Circulația mașinilor străine în Italia. Poliția italiană explică noile reguli

Așa cum am promis cititorilor noștri, revenim cu informații ulterioare legate de noua schimbare a Codului rutier italian, cu privire la circulația mașinilor înmatriculate în străinătate. Noua normativă e în vigoare de pe 1 februarie 2022, cu o parte referitoare la înscrierea într-un registru special, care va intra în vigoare pe 19 martie. Reamintim că vechea normativă, introdusă în 2018 prin așa numitul Decret al Siguranței semnat de Matteo Salvini, a fost declarată contrară legislației europene în decembrie 2021, printr-o decizie a Curții Europene de Justiție. 

Am solicitat clarificări și detalii organelor competente, respectiv Poliției de Stat din Italia, din care fac parte și forțele de Poliție rutieră. Prin Biroul de presă, am primit următoarele precizări, pe puncte. 

Rotalianul.: Ce modificări au fost aduse Codului Rutier?

Legea din 23.12.2021, nr. 238 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 17.01.2022) a adus modificări regulilor privind circulația vehiculelor înmatriculate în străinătate care pot fi rezumate astfel:

 • modificarea articolului 93 al Codului Rutier / Codice della strada,  cu abrogarea alin. 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis și 7-ter și excepțiile ulterioare). Norma prevedea interzicerea absolută a circulației în Italia pentru vehiculele înmatriculate în străinătate conduse de persoane cu reședință în Italia de peste 60 de zile și excepțiile introduse ulterior);
 • introducerea noului articol 93-bis al Codului Rutier, care reglementează circulația vehiculelor străine conduse, disponibile sau deținute de o persoană rezidentă în Italia;
 • rescrierea articolului 132 din Codul Rutier, referitor la circulația vehiculelor străine conduse de persoane cu domiciliul în străinătate;
 • modificarea art. 94 din Codul Rutier, cu introducerea unei noi secțiuni, care prevede instituirea Arhivei PRA / Pubblico Registro Automobilistico, coordonată cu noile prevederi ale art. 93-bis care impune ca utilizatorul înregistreze vehicolul într-o lista speciala a PRA (înregistrarea disponibilității vehiculelor străine);
 • modificarea art. 196, cu prevederi pentru utilizatorul rezident în Italia ca responsabil pentru toate încălcările comise cu vehiculul străin aflat la dispoziția sa.

Rotalianul: Un vehicul cu plăcuță de înmatriculare străină va putea circula în Italia ca înainte de modificările aduse în 2018?

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Nu, în locul interzicerii absolute de circulație a unui vehicul înmatriculat în străinătate de către o persoană rezidentă în Italia, există acum obligația de a documenta titlul de posesie și de a efectua înregistrarea la P.R.A. Vehiculele străine deținute sau aflate în disponibilitatea persoanelor care NU au reședința în Italia pot să circule pe teritoriul național pe o durată de maximum un an, cu condiția ca:

 • șoferul să nu aibă reședința în Italia;
 • Să fie îndeplinite formalitățile vamale sau fiscale (dacă este necesar);
 • Se se respecte documentația și caracteristicile tehnice prevăzute de convențiile internaționale în materie.

Rotalianul: Prin urmare, în ce condiții poate circula un vehicul înmatriculat în străinătate?

Pentru vehiculele deținute de o persoană rezidentă în Italia:

 • persoanele fizice care dețin un vehicul înmatriculat în străinătate în nume propriu, trebuie să înmatriculeze vehiculul în Italia în termen de trei luni de la dobândirea reședinței;
 • pentru cei care dețin un vehicul care nu e de proprietare și lucrează în țări învecinate, dar au reședința în Italia, în loc de reînmatriculare, este necesară înregistrarea la PRA în termen de șaizeci de zile de la dobândirea dreptului de proprietate asupra vehiculului (de la 19 martie 2022).

Pentru vehiculele conduse sau aflate în disponibilitatea unui rezident în Italia (dar care nu este și proprietarul vehiculului), e obligatoriu ca:

 • Șoferul rezident în Italia trebuie să aibă cu el la bordul mașinii un document semnat de către titular și cu dată clară, din care să rezulte titlul și durata disponibilității vehiculului;
 • În cazul în care disponibilitatea vehiculului de către o persoană fizică sau juridică rezidentă sau cu sediul în Italia depășește o perioadă de treizeci de zile, chiar neconsecutive în anul calendaristic, titlul și durata disponibilității trebuie înregistrate de către utilizator în lista specifică a sistemului informațional PRA, amintit anterior.

Rotalianul: Care sunt limitele de utilizare a unui vehicul înmatriculat în străinătate?

Un vehicul neînmatriculat la P.R.A. poate fi condus doar de cei care au disponibilitate documentată, în timp ce un vehicul înmatriculat poate fi condus de oricine.

Rotalianul: Când intră în vigoare noua normativă?

Toate regulile introduse prin legea 238/2021 intră în vigoare la 1 februarie 2022 cu excepția celor prevăzute la art. 93-bis, alin.2, privind obligația de a deține documentul care atestă disponibilitatea și obligația de înregistrare la PRA, care va intra în vigoare la data de 19 martie 2022. 

Ca urmare a termenelor de intrare în vigoare a regulilor menționate anterior, de la 1 februarie 2022 până la 19 martie 2022, persoanele cu domiciliul în Italia pot conduce vehicule înmatriculate în străinătate fără documentația care atestă disponibilitatea acestora, în mod liber și fără a suporta penalități, care vor fi aplicabile doar începând cu 19 martie 2022.