Regulile pentru deplasările pe teritoriul Italiei, întrebări și răspunsuri frecvente

Pe site-ul Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Ministerul Afacerilor Externe și al Cooperării Internazionale) din Italia, au fost publicate informații în limba română cu întrebări și răspunsuri frecvente despre Decretul Președintelui Consiliului de Miniștri din 26 aprilie 2020. Decretul a intrat în vigoare luni, 4 mai, și vă prezentăm mai jos o serie de răspunsuri care să clarifice nelămuririle cetățenilor români din Italia în ce privește deplasarea persoanelor în aceste zile.

Informațiile, puse la dispoziție de guvernul italian, sunt traduse în română de reprezentanții Ambasadei României în Italia.

  1. Mă pot deplasa pentru a vizita pe cineva?

Sunt permise doar deplasările pentru a întâlni persoane apropiate (vezi următoarea întrebare), care trebuie considerate ca și deplasări justificate de necesități. Cu toate acestea, se recomandă cu tărie limitarea la maximum a contactelor cu persoanele cu care nu se conviețuiește, deoarece acest fapt mărește riscul de contagiere. În cadrul întâlnirilor admise, trebuie respectate: interdicția de grupuri de persoane, distanțarea între persoane de cel puțin un metru și obligația de a folosi măști pentru protecția căilor respiratorii.

2. Care sunt persoanele apropiate cu care sunt permise întâlnirile, conform art. 1 alin. 1 litera a) din DPCM din 26 aprilie 2020?

Cadrul la care se poate referi termenul „apropiați” se poate desprinde indirect, în mod sistematic, din normele privind relațiile de rudenie și afinități, precum și din jurisprudența în materie de răspundere civilă. Având în vedere aceste trimiteri, se înțelege că „apropiații” la care face referire DPCM cuprind: soții, partenerii de viață, partenerii uniunilor civile, persoanele care sunt unite printr-o legătură emoțională stabilă, precum și rudele până la al șaselea grad (de exemplu, copiii verilor) și rudele prin alianță până la gradul al patrulea (cum ar fi, de exemplu, verii soțului).

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

3. Se poate ieși pentru a face o plimbare?

Se poate părăsi domiciliul doar pentru a merge la muncă, din motive de sănătate sau strictă necesitate (decretul include ipoteza vizitelor rudelor, vezi întrebările precedente), sau pentru activități sportive sau motorii, în aer liber. Prin urmare, plimbările sunt permise numai când sunt necesare pentru a face o deplasare justificată de unul dintre motivele mai sus indicate. De exemplu, se justifică prin motive de necesitate deplasările pentru a face cumpărături esențiale, să cumpărați ziare, să mergeți la farmacie sau, în orice caz, să cumpărați bunuri necesare vieții de zi cu zi, sau pentru a merge la oricare dintre exercițiile comerciale deschise publicului.

În plus, este justificată fiecare ieșire din casă pentru activități sportive sau motorii în aer liber. Este subînțeles că justificarea pentru toate deplasările permise, în caz de verificări, poate fi furnizată prin formele și modalitățile prevăzute. Justificarea deplasării la muncă poate fi dovedită și prin prezentarea unei documentații adecvate furnizate de angajator (ecusoane sau altele) în măsură de a demonstra situația declarată. În orice caz, toate deplasările sunt supuse interdicției generale de a forma grupuri/adunări și, prin urmare, obligației respectării distanței minime de siguranță de un metru între persoane.

4. Există restricții de deplasări pentru cei cu simptome de infecții respiratorii și febră mai mare de 37,5?

Persoanele cu simptome de infecții respiratorii și febră (mai mare de 37,5), trebuie să rămână acasă, să limiteze la maxim contactele cu alte persoane și să contacteze medicul de familie.

5. Pot ieși pentru a achiziționa produse diferite de cele alimentare?

Da, dar doar pentru a achiziționa produse din categoriile pentru care vânzarea este permisă, expres prevăzute în DPCM din 26 aprilie 2020. Lista este disponibilă la acest link (Anexa 1 și 2).

6. Cine se află în afara propriului domiciliu, locuință sau reședință, se poate întoarce?

Da. Decretul prevede că, în orice caz, este permis să vă întoarceți la propriul domiciliu, locuință sau reședință, chiar dacă acest fapt implică deplasarea în alte regiuni.

După reîntoarcerea la domiciliu / locuință / reședință, așa cum este stipulat în DPCM din 26 aprilie 2020, sunt posibile noi deplasări în afara regiunii de domiciliu / locuință / reședință?
DPCM din 26 aprilie 2020 permite deplasarea între regiuni diferite numai în cazurile în care se verifică: exigențe dovedite de muncă sau urgență absolută ori motive de sănătate. Prin urmare, după ce v-ați întors la domiciliu / locuință / reședință, chiar și din altă regiune (așa cum este permis începând cu data de 4 mai 2020), nu veți mai avea voie să vă deplasați în afara regiunii în care vă aflați, cu excepția cazurilor în care se verifică unul dintre motivele legitime menționate mai sus.

7. Am un fiu minor, îl pot însoți într-un parc, o vilă sau o grădină publică?

Da. Este permis accesul public în parcuri, vile și grădini publice, sub rezerva respectării stricte a interdicției de grupuri/adunări și a respectării distanței de siguranță de un metru între persoane. Nu pot fi utilizate zonele de joacă amenajate pentru copii, care, conform noului DPCM, vor rămâne închise. Primarul poate dispune închiderea temporară a unor zone specifice în cazul care nu este posibilă garantarea respectării prevederilor.

8. Sunt permise activitățile motorii sau sportive?

Activitatea sportivă și motorie în aer liber este permisă numai dacă se desfășoară individual, cu excepția cazului persoanelor care locuiesc împreună. Începând cu data de 4 mai, activitatea sportivă și motorie în aer liber va fi permisă și în afara proximității propriei locuințe. Va fi posibilă prezența unui însoțitor pentru minori sau pentru persoane care nu sunt complet autosuficiente. Este obligatorie respectarea distanței între persoane de cel puțin doi metri în cazul activităților sportive și de un metru în cazul activităților motorii.

Grupurile de persoane sunt întotdeauna interzise. În scopul desfășurării de activități motorii sau sportive menționate mai sus, este permisă deplasarea cu mijloace de transport publice sau private pentru a ajunge la un anumit loc identificat pentru efectuarea acestor activități. Nu este permisă desfășurarea de activități motorii sau sportive în afara propriei regiuni.

9. Pot folosi bicicleta?

Bicicleta se poate folosi pentru a ajunge la locul de muncă, la locul de reședință, precum și la magazinele care sunt deschise. Este de asemenea permisă folosirea bicicletei pentru activitate sportivă sau motorie în aer liber. Întotdeauna trebuie respectată distanța de siguranță stabilită între persoane.

10. Pot merge la cimitir pentru a aduce omagiu unei persoane dragi decedate, chiar și în afara ceremoniilor funerare?

Da, sunt permise deplasările în cadrul propriei regiuni pentru a omagia defuncții în cimitire, respectând întotdeauna distanța de siguranță între persoane de cel puțin un metru și interdicția de grupuri/adunări. Ca și în cazul parcurilor, și în cimitire, trebuie să fie întotdeauna respectată interdicția grupurilor și, dacă nu este posibil să fie evitate astfel de adunări de persoane, primarul poate dispune închiderea lor temporară. Pentru regulile referitoare la ceremoniile funerare, și în cazul cimitirelor, a se consulta indicațiile corespunzătoare.

11. Care sunt regulile pentru deplasările din și în străinătate?

Pentru informațiile referitoare la deplasările din și în străinătate, consultați site-ul Ministerului Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale.