Italia: Indemnizaţia de şomaj în domeniul agricol pentru anul 2020

Șomajul agricol este o prestație la care au dreptul muncitorii care lucrează în agricultură și sunt înscriși pe listele nominale de muncitori agricoli. Lucrătorii fără un contract de muncă nu vor putea beneficia de indemnizația de șomaj.

Pentru a putea beneficia de indemnizaţia de şomaj lucrătorii agricoli trebuie:

  • Să aibă contribuţiile de asigurări sociale plătite, de cel puţin 2 ani;
  • Să fi lucrat cel puţin 102 zile în ultimii 2 ani înaintea prezentării cererii şi să figureze în listele nominale ale lucrătorilor agricoli salariaţi (contractele cu durată determinată) / să fi lucrat în baza unui contract pe durată nedeterminată în anul pentru care se solicită acordarea prestaţiei.

Indemnizaţia reprezintă 40% din salariu şi se acordă pentru numărul de zile lucrate în anul anterior, până la un maxim de 180 de zile. Din respectiva sumă se scade procentul de 9% pentru fiecare zi plătită până la maxim 150 de zile.

În cazul muncitorilor cu contracte pe perioadă nedeterminată, indemnizaţia reprezintă 30% din salariu.

Cererea trebuie să fie prezentată, în mod normal, până la 31 martie din anul următor, după încetarea activităţii, în acest caz până la 31 martie 2021.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Cum se depune cererea pentru pentru indemnizația de șomaj?

  • prin site-ul web al INPS care oferă servicii telematice accesibile direct de către lucrător prin intermediul uni PIN pe site-ul www.inps.it;
  • Contact Center integrat INPS – INAIL la numărul 803164, gratuit de pe telefonul fix, sau numărul 06164164 de pe rețelele mobile;
  • prin intermediul Patronatelor care au acorduri cu INPS.

În situaţia în care condiţia privind stagiul minim de cotizare pentru şomaj prevăzut de legislaţia existentă în Italia nu este îndeplinită, se poate aplica principiul totalizării, respectiv perioada de asigurare realizată în Italia se va cumula cu perioada de asigurare realizată anterior în România. Perioadele de asigurare realizate în România sunt certificate prin Formularul U1/E301 emis de Agenţia Judeţeană/ Municipiului Bucureşti pentru Ocuparea Forţei de Muncă(AJOFM/AMOFM Bucureşti) de care lucrătorul român aparţine cu ultimul domiciliul sau reşedinţă pe care le-a avut în România.

Vă recomandăm ca, în situaţia în care vă încetează activitatea în România şi urmează să vă desfăşuraţi activitatea într-un alt Stat Membru, de exemplu în Italia, să solicitaţi AJOFM / AMOFM Bucureşti eliberarea formularului U1/E 301, chiar dacă nu anticipaţi o situaţie de şomaj. În felul acesta, în momentul solicitării dreptului de a beneficia de indemnizaţie de şomaj, dacă este necesară totalizarea perioadelor de asigurare realizate, veţi câştiga timp şi veţi beneficia imediat de deschiderea dreptului.

@rotalianul