Italia: Cardul de sănătate și înscrierea la Serviciul Naţional de Sănătate (SSN) pentru cetățenii români

Asistenţa medicală generală în Italia este oferită de centrele de sănătate locale (Azienda sanitaria locale), în funcție de reședința solicitanților. Dacă sunteți un cetățean român care lucrează sau rămâne pe teritoriul Italiei mai mult de 3 luni trebuie să vă prezentați la centrul de sănătate local (ASL) pentru a vă înscrie la Serviciul Naţional de Sănătate (SSN) şi pentru a obţine un card de asigurări de sănătate (Tessera Sanitaria).

Captură de ecran 2023-05-02 111110

Înscrierea la SSN vă va permite să aveţi un medic de familie pentru dumneavoastră sau un pediatru de familie pentru copii, la care vă puteţi adresa atunci când aveţi o problemă de sănătate. După ce v-aţi înregistrat, aveţi libertatea de a alege un medic din regiunea dumneavoastră de pe lista medicilor afiliaţi la Serviciul Naţional de Sănătate.

Cardul de sănătate conține codul numeric personal și permite accesul la serviciile oferite de Administrația Publică, în deplină siguranță și respectarea confidențialității.

Vă puteţi înscrie la SSN și să dobândiți cardul de sănătate (tessera sanitaria) dacă vă încadraţi într-una din următoarele situaţii:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
  • sunteţi salariat sau lucrător autonom în Italia;
  • sunteţi membru de familie al unui salariat / lucrător autonom din Italia;
  • sunteţi membru de familie al unui cetăţean italian;
  • deţineţi un certificat de rezidenţă permanentă dobândit după cel puţin 5 ani de
    şedere în Italia;
  • dacă vă aflaţi în şomaj şi sunteţi înscris pe listele persoanelor aflate în căutarea
    unui loc de muncă sau participaţi la un curs de formare profesională;
  • deţineţi unul din următoarele formulare europene: E106, E109, E120, E121.

Angajaţii sau persoanele care desfăşoară activităţi independente se pot înscrie imediat
după plata contribuţiilor la sistemul naţional de asigurări din Italia.

Cetăţenii comunitari, indiferent dacă sunt sau nu rezidenţi pe teritoriul Italiei, au dreptul
la prestaţii medicale cu caracter urgent.

Cardul de sănătate se eliberează în mod gratuit și are o valabilitate de 6 ani sau egală cu durata permisului de ședere.

Este eliberat automat atunci când ASL-ul comunică datele de asistență la Sistemul TS, iar expedierea se face la adresa de reședință înregistrată în baza de date a primăriei.

- Continuarea după publicitate -

„Tessera Sanitaria” este necesară atunci când cetățeanul se prezintă la medic sau pediatru, ridică un medicament de la farmacie, programează un examen într-un laborator de analize, se supune unei vizite specializate în spital sau la un ASL și oricând trebuie să certifice propriul cod fiscal.

În cazul unei şederi care nu depăşeşte 3 luni, dacă deţineţi un document de identitate valabil şi Cardul European de Sănătate (TEAM) eliberat în România, aveţi acces la serviciile de sănătate din Italia.

@rotalianul