IRPEF – 2021 în Italia, ratele de impozitare ale veniturilor anuale pentru persoane fizice

IRPEF (impozitul pe venit pentru persoane fizice) reprezintă un impozit aplicat asupra
sumei veniturilor dintr-un an. IRPEF este calculat și creşte în funcţie de totalul veniturilor obţinute.

Cotele IRPEF sunt prestabilite şi fixate pe durata unui an întreg. În linie generală cotele
IRPEF pot varia de la an la an în funcţie de prevederile Legii Bugetului pentru anul respectiv.

Veniturile care se impozitează cu IRPEF sunt reprezentate de totalitatea intrărilor
economice derivate din: munca salariată, muncă autonomă, pensii şi alocaţii, imobile
(terenuri, clădiri, apartamente, etc.), venituri de capital şi alte venituri financiare.

Regulile de calcul ale impozitului pe veniturile personale nu se modifică în anul 2021. Singura noutate, în așteptarea reformei fiscale, este confirmarea bonusului din fluturașul de salariu, fostul bonus Renzi, stabilit prin Legea bugetului, informează publicația Informazione Fiscale.

Când se plătește impozitul pe venitul personal?

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Angajații plătesc lunar IRPEF pe statul de plată, în funcție de diferitele rate de impozitare prevăzute pentru anul respectiv. Calcularea soldului și plata primului depozit IRPEF trebuie plătit de contribuabili până la 30 iunie.

Ratele de impozitare a veniturilor anuale pentru persoane fizice, obţinute în anul anterior, sunt:

  • venituri sub 15.000 euro – 23%;
  • venituri între 15.001 şi 28.000 euro – 3.450 euro + 27% din ce depăşeşte 15.000 euro;
  • venituri între 28.001 şi 55.000 euro – 6.960 euro + 38% din ce depăşeşte 28.000 euro;
  • venituri între 55.001 şi 75.000 euro – 17.220 euro + 41% din ce depăşeşte 55.000 euro;
  • venituri peste 75.000 euro – 25.420 euro + 43% din ce depăşeşte 75.000 euro.

În funcţie de venitul impozabil se calculează IRPEF brut (aplicând acestuia cotele prezentate mai sus). IRPEF net (efectiv) se calculează, scăzând din IRPEF brut sumele scutite, numite în Italia „le detrazioni”.

Scutirile se acordă în funcţie de situaţia personală sau familială a contribuabilului sau în funcţie de tipul de venit dobândit, de exemplu în cazul în care contribuabilul face dovada că a suportat cheltuieli medicale, cheltuieli funerare, cheltuieli de asigurare, cheltuieli de şcolarizare, cheltuieli ocazionate de obţinerea unui credit pentru achiziţionarea unei locuinţe, etc. De asemenea, angajatul poate beneficia de scutiri pentru membrii de familie aflaţi în întreţinere (dacă acestea, în anul anterior, au obţinut un venit mai mic de 2.840,51 Euro).

Nu sunt supuse impozitului IRPEF următoarele venituri (no tax area) salariile de până la 8.174 de euro pe an.

NOTĂ: Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa Administraţiei
Financiare/ Agenzia delle Entrate – telefon: 848.800.444, site: agenziaentrate.gov.it.

De asemenea, există Centre de Asistenţă Fiscală (CAF), unde cetățenii se pot adresa pentru a fi informați cu privire la taxele datorate statului italian, la scutirile şi sumele deductibile de care pot beneficia, cât şi pentru a primi asistenţa necesară completării sau depunerii documentelor prevăzute de lege.