Cum să obții cartea de identitate italiană fără să ai o rezidență fixă, „senza fissa dimora”

Conform legislației administrative italiene, cartea de identitate poate fi obținută atât de cetățenii italieni, de cetățenii din Uniunea Europeană dar și de cei din țările extracomunitare, chiar dacă aceștia nu au o rezidență fixă.

Pentru cetățenii extracomunitari procedura este mai dificilă, ei trebuie să prezinte documente suplimentare decât cele solicitate în mod obișnuit cetățenilor italieni și comunitari (membri UE).

Înscrierea la serviciul „Anagrafe”, de evidență a populației, din cadrul primăriilor a cetățenilor comunitari fără o rezidență fixă pe teritoriul Italiei:

Iată care sunt primii pași fundamentali, atât pentru cetățenii italieni cât și pentru străini fie că sunt sau nu comunitari, pentru a putea să se înscrie în registru de evidență a populației și a obține cartea de identitate italiană atunci când nu au un domiciliu permanent:

 1. Mergeți la oficiul registrului municipal din cadrul Primăriei (Comune) pentru a completa formularul de declarație de ședere, în care trebuie să indicați că nu sunteți rezident permanent, specificând totuși o adresă de domiciliu unde să primiți comunicările transmise prin poștă;
 2. În completarea declarației de ședere, trebuie să înlocuiți fraza „declarați că ați transferat reședința la următoarea adresă” cu următoarea declarație: „declarați că ați stabilit adresa dumneavoastră de domiciliu la următoarea adresă”;
 3. Este necesar să se atașeze:
 • consimțământul oricărei persoane implicate cu adresa stabilită a domiciliului;
 • documentele pentru a dovedi domiciliul pe teritoriu italian;
 • dacă nu aveți documentația corespunzătoare declarării unui domiciliu temporar, trebuie să descrieți în declarația de la primărie situația dumneavoastră personală.

Documente necesare pentru obținerea cărții de identitate italiene fără o rezidență fixă (senza fissa dimora)

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
 1. În cazul cetățenilor comunitari care au un loc de muncă în Italia dar nu au o rezidență fixă, documentele care trebuie prezentate pentru a obține cartea de identitate italiană sunt:
 • o copie a unui document de identitate valid, eliberat de autoritățile competente ale țării al cărui cetățean sunteți;
 • documentația care demonstrează calitatea de lucrător subordonat sau autonom;
 • o copie a actelor originale, traduse și legalizate, care să dovedească statutul civil și componența familiei (certificatul de căsătorie, sentința de divorț acolo unde este cazul).

2. În cazul cetățenilor comunitari care nu au un loc de muncă în Italia dar dispun de resurse suficiente pentru a rămâne pe teritoriul italian, documentele care trebuie prezentate pentru a obține cartea de identitate italiană sunt:

 • o copie a unui document de identitate valid, eliberat de autoritățile competente ale țării al căruia cetățean sunteți;
 • declararația pe propria răspundere a posesiei unor resurse economice suficiente pentru a trăi pe teritoriul italian. Suma de referință corespunde cu suma alocației sociale, care pentru 2016 este de 5.824,91 euro pe an; în scopul înscrierii se apreciază, de asemenea, situația personală a persoanei în cauză;
 • o copie a unei asigurări de sănătate valabile cel puțin un an sau o copie a unuia dintre următoarele formulare eliberate de țara de origine: E106, E120, E121 (sau E33), E109 (sau E37 ); E.A.M. (Cardul european de asigurări sociale de sănătate) poate fi utilizat de cei care nu intenționează să își transfere reședința permanentă în Italia ci doar să obțină înregistrarea în registrul temporar al populației;
 • o copie a documentelor originale, traduse și legalizate care dovedesc starea civilă și componența familiei.

Odată înregistrat la serviciul „Anagrafe”, de evidență a populației din cadrul primăriilor ca persoană fără o rezidență fixă, cetățeanul comunitar are dreptul să facă cerere în vederea eliberării cărții de identitate italiene ca oricare cetățean italian.