Instituții din Italia unde se pot adresa românii care sunt victime ale unor conflicte de muncă

În cazul apariţiei unor conflicte de muncă sau pentru obținerea prestațiilor de securitate socială, cetăţenii români se pot adresa în Italia următoarelor instituţii italiene:

Inspectoratul Teritorial de Muncă din zona unde îşi desfăşoară activitatea

Lucrătorii se vor adresa acestei instituții în cazul nerespectării de către angajator a drepturilor prevăzute în contractul de muncă (de ex: neplata salariului, concedii neacordate, muncă la negru, ore suplimentare neplătite, etc).

Pentru datele de contact ale Inspectoratului teritoriale de muncă puteți accesa link-ul: www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-eterritoriali/Pagine/default.aspx.

Carabinierii pentru Protecţia Muncii (Carabinieri per la tutela del lavoro): Îşi desfăşoară activitatea în cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Muncă (pentru cazurile de exploatare gravă la locul de muncă; intermediere ilegală a forței de muncă).

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

ASL (Departamentele pentru Prevenție, Serviciul pentru Prevenție și Siguranță
la Locul de Muncă): Pentru încălcări ale legislației privind siguranța și normele de igienă la locul de muncă.

Institutul Naţional de Protecţie Socială (INPS): Pentru depunerea plângerilor legate de neplata contribuţiilor de asigurări sociale; pentru solicitarea prestațiilor de securitate socială.

Institutul Naţional de Asigurare Împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale (INAIL): Pentru denunțarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale și solicitarea prestațiilor aferente.

Sindicate: Pentru asistență specializată privind litigiile de muncă.

Instituțiile de asistență a lucrătorilor „Patronati”: Pentru verificarea situației personale privind contribuţiile de asigurări sociale; pentru asistență în vederea depunerii cererilor pentru obținerea prestațiilor de securitate socială.

Biroul Ataşatului pe Probleme de Muncă şi Sociale

Lucrătorii români care se confruntă cu probleme de muncă în Italia, pot solicita sprijinul Ambasada României în Republica Italiană, la Biroul Ataşatului pe Probleme de Muncă şi Sociale, telefon: 0039.06.806.96.326; fax: 0039.06.808.49.95, email: roma.social@mae.ro; roma.social1@mae.ro

Cu ce vă poate ajuta ataşatul pe probleme de muncă şi sociale

  • Vă informează cu privire la drepturile dvs. la locul de muncă sau la prestaţiile de securitate socială (alocaţie pentru nucleul familial, indemnizaţie de şomaj, pensie etc.), precum şi cu privire la demersurile pe care trebuie să le realizaţi pentru a intra în posesia respectivelor prestaţii;
  • În cazul încălcării drepturilor dvs. de muncă, vă îndrumă asupra demersurilor care trebuie întreprinse;
  • Face demersuri pe lângă instituţiile cu atribuţii în domeniul muncii şi asigurării sociale pentru a se informa asupra situaţiei în care vă aflaţi şi pentru a se asigura că vă sunt respectate drepturile.

Pentru a vă putea sprijini, este necesar să contactaţi ataşatul pe probleme de muncă şi sociale şi să îi aduceţi la cunoştinţă problemele întâmpinate!

Ce nu poate face atașatul pe probleme de muncă şi sociale

  • Nu vă poate găsi un loc de muncă, ci vă poate îndruma către instituţiile competente;
  • Nu se poate substitui avocaţilor în cadrul unor procese, nu poate interveni şi nu poate influenţa procedurile legale din Italia;
  • Nu poate realiza investigaţii, anchete sau să se substituie autorităţilor locale, cu competenţe în domeniul muncii;
  • Nu poate prezenta în numele dumneavoastră cereri la instituţiile italiene pentru obţinerea prestaţiilor. Pentru pregătirea şi prezentarea cererilor în vederea obţinerii diferitelor prestaţii de securitate socială în Italia, cetăţenii români se pot adresa instituţiilor de asistenţă denumite „Patronati”, care potrivit Legii, oferă asistenţă gratuită în acest sens.