Candidații români la alegerile din Italia vor trebui să prezinte un document eliberat de AEP

Ambasada României în Italia informează cu ajutorul unei postări pe pagina Facebook că românii care doresc să candideze la alegerile din Italia trebuie să fie înscriși pe listele electorale suplimentare și, în plus față de candidații italieni, trebuie să prezinte un document eliberat de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) de la București.

Eliberarea adeverințelor nu se poate face prin ambasadele sau consulatele românești din străinătate ci direct la AEP.

Obținerea adeverinței de la AEP

AEP eliberează, pe baza unei solicitări scrise, adeverințe cetățenilor români interesați să-și depună candidatura la alegerile pentru desemnarea autorităților administrației publice locale din alte state membre ale Uniunii Europene. Acestea se eliberează în urma realizării de către AEP a verificării drepturilor electorale ale solicitanților. Pentru ca aceste verificări să se poate efectua, solicitările trebuie să conțină datele personale ale persoanelor interesate precum: CNP; tip, serie, nr., act de identitate, respectiv locul, data nașterii și domiciliul din România, dacă este cazul.
Solicitările se pot face și pe email, la adresa relatii.publice@roaep.ro sau registratura@roaep.ro. Solicitările trebuie să fie individuale, datate, semnate olograf și însoțite de o copie a unui act de identitate românesc valabil.
AEP poate transmite solicitanților adeverințele utilizând două opțiuni în funcție de dorința acestora: în format electronic, prin e-mail; prin ridicarea în original de la sediul AEP de către o persoană indicată în prealabil de către solicitant, fără a fi nevoie de o împuternicire în acest sens.
Precizăm că eliberarea adeverințelor este gratuită. Procesarea unei solicitări implică verificarea datelor la Direcția de Evidență a Populației și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Termenul de soluționare este de 48-72 de ore de la momentul înregistrării solicitării, cu condiția ca cererea să conțină toate informațiile solicitate. Adeverințele, în limba română, trebuie traduse în limba italiană și apostilate.
Procedura privind eliberarea de adeverințe poate fi consultată și pe site-ul web al AEP.