Cum îți poți transfera pensia din România în altă țară din străinătate

Cetățenii români care se mută în altă țară au posibilitatea de a cere transferul drepturilor la pensie, conform Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). În această situație, pentru pensionar sunt necesare practic trei documente:

  1. Declarație de transfer în străinătate a drepturilor de pensie, (modelul poate fi descărcat online);
  2. Un document care să confirme detaliile bancare (contul bancar) unde se vor transfera drepturile de pensie;
  3. O copie a actului de identitate al solicitantului care să ateste domiciliul în străinătate.

Înainte de a cere transferul pensiei în străinătate, solicitantul trebuie să-și deschidă un cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu din străinătate. Nu este necesară deschiderea contului la o bancă apartinând Grupului Citi, dar această optiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse, specifică CNPP.

Apoi, solicitantul poate să depună la casa teritorială de pensii din România în a cărei evidență se află, o declarație de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite în cadrul sistemului public de pensii. Această declarație trebuie să fie însotiță de un document care să confirme detaliile bancare și de o copie a actului de identitate al solicitantului care să ateste domiciliul actual.

Detaliile bancare includ: 

  • adresa completă a beneficiarului;
  • denumirea si adresa băncii beneficiarului;
  • codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde este cazul;
  • numărul de cont internațional bancar.

Documentele pot fi depuse personal sau prin mandatar (cu procură specială). Totodată, pensionarii mai au și varianta expedierii prin poștă sau cea a expedierii prin e-mail a documentelor scanate, la adresa electronică oficială a casei de pensii.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI