În atenția îngrijitoarelor și menajerelor din Italia: ce este și la ce folosește certificatul unic CU – „Certificazione Unica 2019”

Galia Sava, consultant fiscal, absolventă a Facultății de Economie, Universitatea de Studii Roma Tre, ne explică pe înțelesul tuturor detalii referitoare la „Declarația de Substituție a Certificatului Unic”, („Dichiarazione sostitutiva del CU”) necesară lucrătorilor casnici din Italia, în vederea depunerii declarației de venituri prin modelul 730 sau Modelului Unic:

„Declarația de Substituție a Certificatului Unic”, așa-zisa „Dichiarazione sostitutiva del CU” îi servește angajatului pentru a-și întocmi propria declarație fiscală (Declarația de venituri – 730 sau Modelul Unic).

Declarația fiscală este documentul contabil cu care cetățeanul informează autoritățile fiscale italiene despre ceea ce a câștigat în anul anterior, adică își declară veniturile.

În baza „Declarației de Substituție a Certificatului Unic”, menajerele și îngrijitoarele fac declarația de venit prin prezentarea modelului 730 din a doua jumătate a lunii aprilie, sau a „Modelului Unic” începând cu luna iunie, 2019, pentru a declara veniturile obținute în anul 2018.

Cine trebuie să elibereze CU:

Conform Contractului Național de Muncă, acest document este obligat prin lege să îl elibereze angajatorul.

De obicei, se eliberează de angajator:

 • pe parcursul lunii ianuarie pentru anul precedent;
 • la minim 30 de zile de termenul limită pentru depunerea declarației fiscale;
 • sau la încetarea raportului de muncă.

Pentru anul 2019, termenul limită de înmânare către lucrător a CU („Dichiarazione sostitutiva del CU”) de către angajator, este data de 31 martie.

Ce trebuie să conțină declarația CU?

În certificat trebuie indicate întotdeauna:

 • datele personale și codul fiscal al angajatorului;
 • datele personale și codul fiscal al angajatului;
 • anul de referință;
 • numărul de zile lucrate în cursul perioadei pentru care trebuie să se calculeze deducerea;
 • salariul brut plătit salariatului în anul precedent (inclusiv cel de-al treisprezece-lea și contribuțiile la asigurările sociale);
 • contribuțiile Inps și Cassacolf;
 • salariul net plătit;
 • TFR plătit (inclusiv prin avansuri dacă este cazul);
 • locul și data eliberării;
 • semnătura angajatorului;
 • semnătura angajatului.

La declarație este necesar să fie anexat o copie a unui document de identitate valabil al angajatorului. De asemenea, ar fi indicate să fie anexate și chitanțele primite în urma plăților contribuțiilor de la Istitutul Național de Previdență Socială italian – INPS, pentru toate cele patru trimestre ale anului precedent.

Galia Sava – Consultant Fiscal în Italia, ne prezintă mai jos un model de „Declarația de Substituție a Certificatului Unic” („Dichiarazione sostitutiva del CU”) așa cum va trebui să o primiți de la angajator și pe care o puteți descărca și de aici:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUD
( Certificazione unica dei compensi )

Il / la sottoscritto/a ……………………………………………………………………nato/a …………………………………………

Prov. ……………Nazione …………………………..……………… il …………………………. …….

Residente in ………………………………..prov. …………………….Via/p.za ……………………………….……..…n° ….

Codice Fiscale ……………………………………….

ATTESTA

Di aver corrisposto per prestazioni di lavoro domestico nell’anno ….………

Periodo dal …………………………………….. al ……………………………………………………..

Al/ la lavoratore / trice ………………………………………..………………… nato/a ………………………….…………..….

Nazione ………………………………………………… il …………………………………..…..………………

Codice Fiscale ……………………………………..…………

I seguenti compensi :

Retribuzione lorda ( comprensiva di tredicesima) Euro ………………………………….…..…

Contributi INPS a carico del lavoratore Euro ………………………………………..

Netto corrisposto Euro …………………………………………
Città …………………………..……………………………. data ………………………………………………………………….

Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA………………………………………………………………………………………..per ricevuta (se consegnata a mano)

data…………………………………………….……Firma del/ la lavoratore / trice……..…………………..……………………

N.B.: allegare fotocopia del documento di identità firmato dal datore di lavoro in corso di validità.

Galia Sava – Consultant Fiscal în Italia, fondator și administrator Biroul Sava, Licențiat în economie, Practică ODCEC Tivoli. www.studiosava.eu

Studio Sava: Via Genzano, 6 Roma, Rm
Metro A, Colli Albani.
Tel 0039/3881588870
E-mail: galiasava@gmail.com
Facebook: Studio Sava; Galia Sava

 
 
Formația Ritmix din Torino