Italia: „Certificazione Unica” (CU) 2024. Termen limită și sancțiuni

CU, cunoscută în Italia sub numele de „Certificazione Unica”, este un document fiscal important. Certificazione Unica este emisă de angajatori sau de către orice entitate care efectuează plăți supuse reținerii la sursă (inclusiv angajatorii personalului casnic – îngrijitoare, menagere, bone etc).

Pe baza acestui document lucrătorii vor plăti impozit la stat doar dacă veniturile lor depășesc 8.174 de euro pe an sau dacă au avut două contracte de muncă în anul anterior sau un contract de muncă, dar au primit și șomaj de-a lungul anului.

Scopul principal al acestui document este de a certifica veniturile unei persoane pe parcursul unui an fiscal, inclusiv informații despre impozitele reținute la sursă și contribuțiile sociale plătite.

„Certificazione Unica” (CU) include următoarele tipuri de venituri: salarii, pensii, venituri din drepturi de autor, venituri din activități independente și multe altele.

Documentul este esențial pentru completarea declarației de venit (dichiarazione dei redditi) de către persoanele fizice, oferind toate informațiile necesare despre veniturile obținute și impozitele plătite în cursul anului fiscal anterior.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Angajatorii și ceilalți emitenți sunt obligați să furnizeze Certificazione Unica angajaților și altor beneficiari până la o dată specifică în fiecare an, de obicei în luna martie, pentru a permite timp suficient pentru pregătirea și depunerea declarațiilor de venit.

Data limită pentru transmiterea Certificazione Unica 2024 este stabilită pentru 16 martie 2024.

De asemenea, CU se eliberează întotdeauna la sfârșitul unui raport de muncă.

Cu acest document primit de la angajator, personalul casnic (menajere, bone, asistente familiale) va depune declarația de venit pentru 2023, prin prezentarea modelului 730.

În cazul nerespectării termenilor, prezentării tardive sau eronate, sunt prevăzute sancțiuni specifice pentru angajator, cu amenzile de bază începând de la 100 de euro pentru fiecare CU, putând ajunge până la un maxim de 50.000 de euro.

Pentru corectarea și retransmiterea CU în termen de 60 de zile de la data limită, sancțiunea se reduce la 33,33 euro per document, cu un plafon de 20.000 de euro.

În ultimii ani, a devenit comun ca CU să fie emisă și distribuită în format electronic, facilitând accesul rapid și ușor pentru beneficiari.

CU joacă un rol crucial în sistemul fiscal italian, asigurând că informațiile despre venituri și impozite sunt corect raportate atât de către contribuabili cât și de către autoritățile fiscale. Acest lucru ajută la prevenirea evaziunii fiscale și la asigurarea conformității fiscale.

Informațiile conținute în Certificazione Unica sunt confidențiale și sunt protejate de legile privind confidențialitatea și protecția datelor în Italia.

Distribuie acest articol