Condițiile în care statul român îți va acoperi aproape toate cheltuielile dacă începi o afacere în 2017

Programul de finanțare se numește Start-up Nation Romania iar în cadrul acestuia, întreprinderile nou-înființate vor putea solicita un ajutor de până la 44.000 de euro pentru plata chiriei, achiziția de utilaje și instalații, dar și pentru mașini de transport și echipamente IT, întreaga sumă fiind nerambursabilă.

Programul prevede acordarea unui sprijin nerambusabil în sumă de cel mult 44.000 de euro (200 000 de lei) întreprinderilor nou-înființate, cu sediul social și punctele de lucru în mediul urban și zonele mai puțin dezvoltate, cu excepția regiunii București-Ilfov.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse de către societățile care au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului după data de 30 ianuarie 2017.

Prin acest program vor fi finanțate cu prioritate activitățile de programare IT, producție, industrii creative, servicii și comerț.

Întreprinderile vor trebui să respecte următoarele cerințe:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
 • să dispună de capital integral privat;
 • să nu aibă datorii la bugetul general sau la bugetele locale;
 • societățile trebuie să propună un proiect în baza unui cod CAEN eligibil, deja înregistrat la data depunerii cererii de finanțare, dar care va fi autorizat la momentul decontului;
 • să aibă sediul social și punctele de lucru în mediul urban și în regiuni mai puțin dezvoltate, mai puțin regiunea București-Ilfov.

Finanțarea nu se va face pentru următoarele activități:

 • intermedieri financiare și asigurări;
 • tranzacții imobiliare;
 • activități de jocuri de noroc și pariuri;
 • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool;
 • pescuit. Aceste activități sunt eligibile prin intermediul Programului Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime;
 • agricultura și prelucrarea produselor agricole, aceste activități fiind susținute prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Întreprinderile nou înființate vor putea deduce, în urma implementării propriilor planuri de afaceri, doar următoarele tipuri de cheltuieli:

 • echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
 • aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare;
 • cititoare pentru cod de bare, cântare electronice;
 • autoutilitare, cu excepția autovehiculelor de teren;
 • echipamente IT și aplicațiile software necesare funcționării optime a acestora;
 • mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
 • instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității;
 • chiriile pentru spațiile de lucru, pentru desfășurarea activității economice;
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului în limita a 10.000 de lei, doar dacă socitatea nu deține o pagină proprie de internet;
 • active necorporale;
 • curs de dezvoltare a abilităților antreprenoriale, ce va fi urmat de către asociatul sau administratorul societății, în limita a 4.500 de lei, fără TVA;
 • consultanță pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, dar nu mai mult de 8.000 de lei fără TVA.

Cum se va derula înscrierea în Start-up Nation

Principalele etape pe care trebuie să le parcurgă un solicitant, pentru obținerea finanțării prin intermediul acestui program de finanțare, sunt detaliate mai jos.

1. Înregistrarea solicitantului în cadrul aplicației online

Solicitarea sprijinului nerambusabil va fi posibilă doar prin crearea unui cont în cadrul aplicației disponibile pe site-ul Agenției pentru implementarea programelor și proiectelor derulate de IMM-uri.

2. Depunerea proiectului

Înregistrarea cererii de finanțare va fi posibilă doar în cadrul unei sesiuni de 30 de zile calendaristice în care aplicația va fi activă. În cazul în care fondurile disponibile nu vor fi epuizate în cadrul sesiunii deschise, este prevăzută posibilitatea de prelungire a sesiunii sau deschiderea unei noi sesiuni de înscriere până la epuizarea bugetului alocat programului.

Deschiderea aplicației on-line este  prevăzută pentru 2 mai 2017.

3. Admiterea în program

După transmiterea electronică a cererii de finanțare, a planului de afaceri și a documentelor solicitate, aplicația va genera automat un punctaj. Verificarea condițiilor de eligibilitate a solicitanților, a activităților propuse spre finanțare și a corelării echipamentelor din planul de afaceri cu codurile CAEN eligibile vor fi efectuate într-o etapă ulterioară. Doar proiectele declarate admise în urma verificării condițiilor de eligibilitate vor putea intra în procedura de selecție pentru semnarea contractelor de finanțare.

Punctajul minim necesar pentru obținerea finanțării nerambursabile va fi de 60 de puncte din maximum 100 de puncte posibile. Admiterea în program și obținerea finanțării se va face în ordinea inversă punctajelor obținute de proiecte. La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului.

Plata ajutorului financiar nerambusabil se face anual în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Pentru contractele semnate într-un an în baza creditelor de angajament, plata se va putea face în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv și a creditelor bugetare pe anii următori până la ultimul contract semnat.

După semnarea contractului de finanțare și implementare a planului de afaceri, întreprinderile beneficiare vor trebui să respecte următoarele obligații:

 • să păstreze toate locurile de muncă nou create ce au fost asumate prin planul de afaceri pentru o perioadă minimă de trei ani;
 • să permită efectuarea controalelor, în scopul verificării modalității de implementare a proiectului și îndeplinire a obligațiilor asumate;
 • să păstreze documentele proiectului pentru o perioadă minimă de trei ani;
 • să nu înstrăineze bunurile achiziționate prin intermediul ajutorului nerambusabil;
 • să nu schimbe locul de implementare a proiectului, fără acordul finanțatorului;
 • să desfășoare activitatea finanțată prin intermediul proiectului.

Bugetul pentru Programul Start-Up Nation România este de 400 de milioane de euro, bani care vor proveni atât din bugetul de stat, cât și din bugetul Uniunii Europene.

Ordonanța de urgență privind Programul Start-up Nation România

Proiectul de lege intermediar pentru modificarea si aprobarea OUG Start-up Nation

Sursa: Startupcafe.ro

V-ar mai putea interesa:

România – Preţul de construcţie la case va creşte în 2017, se scumpesc materialele şi manopera

Teren gratuit în România pentru tinerii care vor să își construiască o casă în 2017 – reguli și cerințe de îndeplinit

Distribuie acest articol