Italia: Condițiile de îndeplinit pentru a primi șomaj și modalitățile de depunere a cererii

Indemnizația de șomaj, numită în Italia NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), se acordă lucrătorilor (inclusiv ucenicilor; lucrătorilor – asociaţi din cadrul cooperativelor care au un raport de muncă salariată; personalul artistic cu contract de muncă salariată) în următoarele condiţii:

 • dacă lucrătorii și-au pierdut involuntar locul de muncă (au fost disponibilizați de angajator);
 • au minim 13 săptămâni de contribuţii pentru şomaj, în ultimii 4 ani anteriori pierderii locului de muncă;
 • au lucrat efectiv minim 30 de zile, în ultimele 12 luni anterioare pierderii locului de muncă, perioadă în care să fi fost plătită cel puţin contribuţia minimă.

NASpI nu se acordă lucrătorilor:

 • care şi-au dat demisia (cu excepţia demisiei pentru justă cauză / în timpul perioadei de protecţie a maternităţii la locul de muncă – 300 de zile de la data presupusă a naşterii) sau
 • al căror raport de muncă a încetat prin acordul părţilor (cu excepţia situaţiei în care s-a ajuns la această decizie în cadrul parcurgerii tentativei de conciliere a unui litigiu de muncă realizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă).

Indemnizația de șomaj se plăteşte lunar, pentru jumătate din săptămânile lucrate (în care
lucrătorul a fost asigurat) în ultimii 4 ani. Nu sunt luate în considerare perioadele de asigurare care au fost luate deja în calcul la acordarea unor prestaţii de şomaj anterioare.

Pentru a putea beneficia de șomaj, lucrătorii aflaţi în situaţiile prezentate mai sus, trebuie să prezinte cererea la INPS, în termenul limită de 68 de zile de la pierderea locului de muncă.

Cererea poate fi prezentată prin următoarele modalităţi:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
 • Accesând site-ul www.inps.it (este necesar ca solicitantul să se înregistreze pe site-ul INPS şi să obţină de la INPS un cod PIN, în acest sens);
 • Apelând la una din instituţiile de asistenţă a lucrătorilor denumită „Patronato”, care, potrivit legii, trebuie să sprijine gratuit lucrătorii să prezinte respectiva cerere;
 • Accesând centrul de contact integrat INPS INAIL (sunând de la un telefon fix la numărul: 803.164 sau de la un telefon celular: 06.164.164).

Nu au dreptul la NASPI:

 • lucrătorii care îndeplinesc condițiile de pensionarea pentru limită de vârstă sau anticipată. Dacă solicitați și primiți NASpI deși îndepliniți condițiile de pensionare, când vi se va elibera decizia de pensioane, indemnizația NASpI plătită în perioada în care îndeplineați deja condițiile de penisonare va fi considerată „plătită cu titlu necuvenit” și se va constitui debit pentru recuperarea acesteia de către INPS;
 • lucrătorii beneficiari ai alocației ordinare de invaliditate, dacă nu optează pentru NASpI;
 • muncitorii agricoli cu contracte cu durată determinată;
 • angajații cu contracte cu durată nedeterminată din instituțiile publice.

Indemnizaţia de şomaj pentru domeniul agricol

Pentru a putea beneficia de indemnizaţia de şomaj lucrătorii agricoli trebuie:

 • Să aibă contribuţiile de asigurări sociale plătite, de cel puţin 2 ani;
 • Să fi lucrat cel puţin 102 zile în ultimii 2 ani înaintea prezentării cererii şi să figureze în listele nominale ale lucrătorilor agricoli salariaţi (contractele cu durată determinată) / să fi lucrat în baza unui contract pe durată nedeterminată în anul pentru care se solicită acordarea prestaţiei.

Indemnizaţia reprezintă 40% din salariu şi se acordă pentru numărul de zile lucrate în anul anterior, până la un maxim de 180 de zile. Din respectiva sumă se scade procentul de 9% pentru fiecare zi plătită până la maxim 150 de zile.

În cazul muncitorilor cu contracte pe perioadă nedeterminată, indemnizaţia reprezintă 30% din salariu.

Cererea trebuie să fie prezentată, în mod normal, până la 31 martie din anul următor, după încetarea activităţii.

Informațiile au fost preluate de pe site-ul Ambasadei României în Italia.