Ce a răspuns ANAF pe pagina sa de Facebook românilor din străinătate în legătură cu schimbarea rezidenței fiscale

Tema sesiunii de asistenţă online de la 1 noiembrie de pe pagina Facebook a Agenției Naționale de Administrare Fiscală s-a adresat persoanelor fizice rezidente/nerezidente, care părăsesc/sosesc în România, și în cazul cărora este necesară stabilirea/modificarea rezidenței fiscale, respectiv impozitarea veniturilor obținute.

Vă prezentăm o scurtă retrospectivă a întrebărilor utilizatorilor români din străinătate și răspunsurile primite de la ANAF:

1. Utilizator: Sunt plecată din țară din anul 2003 iar din anul 2007 lucrez în Italia cu un contract de muncă legal înregistrat pentru care angajatorul meu plătește la statul italian impozitele necesare.
Am rezidență în Italia dar domiciliu stabil în România unde ultimul contract de muncă mi-a încetat din anul 2002.
Am datorii față de statul român? Sau este suficient să îmi schimb rezidența fiscală în Italia?

Răspuns ANAF:  În cazul prezentat de dumneavoastră nu aveţi obligația completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea
din România”.
Pentru clarificarea situaţiei fiscale trebuie să vă adresaţi organului fiscal pe raza căruia se află domiciliul din România.

2. Utilizator: Sunt mutat definitiv din țară din anul 2013 și lucrez în UK (Marea Britanie) cu contract de muncă, în acest caz mai este necesară schimbarea rezidenței fiscale?

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Răspuns ANAF: Da, în situația în care ați plecat din România în anul 2013, aveați obligația completării și transmiterii formularului “Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”.
Formularul împreună cu documentele justificative pot fi transmise prin poștă cu confirmare de primire sau pot fi depuse prin intermediul unui împuternicit la sediul organului fiscal.
Formularul pot fi descărcate de pe site-ul nostru, accesând următorul link:
https://static.anaf.ro/…/formulare/A2_OMFP_1099_2016.pdf

3. Utilizator: Dacă s-a semnat acordul privind dubla impozitare între România și Spania, mai trebuie să prezentăm acele acte privind rezidența fiscală?

Răspuns ANAF: Chiar dacă între România și Spania este semnată o convenție pentru evitarea dublei impuneri în vederea aplicării prevederilor acesteia este necesar stabilirea rezidenței fiscale prin depunerea formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”.

4. Utilizator: Lucrez din anul 2013 în Italia, mă întorc în fiecare an în România în concediu și am rezidenţa fiscală în Italia, dovedită prin Atestatul de rezidenţă fiscală eliberat de „Agenzia delle entrate”. Întrebările mele sunt: a) În afară de chestionarul pe care îl voi depune la ANAF, pentru ce an trebuie să prezint atestatul de rezidenţă fiscală? Este suficient 2017?
b) Pot prezenta și formularul 603 pentru scoaterea din evidenţele Casei de Asigurări de Sănatate, având în vedere că sunt asigurată în Italia?
c) Ce alte documente sunt obligatorii?

Răspuns ANAF: În vederea scoaterii din evidenta organul fiscal competent, la depunerea „Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania” veți atașa, alături de celelalte documente justificative, și certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea competenta din Italia, in original sau in copie legalizata, insotit de o traducere autorizata in limba romana. Acest certificat este valabil pentru anul/anii pentru care este emis.
Organul fiscal central competent analizează îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă în funcţie de situaţia concretă a persoanei fizice, luând în considerare chestionarul depus de contribuabil si documentaţia prezentată de acesta, și în urma analizei efectuate, stabileşte dacă persoana fizică este rezidentă fiscal în România sau este persoană fizică nerezidentă în România.
Referitor la depunerea formularului D603, acesta se depune la organul fiscal competent, impreună cu documente justificative eliberate de instituţia competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea, respectiv din Italia, în cazul dvs.

5. Utilizator: Bună ziua, aș dori să întreb dacă eu care am NIE din 2004 mai trebuie să completez această cerere de rezidență fiscală, lucrez cu contract aici in Spania și acum întreb dacă soțul care nu lucrează dar are NIE din 2007 mai trebuie să facă ceva sau este dupa cum scrie în informațiile dumneavoastră, că cine a plecat până în 2012 nu mai trebuie să facă nimic?

Răspuns ANAF: Dacă dvs. sunteti plecată în Spania din 2004 iar soțul dvs. din 2007, nu aveți obligația depuneri chestionarului, obligația revine doar persoanelor care au părăsit teritoriul țării noastre de la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 74/2012.
În situația în care dumneavoastră și soțul aveți încă domiciliul în România, sunteți tratați ca persoane fizice cu domiciliul în România și sunteți considerați ca rezidenți fiscali în România, având obligațiile fiscale specifice acestei categorii. Considerăm că este în avantajul dumneavoastră să clarificați unde aveți rezidența fiscală pentru a evita duba impozitare și a putea beneficia de credit fiscal extern. In acest caz puteți anunța stabilirea rezidenței fiscale autorității fiscale din România. Informarea autorității fiscale din România va permite acesteia să aplice, după caz, convențiile de evitare a dublei impuneri și a regulamentelor de securitate socială.

6. Utilizator: Sunt plecată în Italia din noiembrie 2008 unde lucrez cu contract ca badantă. Întrebarea este; dacă eu nu dețin în România absolut nimic (nici casă, nici teren, nici mașină, nici alte venituri de altă natură), mai este necesar să trimit certificatul de rezidență fiscală din Italia la ANAF în România? Trebuie să trimit și alte formulare tip 201 și dacă da, cum le obțin?

Răspuns ANAF: Dacă sunteţi rezident fiscal în Italia, unde luraţi cu contract de muncă din anul 2003, nu aveți obligația completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” şi nu trebuie să trimiteţi certificatul de rezidenţă fiscală din Italia la ANAF în România. Pentru veniturile din salarii obţinute din Italia nu aveţi obligaţia să depuneţi declaratia 201. Pentru clarificarea situaţiei fiscale puteţi să vă adresaţi organului fiscal pe raza căruia se află domiciliul din România.

Pentru a citi mai multe întrebări și răspunsuri, intrați pe pagina Facebook a Agenției Naționale de Administrare Fiscală la adresa:

https://www.facebook.com/www.ANAF.ro/posts/1927480727571238

Vă supunem de asemenea atenției, un ghid oficial elaborat de ANAF, ghid ce se adresează persoanelor fizice rezidente/nerezidente, care părăsesc/sosesc în România, și în cazul cărora este necesară stabilirea/modificarea rezidenței fiscale, respectiv impozitarea veniturilor obținute.
Sperăm să vă fie de folos:

Ghid privind rezidența fiscală a persoanelor fizice – oficial ANAF (2017)