Italia: care sunt reglementările privind veniturile şi impozitarea. Ce este IRPEF?

În Italia, salariul se stabileşte în urma negocierii între părţi, pe baza salariului minim
prevăzut de contractul colectiv de referinţă.

În cazul funcţionarilor („impiegati”) contractele colective de muncă stabilesc retribuţia
fixă lunară. În cazul muncitorilor (operai) prin contractele colective de muncă se stabilesc
salariul/oră.

Impozitele

IRPEF (impozitul pe venit, pentru persoanele fizice) reprezintă un impozit aplicat asupra
sumei veniturilor percepute într-un an. IRPEF este un impozit care creşte în funcţie de
nivelul veniturilor obţinute într-un an.

Cotele IRPEF sunt prestabilite şi fixate pe durata unui an întreg. În linie generală cotele
IRPEF pot varia de la an la an în funcţie de prevederile Legii Bugetului pentru
respectivul an.

Veniturile care se impozitează cu IRPEF sunt reprezentate de totalitatea intrărilor
economice derivate din: munca salariată; muncă autonomă; pensii şi alocaţii; imobile
(terenuri, clădiri, apartamente, etc.); venituri de capital şi venituri diverse de natură
financiară.

Ratele de impozitare a veniturilor anuale ale persoanelor fizice, pentru plata IRPEF pe veniturile obţinute în anul anterior, sunt:

 • venituri sub 15.000 euro – 23%;
 • venituri între 15.000 şi 28.000 euro – 3.450 euro + 27% din ce depăşeşte 15.000 euro;
 • venituri între 28.000 şi 55.000 euro – 6.960 euro + 38% din ce depăşeşte 28.000 euro;
 • venituri între 55.000 şi 75.000 euro – 17.220 euro + 41% din ce depăşeşte 55.000
  euro;
 • venituri peste 75.000 euro – 25.420 euro + 43% din ce depăşeşte 75.000 euro.

Pentru a determina venitul impozabil este necesar să se scadă din venitul total realizat
sumele deductibile (valoarea totală a contribuţiilor de asigurări sociale, etc.), precum şi
deducerea privind locuinţa principală. În funcţie de venitul impozabil se calculează
IRPEF brut (aplicând acestuia cotele prezentate mai sus).

IRPEF net (efectiv) se calculează, scăzând din IRPEF brut sumele scutite „le detrazioni”.

Scutirile se acordă în funcţie de situaţia personală sau familială a contribuabilului sau în funcţie de tipul de venit dobândit

Exemplu: în cazul în care contribuabilul face dovada că a suportat cheltuieli medicale, cheltuieli funerare, cheltuieli de asigurare, cheltuieli de şcolarizare, cheltuieli ocazionate de obţinerea unui credit pentru achiziţionarea unei locuinţe, etc. De asemenea, angajatul poate beneficia de scutiri pentru membrii de familie aflaţi în întreţinere (dacă acestea, în anul anterior, au obţinut un venit mai mic de 2.840,51 Euro).

Nu sunt supuse impozitului IRPEF următoarele venituri (no tax area):

 • salariul de până la 8.000 euro/an rezultat din munca angajată;
 • pensiile de până la 7.500 euro/an primite de pensionarii cu vârstă de până la 75 de
  ani;
 • pensiile de până la 7.750 euro/an primite de pensionarii cu vârstă de 75 de ani sau
  peste;
 • alocaţia de întreţinere acordată de foştii soţi de până la 7.500 euro/an;
 • venituri asimilate veniturilor rezultate din muncă angajată de până la 4.800 euro;
 • venituri din terenuri care să nu depăşească suma de 185,92 euro.

NOTĂ: Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa Administraţiei
Financiare/ Agenzia delle Entrate – telefon: 848.800.444, site:www.agenziaentrate.gov.it.
De asemenea, există Centre de Asistenţă Fiscală (CAF), cărora persoanele interesate li
se pot adresa pentru a fi informate cu privire la taxele datorate statului italian, la
scutirile şi sumele deductibile de care pot beneficia, cât şi pentru a primi asistenţa
necesară completării sau depunerii documentelor prevăzute de lege.

Sursa: irpef.info

SUSȚINE PUBLICAȚIA NOASTRĂ

Te-ar mai putea interesa

Publicitate
Susține publicația noastră!