Îngrijitoarele și menajerele din Italia pot filma pe ascuns angajatorii pentru a dovedi neplata salariilor sau munca la negru

Curtea de Casație din Italia a recunoscut drept probe în instanță înregistrările video pe care menajerele și îngrijitoarele le pot face cu angajatorii care refuză să le plătească drepturile bănești sau cu cei care nu le-au înregistrat la INPS un contract de muncă așa cum prevede Contractul Național Colectiv de Muncă în sectorul muncii casnice.

Site-ul italian La legge per tutti arată că lucrătoarele nedreptățite, care sunt constrânse să lucreze la negru sau care nu își primesc drepturile bănești, pot înregistra pe ascuns angajatorii și prezenta ca probă în tribunal înregistrarea video în care aceștia refuză să le plătească salariile sau alte indemnizații care li se cuvin prin lege (plata orelor suplimentare, a concediilor, lichidarea, plata celui de-al treisprezecelea salariu etc).

Înregistrarea video este așadar validă și poate fi utilizată în timpul procesului

Condițiile pe care lucrătoarea trebuie să le îndeplinească pentru ca înregistrarea video să fie acceptată în instanță sunt două:

  • lucrătoarea trebuie să fie prezentă fizic în timp ce camera este pe modul „pornit”;
  • în înregistrarea video nu trebuie să fie surprinse scene din viața privată a angajatorului.

Sfatul nostru este ca atunci când dispuneți de o înregistrare video care acuză angajatorul să o prezentați doar avocatului care se va ocupa de caz. Acesta va analiza și constata dacă s-au încălcat anumite aspecte din viața privată a persoanei filmate și dacă înregistrarea respectivă va putea fi prezentată ca probă în tribunal.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Atenție! Nu folosiți înregistrările în spațiul public, nu le publicați pe rețelele sociale sau alte canale media publice!

Drepturile bănești pe care trebuie să le primească îngrijitoarea, menajera sau bona la încheierea unui contract de muncă:

  • TFR ( lichidarea);
    Observaţie: Există posibilitatea ca TFR să fie plătit în fiecare an sau inclus în plata lunară dacă acest lucru este solicitat de muncitor sau de angajator, în urma acordului ambelor părți.
  • Plata retribuţiei pentru ultima lună lucrată, salariul propriu-zis;
  • Al 13-lea salariu, dacă nu a fost acordat (tredicessima);
  • Plata concediului de odihnă neefectuat (ferie).

Chiar dacă ați lucrat numai câteva luni, aveţi dreptul la al 13-lea salariu și concediu, calculat ca 1/12 din salariul mediu lunar, înmulţit cu numărul lunilor lucrate. În plata celui de-al 13-lea salariu și a concediului trebuie să se recunoască femeilor care lucrează la post fix nu numai retribuţia lunară, ci şi indemnizaţia de casă şi masă (indennità di vitto e alloggio) pentru personalul care a lucrat la „post fix”. Aceeași indemnizație trebuie luată în considerație și în calculul lichidării (TFR – Trattamento fine rapporto).