Editura Rediviva din Milano, ediția în limba italiană a volumului „Identitatea românească” de Ioan Aurel Pop

Editura Rediviva din Milano este onorată să anunțe ediția în limba italiană a volumului „Identitatea românească” (L’identità romena) de Ioan Aurel Pop, ediție în română publicată la editura Contemporanul, București (2016), traducere în limba italiană de Violeta Popescu, se arată într-un comunicat sosit pe adresa redacției noastre.

Volumul, cu o prefață semnată de prof. Cesare Alzati, apare în colecția Culturi și civilizații (Culture e civiltà), 243 pagini și cuprinde o serie de conferințe ale profesorului și academicianului Ioan Aurel Pop, susținute cu ocazia unor simpozioane de istorie și cultură desfășurate în cadrul academic românesc. Cartea este un proiect editorial apărut cu sprijinul Institutului Cultural Român din București, prin programul de traduceri TPS și al Centrului Cultural Italo-Român din Milano.

(…) «Vă propun – scrie în cuvântul de introducere istoricul Ioan Aurel POP – ca împreună, în acord cu sursele istorice, să căutăm calea de mijloc – numită de romani „calea de aur” – şi să descoperim viaţa trecută aşa cum a fost, aspră, roză sau gri. Aşa s‑a întâmplat peste tot, cu particularităţile de rigoare. Dacă vom descoperi adevărul trecutului – relativ aşa cum putem, noi, oamenii, să facem –, atunci nici prezentul nu ni se va mai părea de netrăit şi nici viitorul nu va fi lipsit de o undă de binevenită speranţă. De sute de mii de ani trăiesc oameni la Dunăre şi la Carpaţi, pe Olt şi pe Mureş, pe Siret şi pe Nistru şi aceşti oameni, chiar dacă s‑au perindat mereu, nu au lăsat vreodată acest pământ nelocuit şi nechivernisit. De peste o mie de ani, românii s‑au aflat, alături de alţii, între truditorii gliei de pe aceste locuri. Nu este de prisos să le cunoaştem originile, taina limbii vorbite, credinţele, dorurile şi jalea, nuntirile şi prohodurile, trecerile şi petrecerile… Aşa vor înţelege mai bine, poate, de ce „lacul codrilor albastru” este încărcat de „nuferi galbeni” sau cum au reuşit arhitecţii de la 1500 să facă minunea de Mănăstirea Argeşului, înveşnicită, în credinţa populară, prin sacrificiul Anei şi al Meşterului Manole sau cum ajunge un om matur ca Ion al Glanetaşului să se închine şi să sărute pământul reavăn, descoperindu‑se ca la rugăciunea de dinaintea icoanei…(…).»

Culegerea de eseuri – scrie în prefața volumului reputatul istoric și profesor italian Cesare ALZATI – pe care acum Editura Rediviva o oferă publicului italian – a apărut la București în 2016 cu același titlu și un subtitlu foarte elocvent: Felul de a fi român de-a lungul timpului.

Volumul, prin referințe accesibile se adresează publicului larg, fără o formare neapărat istorică și prezintă modul în care poporul român a trăit propria experiență istorică de-a lungul timpului. Astfel, cititorului îi sunt prezentate instituții (precum Academia Română), figuri ale unor mari personaliăți ale culturii române (de la Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu la George Coșbuc), realități simbolice (cum este prin excelență Imnul național), aspecte ale spațiului românesc (în special satele transilvănene, marile orașe săsești din Transilvania, Dobrogea și vastul său orizont marin). Autorul acestor eseuri este una dintre cele importante figuri din peisajul cultural românesc actual: Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, cel mai înalt for intelectual din țară și rector al Universității din Cluj (…).

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Ioan-Aurel Pop este un istoric român, profesor universitar și președinte al Academiei Române. Director al Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, a condus şi Institutul Cultural Român din New York (S.U.A.), precum și Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția (Italia). Din martie 2012, este Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Din 2015, este președintele Comitetului Național al Istoricilor din România și reprezentantul României în Comitetul Internațional de Științe Istorice.

Membru în diverse academii și organizații științifice naționale și internaționale, visiting professor al unor universităţi din S.U.A., Franţa şi Italia, acad. prof. Ioan-Aurel Pop este, de asemenea, autor a peste cincizeci (50) de cărți, tratate și manuale, și a peste trei sute (300) de studii și articole, publicate la edituri de prestigiu și în periodice din peste 20 de țări din Europa, America și Asia. Temele predilecte de cercetare fac parte din domeniul istoriei medievale și moderne timpurii: instituții ale Transilvaniei, relații între Țările Române, națiunea medievală, raporturi româno-maghiare, paleografia latină și limba latină ca limbă a izvoarelor.

REDIVIVA – este prima editură românească fondată în Italia (2012), un proiect al Centrului Cultural Italo Român (constituit în anul 2008), asociație de voluntariat cultural, rodul inițiativei unui mic grup de intelectuali români și italieni. Este un proiect care își propune să contribuie la cunoașterea istoriei si culturii românești în Peninsulă, prin publicarea de volume în traducere în limba italiană, română sau bilingve (româno-italiene), de literatură, istorie, poezie, didactică, filosofie, eseu, cataloage de artă.

În cei câțiva ani de la fondarea sa, Rediviva numără circa 70 de titluri, în cele opt colecții propuse de grupul editorial. Editura participă la importante târguri de carte din Italia, fiind invitată pentru prezentări in biblioteci, universități, institute italiene sau în cadrul unor manifestări cu profil intercultural, organizate în diferite orașe ale Italiei, dată fiind deschiderea editurii înspre publicarea nu doar a unor autori români, italieni, cât și unor autori străini care trăiesc în Italia (brazilieni, algerieni, s.a.)

Sursa foto: Eeditura Rediviva Milano