Italia: Informații utile pentru muncitorii sezonieri din sectorul agricol

Cetăţenii români se pot angaja în sectorul agricol din Italia în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni, fără obţinerea unei autorizații de angajare (permis de muncă). De asemenea, se bucură de aceleași drepturi. Important este ca viitorii lucrători să analizeze cu atenţie ofertele primite şi să se asigure că angajatorul încheie un contract de muncă legal.

Cum se încheie un contract de muncă cu un angajator italian:

 • Lucrătorul trebuie să obţină de la autoritatea competentă (Agenzia delle Entrate) codul fiscal (codice fiscale);
 • Cu cel puţin o zi înainte de începerea propriu-zisă a muncii, angajatorul este obligat să transmită comunicarea obligatorie cu privire la începerea raportului de muncă la centrul pentru plasare în muncă competent („centro per l’impiego”) şi la institutele de protecţie socială competente (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială – I.N.P.S. şi Institutul Naţional de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale – I.N.A.I.L.).
 • Lucrătorul trebuie să solicite înscrierea în Registrul de evidenţă a populaţiei („Anagrafe”) de la nivelul Primăriei locale, în caz de şedere în Italia pentru o perioadă mai mare de 3 luni. Pentru ședere de până la 3 luni, puteți solicita înscrierea în Registrul temporar de evidență a populației.

Ce trebuie să știe lucrătorul la încheierea unui contract de muncă în Italia:

Salariul minim în agricultură este stabilit prin contractele provinciale de muncă, dar nu poate fi inferior celui stabilit prin contractul colectiv aplicabil la nivel național:

 • 874,65 euro – încadrare profesională area 3;
 • 1.173,06 euro – area 2;
 • 1.286,25 – area 1.

Vă recomandăm să vă informați asupra nivelului salariului minim existent în provincia în care urmează să vă desfășurați activitatea.

Munca suplimentară, peste programul normal de lucru, se plătește, aplicându-se o majorare, astfel:

 • Muncă suplimentară 25%;
 • Muncă în timpul zilelor de sărbătoare/duminica 35%;
 • Program de noapte 40%;
 • Muncă suplimentară în timpul zilelor de sărbătoare/duminica 40%;
 • Muncă suplimentară pe timp de noapte 45%.

Program de lucru

Programul de lucru normal pentru muncitorii agricoli este de 39 de ore/săptămână, 6 ore și jumătate/zi.

Lucrătorul, pe parcursul contractului, trebuie să se asigure că angajatorul a comunicat instituțiilor italiene numărul corect al zilelor lucrate și că se află înscris pe listele nominale ale muncitorilor agricoli (OTD). Această informație o poate obține adresându-se unui sindicat din domeniul agricol.

Există și contracte part-time. Nu acceptați să vi se încheie un contract de muncă part-time, dacă dvs. în realitate lucrați cu program de lucru normal!

Pentru contractele cu durată mai mare de 30 de zile, este prevăzută o perioadă de probă plătită de 2 zile.

Unui muncitor nu i se poate cere să lucreze, pe lângă programul normal, mai mult de 3 ore/zi; 18 ore/săptămână, 300 ore/an.

Lucrătorii au dreptul la 24 de ore consecutive de odihnă săptămânală (de obicei ziua de duminică).

Dreptul la indemnizația de șomaj agricol

Dacă contractul cu durată determinată/sezonier a ajuns la termen și nu a fost reînnoit, asigurați-vă că aveți dreptul la indemnizația de șomaj agricol și adresați-vă unei instituții de asistență a lucrătorilor „Patronato” recunoscută, pentru a vă ajuta să depuneți cererea la INPS/depuneți cererea online direct la INPS.

Cererea pentru obținerea indemnizației de șomaj trebuie depusă în Italia. Pentru a putea beneficia de indemnizaţia de şomaj agricol lucrătorii trebuie să fie înscriși pe listele nominale cu lucrători agricoli salariați în anul pentru care se solicită prestația; să fie asigurați de cel puțin doi ani în sistemul asigurărilor pentru șomaj; să fi lucrat cel puţin 102 zile în ultimii 2 ani înaintea prezentării cererii.

Cererile pentru obținerea indemnizației de șomaj agricol aferent anului 2019 se pot depune până la 01.06.2020!

SUSȚINE PUBLICAȚIA NOASTRĂ

Mai multe articole mai jos

Publicitate
Susține publicația noastră!