IRPEF în Italia: impozitul pe venit pentru persoanele fizice. Scutirea personală şi cotele impunerii

Impozitul pe venit pentru persoanele fizice în Italia se numește IRPEF ȘI reprezintă un impozit aplicat asupra sumei veniturilor percepute într-un an. Este direct proporțional cu veniturile obţinute într-un an.

Veniturile care se impozitează cu IRPEF sunt reprezentate de totalitatea intrărilor financiare ce provin din:

 • munca salariată;
 • muncă autonomă; pensii şi alocaţii; imobile (terenuri, clădiri, apartamente, etc.);
 • venituri de capital şi venituri diverse de natură financiară.

Ratele de impozitare a veniturilor anuale ale persoanelor fizice, pentru plata IRPEF pe veniturile obţinute în anul anterior, sunt:

 • venituri sub 15.000 euro – 23%;
 • venituri între 15.000 şi 28.000 euro – 3.450 euro + 27% din ce depăşeşte 15.000 euro;
 • venituri între 28.000 şi 55.000 euro – 6.960 euro + 38% din ce depăşeşte 28.000 euro;
 • venituri între 55.000 şi 75.000 euro – 17.220 euro + 41% din ce depăşeşte 55.000 euro;
 • venituri peste 75.000 euro – 25.420 euro + 43% din ce depăşeşte 75.000 euro.

Pentru a determina venitul impozabil este necesar să se scadă din venitul total realizat sumele deductibile (valoarea totală a contribuţiilor de asigurări sociale, etc.), precum şi deducerea privind locuinţa principală.

În funcţie de venitul impozabil se calculează IRPEF brut (aplicând acestuia cotele prezentate mai sus).

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

IRPEF net (efectiv) se calculează, scăzând din IRPEF brut sumele scutite „le detrazioni”.

Scutirile se acordă în funcţie de situaţia personală sau familială a contribuabilului sau în funcţie de tipul de venit dobândit, spre exemplu, în cazul în care contribuabilul face dovada că a suportat cheltuieli medicale, cheltuieli funerare, cheltuieli de asigurare, cheltuieli de şcolarizare, cheltuieli ocazionate de obţinerea unui credit pentru achiziţionarea unei locuinţe, etc. De  asemenea, angajatul poate beneficia de scutiri pentru membrii de familie aflaţi în întreţinere (dacă acestea, în anul anterior, au obţinut un venit mai mic de 2.840,51 Euro).

Nu sunt supuse impozitului IRPEF următoarele venituri:

 • pensia / salariul de până la 8.000 euro/an rezultat din munca angajată;
 • pensiile de până la 7.500 euro/an + venituri din terenuri care să nu depăşească suma de 185,92 euro;
 • alocaţia de întreţinere acordată de foştii soţi de până la 8.00 euro/an;
 • venituri asimilate veniturilor rezultate din muncă angajată de până la 4.800 euro.

Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa Administraţiei Financiare/ Agenzia delle Entrate – telefon: 800.90.96.96 (aplelabil de pe un telefon fix), 06.966.68.907 (apelabil de pe un telefon mobil).

De asemenea, există Centre de Asistenţă Fiscală (CAF), cărora persoanele interesate li se pot adresa pentru a fi informate cu privire la taxele datorate statului italian, la scutirile şi sumele deductibile de care pot beneficia, cât şi pentru a primi asistenţa necesară completării sau depunerii documentelor prevăzute de lege.

Sursa articol: Ghidul lucrătorului român în străinătate, document realizat de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale în colaborare cu Ambasadele României şi Corpul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale.