Declarația de venit în Italia. Formularul 730/2019 și Modelul Unic

Declarația 730/2019 și modelul Unic sunt două modele de declarații fiscale italiene pentru veniturile încasate de la persoanele fizice. Cine este obligat să depună declarația de venituri în anul 2019?

Ne răspunde Galia Sava, consultant fiscal la Roma, absolventă a Facultății de Economie a Universității de Studii „Roma Tre”, fondator și administrator la Biroul Sava din Via Genzano, 6 Roma:

Sunt obligați să își declare veniturile toți cetățenii cu reședința pe teritoriul italian care au mai mult de un Certificat Unic Cu (ex CUD) sau o Declarație de Substituție a Certificatului Unic („Dichiarazione sostitutiva del CU”).

Aici putem enumera:

  • pe cei care au schimbat locul de muncă pe parcursul anului 2018;
  • cei care au primit un salariu de la doi sau mai mulți angajatori;
  • cei care au primit șomaj de la INPS;
  • sau cei care au un venit mai mare de 8.000 de euro pe an și nu au un angajator prin intermediul căruia le-au fost reținute taxele lunare la bugetul de stat („sostituto d’imposta”).

Toți aceștia sunt obligați să declare veniturile prezentând declarația 730/2019 sau modelul Unico, pentru veniturile din anul 2018. Contribuabilul care este titular de o activitate privată („Partita IVA”) chiar dacă în anul 2018 nu a obținut niciun venit, este obligat să depună declarația cu modelul Unic.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Lucrătorii casnici sunt obligați să își depună singuri declarațiile de venit

Țin să menționez că angajatorul lucrătorilor din sectorul casnic nu reprezintă un substitut de impozit, adică nu poate reține impozitele prevăzute de lege în fișele de plată lunare, de aceea, lucrătorii casnici sunt obligați să depună ei înșiși declarațiile de venit.

Cum se face declarația, în ce perioadă și unde se depune

Declarația de venit se poate face direct pe site-ul oficial al autorității fiscale italiene „Agenzia delle Entrate”, unde este necesar codul PIN personal. Se poate depune, de asemenea, la un Centru de Asistență Fiscală (CAF) sau la contabilul de încredere. Cei ce se adresează Biroului Sava din Roma pe care îl administrez, au ocazia de a primi explicații în limba română, în termeni simpli și pe înțelesul tuturor.

În anul 2019, declarația de venit (formularul 730) se depune începând cu data de 16 aprilie și până în ziua de 23 iulie. Modelul Unic se poate depune începând de pe data de 30 iulie, până în ziua de 30 septembrie. Pe parcurs, autoritatea fiscală italiană poate modifica datele prestabilite.

Avantajele depunerii declarației de venit

Chiar dacă aveți un venit mai mic de 8.000 de euro pe an, dar aveți un contract de chirie, puteți depune declarația de venit pentru a beneficia de o deducere în baza Legii 431/98 („canone libero”). Reducerea primită de la stat pentru plata chiriei va fi de 300 de euro dacă venitul anual total este de până la 15 493.71 euro și de 150 de euro dacă venitul anual este între 15 493.71 euro și 30 978.41 euro. Pentru contractul de chirie cu taxa „canone concordato”, în baza Legii n. 432/98, art.2. coma 3 și art. 4 coma 2 si 3 („comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca”) ați putea beneficia de o reducere de 495.80 euro pentru un venit de până la 15 493.71 euro și 247.90 euro pentru un venit mai mic de 30 987.41 euro.

Deducerea fiscală pentru contractele de chirie cu destinația de primă casă pentru tinerii cu vârsta între 20 și 30 ani de ani care au încheiat un contract în baza legii 431/98, în acest caz pentru o perioadă de 3 ani, au dreptul la o deducere de 991,60 de euro, cu condiția ca venitul declarat să nu fie mai mare de 15 493.71 euro anual.

Pe lângă deduceri la plata chiriei, dacă depuneți declarația de venit în anul 2019 mai beneficiați de următoarele avantaje:

Sunteți avantajați dacă intenționați să depuneți cerere pentru acordarea cetățeniei italiene și puteți beneficia de 960 euro anual de la „Bonus Renzi”. În caz că va trebui să plătiți la stat impozite aceștia vor acoperi în mod automat, total sau parțial, plata impozitelor.

Declarația de venit permite solicitarea unor facilități fiscale, cum sunt cele la care au dreptul soții, copiii sau rudele în întreținere, care nu trebuie să beneficieze de un venit mai mare de 2 841.00 euro anual. Din acest an, 2019, pentru studenții universitari s-a mărit limita venitului anual de până la 4 000.00 euro cu condiția să aibă vârsta de până la 24 ani. Dacă depășesc vârsta de 24 de ani, atunci se reduce plafonul venitului brut încasat până la 2 841.00 euro.

Confirm faptul că pentru copii și soți se poate beneficia de facilitatea fiscală chiar dacă au reședința în țara de origine. În cazul acestora, cetățenii români trebuie să ceară codul fiscal de la „Agenzia delle Entrate” iar cetățenii Republicii Moldova la Ambasada Italiei din țara de origine. Trebuie prezentată componența nucleului familiar și certificatul eliberat de organele fiscale din țara de origine care să confirme că venitul membrilor familiei nu depășește 2841.00 euro anual. În cazul copiilor este necesar certificatul care confirmă că nu sunt luați în întreținere de celălalt părinte. Dovezi demonstrate prin certificatele bancare de transfer către membrul familiei aflat în întreținere. Toate aceste acte trebuie traduse și legalizate în limba italiană și puse la dispoziția inspectorilor de la „Agenzia delle Entrate”  în eventualitatea unui control.

Reducerea pentru abonamentul la transportul public este o altă noutate a anului 2019. Pentru abonamentele anuale la serviciul transportului public local, regional și inter-regional cumpărate în anul 2018, puteți beneficia de o deducere de 19%, pentru fiecare familiar, până la o sumă maximă de 250 de euro. Tot 19% beneficiu aveți și în cazul cheltuielilor medicale, cheltuielilor pentru școală, taxe universitare, deducerea ipotecii locuinței, ș.a.

Scutirea de impozite pentru restructurarea locuinței, în baza măsurilor de renovare a clădirilor, este reglementată de art. 16 bis din Decretul prezidențial nr. 917/86 pentru cheltuielile efectuate între 26 iunie 2012 și 31 decembrie 2019, este posibilă astfel o deducere de 50%, iar limita maximă de cheltuieli este de 96.000 de euro.

Cuplurile tinere care au cumpărat prima casă în anul 2018 sau care o vor face până la 31 decembrie 2019, pot beneficia de un avantaj fiscal: bonusul pentru mobila achiziționată. Vor putea beneficia de o deducere din impozitul pe venit de 50% din costurile suportate pentru achiziționarea de mobilier nou, destinat noii locuințe, cu condiția ca cel puțin unul din soți să aibă vârsta de până la 35 ani.

De asemenea, puteți beneficia de o deducere IRPEF de 50% pentru achiziționarea de mobilier și aparate de uz casnic de mari dimensiuni, de o clasă de cel puțin A + (A pentru cuptoare). Facilitarea a fost extinsă de legea bugetară recentă și pentru achizițiile care vor avea loc în 2019, dar pot fi solicitate numai de către cei care realizează un proiect de renovare a clădirilor care a început nu mai devreme de 1 ianuarie 2017. Cu toate acestea, pentru achizițiile realizate în 2018, deducerea este posibilă numai dacă intervenția de restructurare a început la o dată nu mai devreme de 1 ianuarie 2016.

Galia Sava – Via Genzano, 6 Roma, Rm
Metro A, Colli Albani.
Tel 0039/3881588870
E-mail: galiasava@gmail.com
Facebook: Studio Sava; Galia Sava