Italia: Consulat itinerant pentru românii din Sardinia la sfârșitul lunii octombrie

În perioada 27-30 octombrie 2020, reprezentanți ai Secției Consulare a Ambasadei României se vor deplasa în orașul Sassari, Sardinia, pentru a oferi servicii și asistență consulară cetățenilor români din această zonă, se anunță pe pagina Facebook a Ambasadei României în Italia.

Echipa consulară mobilă se va deplasa la adresa Largo Budapest, nr. 9, Sassari, la sediul Caaf Cgil Sardegna.

Vor fi efectuate următoarele servicii consulare:

 • preluarea datelor în vederea emiterii pașapoartelor electronice și a titlurilor de călătorie;
 • acte notariale (procuri, declarații, adeverințe cazier judiciar, obțineri acte extrajudiciare etc.);
 • eliberarea pașaportului dacă acesta se află la Secția Consulară;
 • preluare dosare prima Carte de Identitate pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani;

Este necesară programarea

În contextul situației excepționale generate de pandemia de COVID 19 și date fiind restricțiile impuse de autoritățile italiene, consulatul itinerant va funcționa exclusiv pe baza programărilor prealabile online la adresa de e-mail roma.info@mae.ro efectuate până vineri, 16 octombrie 2020, orele 17.00. La rubrica Subiect din e-mail vă rugăm să scrieți: Solicitare programare Consulat itinerant Sardinia–2020. Nu se vor face programări telefonice.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Reprezentanții consulari recomandă cetățenilor români care vor solicita servicii consulare ca la data programării să se prezinte cu documentele de identitate românești valabile și/sau actele de stare civilă în original și fotocopie color.

În vederea reducerii timpilor de așteptare, la momentul solicitării programării, va trebui să precizați următoarele:

 • numele și prenumele solicitantului;
 • serviciul consular solicitat (ex: pașapoarte electronice sau titluri de călătorie, procuri sau declarații, adeverință cazier judiciar). În cazul solicitări unui pașaport electronic sau titlu de călătorie menționați culoarea ochilor și înălțimea;
 • adresa unde locuiți în Italia;
 • data nașterii, locul nașterii și codul numeric personal;
 • prenumele părinților (solicitantului);
 • adresa de domiciliu din Romania (în cazul persoanelor care dețin carte de identitate românească) sau adresa de domiciliu din Italia (în cazul persoanelor care dețin pașapoarte cu domiciliul în Italia);
 • seria și numărul documentului de identitate românesc (C.I sau pașaport);
 • în cazul solicitări unei procuri, numele și Codul Numeric Personal al împuternicitului;
 • dovada rezidenței în Insula Sardinia;
 • obligatoriu numărul de telefon mobil pentru a vă putea contacta telefonic pentru detalii;
 • atașați documentul dvs. de identitate și toate celelalte documente necesare în vederea obținerii serviciului consular dorit.

Pentru informații privind documentele necesare fiecărui serviciu consular vă rugăm să vizitați pagina web a Ambasadei României la Roma astfel:

Fiecare persoană care solicită un serviciu consular urmează să primească pe email confirmarea datei, orei și locului programării. Pentru a evita aglomerația, menționăm că respectarea orei de programare este obligatorie, nerespectarea acesteia ducând la anularea/neefectuarea serviciului.

În cadrul consulatului itinerant se vor respecta cu strictețe condițiile sanitare impuse de autoritățile italiene, precum: distanța de siguranță, folosirea oblogatorie a măștilor, dezinfectarea mâinilor, plata cu card bancar etc..

@rotalianul