Condițiile de călătorie între Italia și România. Excepțiile de la carantină

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 129, începând cu 20 decembrie 2021, toate persoanele care intră în România trebuie să completeze formularul digital de localizare a pasagerului – Passenger Locator Form (PLF), care poate fi accesat la următorul link: https://plf.gov.ro. Formularul digital PLF este un document obligatoriu pentru accesul pe teritoriul României în contextul măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Începând cu data de 9 ianuarie 2022, ora 00.00, se aplică următoarele măsuri, conform Hotărârii nr.2 din 07.01.2022 privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea țărilor/teritoriilor în zonele de risc epidemiologic, criteriile pe baza cărora se stabilește încadrarea acestora, regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor precum și aprobarea a listei cu încadrarea țărilor/teritoriilor în zonele de risc epidemiologic:

Se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din țările/teritoriile de risc epidemiologic precum și pentru contacții direcți ai persoanelor confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, cu o durată de:

 • 10 zile pentru persoanele nevaccinate sau care nu se află în perioada cuprinsă între a 11-a și a 180-a zi de la data confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
 • 5 zile pentru persoanele vaccinate și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare, precum și pentru persoanele care au fost confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în perioada cuprinsă între a 11-a și a 180-a zi anterioare datei intrării în țară sau contactului cu persoana infectată.

Sunt exceptate de la măsura carantinei persoanele care sosesc din statele membre ale Uniunii Europene încadrate în zona roșie, printre care și Italia, și prezintă:

 • Dovada vaccinării;
 • Dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la data confirmării până la data intrării în țară;
 • Copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani;
 • Copiii cu vârsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, indiferent de încadrarea țării în zona de risc, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
 • Persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din zona roșie și rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de sănătate publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;
 • Persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;
 • Elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;
 • Elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și prezintă documente doveditoare;
 • Conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă;
 • Conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane, dacă fac dovada vaccinării cu schemă completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea acesteia ori dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară sau prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării pe teritoriul național, iar deplasarea se realizează doar în scop profesional.

Condițiile de călătorie din România în Italia aplicabile până la data de 31 ianuarie 2022

- Continuarea după publicitate - UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Sunt prevăzute următoarele măsuri, în baza ordonanței ministrului italian al sănătății din data de 14 decembrie 2021.

Pentru intrarea pe teritoriul italian cetățenii români au obligația de a prezenta transportatorului, la momentul îmbarcării, sau oricărei persoane desemnate să efectueze verificări, următoarele documente:

 • formularul digital de localizare a pasagerilor disponibil la următorul link : https://app.euplf.eu;
 • certificatul verde COVID-19 care atestă vaccinarea cu schemă completă sau vindecarea de COVID-19;
 • dovada efectuării unui test molecular (tip PCR) cu rezultat negativ, efectuat cu 48 de ore înainte sau a unui test rapid (tip antigen), cu rezultat negativ, efectuat cu 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul italian.

La intrarea pe teritoriul italian, persoanele care nu prezintă certificatul verde COVID-19 care atestă efectuarea schemei complete de vaccinare cu cel puțin 14 zile anterior intrării sau vindecarea de COVID-19, vor fi supuse măsurii de autoizolare pentru o perioadă de 5 zile, la adresa indicată în formularul de localizare a pasagerilor (https://app.euplf.eu), iar după efectuarea celor 5 zile de autoizolare, să se supună unui test molecular sau de captură antigen, de tip tampon, pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2.

Copiii cu vârsta sub șase (6) ani sunt exceptați de la măsura efectuării testului molecular sau antigen, iar de la obligația izolării, doar dacă măsura nu se impune și părinților.

În Italia, începând cu data de 15 decembrie 2021, certificatul verde COVID-19, va avea o valabilitate de 9 luni de la data administrării dozelor succesive primei doze, sau de la data vindecării de COVID-19, iar începând cu 1 februarie 2022, valabilitatea se va reduce de la 9 la 6 luni.