plătește o singură dată (chiar și în cazul mai multor raporturi de muncă), nu poate fi transferată sau poprită (reținută de stat) și nu constituie venit în scopuri fiscale și de asigurări sociale.

Persoanele care primesc Venitul de cetățenie (Reddito di cittadinanza) vor primi indemnizația în mod automat, în luna noiembrie, atâta timp cât în ​​gospodărie nu există beneficiari de alte alocații sociale.

Pentru autonomi se prevede ca indemnizația de 200 euro prevăzută în Decretul „Aiuti bis” (pentru venituri de până la 35 mii euro) să fie majorată cu 150 euro cu condiția ca, în anul 2021, să fi încasat un venit total de până la 20.000 euro

Pentru pensionari indemnizația se plătește automat de către INPS în luna noiembrie. Pentru a beneficia ca pensionar, trebuie să fii rezident în Italia, titular:

  • al unei pensii de drept;
  • sau al unei alocații sociale;
  • sau al unei indemnizații pentru invalizi civili, orbi sau surdomuți;
  • sau al unei pensii de însoțitor.

În oricare dintre situațiile enumerate mai sus, veniturile personale supuse Irpef nu trebuie să depășească 20.000 euro pentru anul 2021.

CO.CO.CO, studenții doctoranzi și bursierii de cercetare vor putea primi indemnizația la cerere, în condițiile în care nu trebuie să fie titulari ai bonusului de 200 euro, să nu fie înscriși în alte forme obligatorii de asigurări sociale și să aibă un venit de până la 20.000 de euro/an.