Cum poți obține certificatul de cazier judiciar din România când te afli în străinătate

Obţinerea certificatului de cazier judiciar din România de către cetățenii români cu reședința în străinătate

Ambasadele şi consulatele României îi pot sprijini pe cetăţenii români aflaţi în străinătate la obţinerea certificatelor de cazier judiciar din România.

Certificatul de cazier judiciar poate fi solicitat numai de titulari, prin completarea cererii corespunzătoare, precizarea motivului pentru care este solicitat actul şi prezentarea paşaportului românesc sau a unui alt act de identitate.

Durata obținerii cazierelor judiciare este de circa 4 – 8 săptămâni, în funcție de răspunsul autorităților competente din România, conform site-ului Ambasadei României din Italia.

Consulatele României deţin formularele corespunzătoare cererilor de obţinere a acestor documente. Acestea sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate gratuit, în vederea completării.

Obţinerea certificatelor de cazier judiciar din România prin intermediul unui mandatar

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Persoanele care au nevoie de acest act într-un termen mai scurt, pot solicita eliberarea lui prin intermediul unui mandatar din România, care se va adresa direct autorităţilor române competente. Mandatarul trebuie să fie în posesia unei procuri autentificate de ambasada sau consulatul României din ţara în care locuieşte solicitantul actului sau, dacă nu este autentificată de ambasadă, trebuie să fie autentificată de un notar local şi legalizată sau supra-legalizată de autorităţile statului respectiv, conform legislaţiei acestui stat şi convenţiilor internaţionale aplicabile.

Care este perioada de valabilitate a certificatului de cazier judiciar?

Potrivit legii române, certificatul de cazier judiciar este valabil o perioadă de 6 luni de la data emiterii. Dacă depăşiţi această perioadă, va trebui să solicitaţi şi să obţineţi un nou certificat.

@rotalianul