Dreptul la pensie comunitară pentru românii care au lucrat în străinătate. Condiții și acte necesare

Lucrătorii români care au lucrat atât în România, cât și în alte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau în Elveția, beneficiază de un cadru legislativ complex și evolutiv în ceea ce privește stabilirea drepturilor de pensie.

Această reglementare are la bază principii precum egalitatea de tratament, determinarea legislației aplicabile, totalizarea perioadelor de asigurare, exportul prestațiilor și buna cooperare administrativă transfrontalieră.

- Continuarea după publicitate -

De la aderarea României la Uniunea Europeană, la data de 1 ianuarie 2007, țara noastră a aplicat prevederile regulamentelor europene în domeniul securității sociale.

Inițial, s-au aplicat prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și 574/72, ulterior înlocuite de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și 987/2009, extinse și în relația cu statele Spațiului Economic European și Elveția, începând cu 2012.

Casa Națională de Pensii Publice din România joacă un rol crucial ca organism de legătură pentru stabilirea pensiilor.

- Continuarea după publicitate - UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Persoanele care au desfășurat activități profesionale în România și în alte state membre pot solicita acordarea drepturilor de pensie conform legislației fiecărui stat implicat.

Stagiul de cotizare se calculează prin însumarea perioadelor de asigurare din România și celelalte state membre.

Drepturile de pensie sunt calculate proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat membru, respectând principiul pro rata temporis (proporțional cu timpul).

Pentru solicitarea pensiilor, persoanele stabilite în alte state membre nu trebuie să călătorească în România, cererea fiind depusă la instituția de asigurări sociale de la locul de domiciliu.

Solicitantul trebuie să prezinte documente care confirmă perioadele de activitate din România, inclusiv carnetul de muncă sau adeverințe de la foștii angajatori români.

- Continuarea după publicitate -

Actele necesare includ detalii precum denumirea angajatorului, date de identificare, perioada de activitate, funcția, salariul și sporurile.

În procesul de stabilire a drepturilor de pensie, se utilizează formulare europene de legătură, precum E202, E203, E204 și altele, pentru comunicarea între instituțiile competente.

Nu este necesar ca solicitantul să îndeplinească condițiile de pensionare în toate statele membre implicate simultan, drepturile de pensie fiind acordate conform legislațiilor naționale specifice.

Persoanele care au beneficiat deja de o pensie din sistemul public de pensii din România și care au lucrat legal și în alte state membre, pot solicita revizuirea drepturilor de pensie.

După recalcularea pensiei comunitare, aceasta se compară cu pensia națională în plată, acordându-se cea mai avantajoasă variantă.

- Continuarea după publicitate -

Drepturile de pensie pot fi primite în România sau în statul de domiciliu, prin transfer bancar în contul specificat de persoana interesată.

Pentru detalii complete cu privire la pensia comunitară, vă invităm să citiți informațiile publicate pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice din România sau să contactați această instituție la următoarele date de contact:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: Casa Națională de Pensii Publice, Direcția Relații Internaționale, str. Latină, nr. 8, sector 2, București, cod poștal 020793.

ADRESA DE E-MAIL: dre@cnpp.ro

TELEFON: 0040 21 311 80 47

- Continuarea după publicitate -

Program de audiențe telefonice – Telefon:021.311.80.47

Luni și marți: 900 – 1300 – audiențe care vizează domeniul pensiilor și al relațiilor internaționale;

Miercuri și joi: 900 – 1300 – audiențe care vizează domeniul determinării legislației aplicabile, inclusiv pe cele privind emiterea documentelor portabile A1;