Italia: informații utile despre „busta paga” sau „fluturașul de salariu”

„Busta paga”, care în Italia se mai numește „prospetto paga” sau „cedolino paga” și în română este cunoscut sub numele de „fluturaș de salariu” este un document pe care angajatorul îl oferă angajatului cu privire la valoarea remunerației pe care o primește pentru o anumită perioadă de lucru.

„Busta paga” este foarte util angajaților din mai multe puncte de vedere: este un document informativ prin intermediul căruia un angajat poate vedea foarte clar care sunt veniturile sale totale, cât plătește angajatorul pentru el, cât din venitul său brut merge la stat sub formă de taxe și impozite.

În Italia angajatorul este obligat, conform legii 4/1953, să furnizeze lucrătorului documentul numit „busta paga” în momentul efectuării remunerației.

Obligativitatea eliberării fluturașului de salariu – Articolul 1 alineatul 1 din Legea 4/1953

„Este obligatoriu ca angajatorii să livreze, la momentul plății remunerației angajaților, cu excepția directorilor, un prospect de plată unde trebuie să se indice numele, prenumele și calificările profesionale ale salariatului, perioada la care se referă remunerația, alocațiile familiale și toate celelalte elemente care constituie remunerația menționată, precum și toate reținerile bănești care au avut loc.”

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Așadar, „busta paga” include datele angajatorului, ale companiei angajatoare, deducerile fiscale, calificările CCNL și a diferitelor organisme de asigurări sociale asociate. Practic, „busta paga” exprimă întreaga relație a lucrătorului cu:

 • angajatorul (salariul);
 • Statul (impozitele);
 • organele de asigurări sociale (contribuțiile).

În general, „busta paga” conține pe lângă suma de remunerație (salariu), următoarele specificații:

 • Datele de bază ale angajatorului;
 • Datele de identificare a angajatului (nume, prenume, calificare);
 • Perioada de referință;
 • Elemente de remunerație fixe;
 • Partea variabilă;
 • Deduceri fiscale;
 • Indemnizații pentru pensionare.

Remunerația (salariul), este indicată atât brut (suma numerică plătită fără deduceri, fără reținerile stabilite), cât și net (adică suma percepută ca fiind cea finală, care îi revine de drept angajatului după eventualele rețineri).

„Busta paga” poate fi:

 • directă (referitoare la serviciul furnizat);
 • indirectă (în cazul în care se referă la elemente contractuale cum ar fi perioade de concediu sau alte plăți pentru perioade de lucru suplimentare);
 • diferită (suma dedusă și apoi returnată în timpul sau la sfârșitul relației contractuale. Plata TFR anticipat).

Care sunt categoriile de lucrători care sunt îndreptățiți să primească „busta paga”?

Obligația de livrare a documentului de plată numit „busta paga” se referă la: toți angajații cu un contract de muncă subordonat (inclusiv badante, colf sau baby-sitter), funcționari și alte cadre statale. Decretul legislativ nr. 375 din 11 august 1993 a extins această obligație și la lucrătorii din sectorul agricol. Obligația se aplică, de asemenea, societăților de tip cooperative.

„Busta paga” se eliberează indiferent de numărul de ore prevăzute în contractul de muncă, atât pentru orarul de lucru de tip „part-time” cât și pentru lucrătorii cu norma întreagă.

Utilitatea eliberării documentului de plată („busta paga”)

Eliberarea documentului de plată în momentul plății lucrătorului are mai multe avantaje, atât pentru angajator cât și pentru angajat:

 • lucrătorul poate verifica valoarea salariului primit și coerența acestuia cu prevederile din contractul de muncă
 • lucrătorul poate vedea de asemenea, orele de concediu acumulate și cuantumul contribuțiilor de pensii plătite de către angajator;
 • recunoaște transparența și corectitudinea angajatorului și, astfel, raportul de muncă funcționează în condiții de încredere, evitând eventuale conflicte;
 • fluturașul de salariu lunar are un caracter valid în cazul unor posibile viitoare conflicte de muncă;
 • fluturasul de salariu poate fi necesar lucrătorului la obtinerea unui credit bancar;
 • este util pentru angajat, deoarece îl ajută să înțeleagă mai bine veniturile sale;
 • dovedește plata salariului către lucrătorul îndreptățit.