Îngrijitoare și menajere în Italia: conținutul certificatului unic CU – 2019

Galia Sava, consultant fiscal, absolventă a Facultății de Economie, Universitatea de Studii Roma Tre, ne explică pe înțelesul tuturor detalii referitoare la „Declarația de Substituție a Certificatului Unic”, („Dichiarazione sostitutiva del CU”) necesară lucrătorilor casnici din Italia, în vederea depunerii declarației de venituri prin modelul 730 sau Modelului Unic:

„Declarația de Substituție a Certificatului Unic”, așa-zisa „Dichiarazione sostitutiva del CU” îi servește angajatului pentru a-și întocmi propria declarație fiscală (Declarația de venituri – 730 sau Modelul Unic).

Declarația fiscală este documentul contabil cu care cetățeanul informează autoritățile fiscale italiene despre ceea ce a câștigat în anul anterior, adică își declară veniturile.

În baza „Declarației de Substituție a Certificatului Unic”, menajerele și îngrijitoarele fac declarația de venit prin prezentarea modelului 730 din a doua jumătate a lunii aprilie, sau a „Modelului Unic” începând cu luna iunie, 2019, pentru a declara veniturile obținute în anul 2018.

Cine trebuie să elibereze CU:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Conform Contractului Național de Muncă, acest document este obligat prin lege să îl elibereze angajatorul.

De obicei, se eliberează de angajator:

 • pe parcursul lunii ianuarie pentru anul precedent;
 • la minim 30 de zile de termenul limită pentru depunerea declarației fiscale;
 • sau la încetarea raportului de muncă.

Pentru anul 2019, termenul limită de înmânare către lucrător a CU („Dichiarazione sostitutiva del CU”) de către angajator, este data de 31 martie.

Ce trebuie să conțină declarația CU?

În certificat trebuie indicate întotdeauna:

 • datele personale și codul fiscal al angajatorului;
 • datele personale și codul fiscal al angajatului;
 • anul de referință;
 • numărul de zile lucrate în cursul perioadei pentru care trebuie să se calculeze deducerea;
 • salariul brut plătit salariatului în anul precedent (inclusiv cel de-al treisprezece-lea și contribuțiile la asigurările sociale);
 • contribuțiile Inps și Cassacolf;
 • salariul net plătit;
 • TFR plătit (inclusiv prin avansuri dacă este cazul);
 • locul și data eliberării;
 • semnătura angajatorului;
 • semnătura angajatului.

La declarație este necesar să fie anexat o copie a unui document de identitate valabil al angajatorului. De asemenea, ar fi indicate să fie anexate și chitanțele primite în urma plăților contribuțiilor de la Istitutul Național de Previdență Socială italian – INPS, pentru toate cele patru trimestre ale anului precedent.

ATENȚIE! Este important ca în Declarația de Substituție CU să nu fie introdusă valoarea plății pentru hrană și cazare („indennità di Vitto e alloggio”) în valoare de 164 de euro și care este plătită lucrătorului pentru vacanță, pentru al 13-lea salariu, sărbători și lichidarea (TFR) de la sfârșitul raportului de muncă. Suma primită ca plată pentru masă și cazare este un ajutor, nu este un venit și nu trebuie să facă parte din venitul brut care va urma să fie declarat.

Galia Sava – Consultant Fiscal în Italia, ne prezintă mai jos un model de „Declarația de Substituție a Certificatului Unic” („Dichiarazione sostitutiva del CU”) așa cum va trebui să o primiți de la angajator și pe care o puteți descărca și de aici:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUD
( Certificazione unica dei compensi )

Il / la sottoscritto/a ……………………………………………………………………nato/a …………………………………………

Prov. ……………Nazione …………………………..……………… il …………………………. …….

Residente in ………………………………..prov. …………………….Via/p.za ……………………………….……..…n° ….

Codice Fiscale ……………………………………….

ATTESTA

Di aver corrisposto per prestazioni di lavoro domestico nell’anno ….………

Periodo dal …………………………………….. al ……………………………………………………..

Al/ la lavoratore / trice ………………………………………..………………… nato/a ………………………….…………..….

Nazione ………………………………………………… il …………………………………..…..………………

Codice Fiscale ……………………………………..…………

I seguenti compensi :

Retribuzione lorda ( comprensiva di tredicesima) Euro ………………………………….…..…

Contributi INPS a carico del lavoratore Euro ………………………………………..

Netto corrisposto Euro …………………………………………
Città …………………………..……………………………. data ………………………………………………………………….

Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA………………………………………………………………………………………..per ricevuta (se consegnata a mano)

data…………………………………………….……Firma del/ la lavoratore / trice……..…………………..……………………

N.B.: allegare fotocopia del documento di identità firmato dal datore di lavoro in corso di validità.

Galia Sava – Consultant Fiscal în Italia, fondator și administrator Biroul Sava, Licențiat în economie, Practică ODCEC Tivoli. www.studiosava.eu

Studio Sava: Via Genzano, 6 Roma, Rm
Metro A, Colli Albani.
Tel 0039/3881588870
E-mail: galiasava@gmail.com
Facebook: Studio Sava; Galia Sava