Italia: Radierea din circulație a autoturismului înmatriculat în România, fără deplasare în țară

În contextul modificării Codului Rutier italian, în conformitate cu Legea nr. 132 privind convertirea în lege, cu modificări, a Decretului-Lege nr. 113 din 4 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial din Italia la 3 decembrie 2018, Ambasada României în Italia face cunoscut că, în situația în care intenționați să radiați din circulație autovehiculul, respectiv să îl scoateți definitiv din România (export în Italia) și nu vă puteți deplasa în țară, vă puteți prezenta la cel mai apropiat oficiu consular pentru autentificarea unei procuri în acest scop.

Pentru autentificarea procurii, trebuie să prezentați:

 • Un document de identitate românesc valabil (pasaport sau cartea de identitate, inclusiv cartea de identitate italiană pentru cetățenii români cu domiciliul în Italia);
 • Datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi împuternicită (numele, prenumele, data și locul nașterii, domiciliul, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, denumirea autorității emitente și data eliberării acestuia);
 • O fotocopie a actului care atestă calitatea acestuia de proprietar (cartea de identitate a vehiculului).

Procura se semnează în fața consulului

De asemenea, Ambasada României în Italia informează că împuternicitul trebuie să solicite radierea autovehiculului la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului. Printre documentele necesare pentru radierea unui autovehicul din circulatie în cazul scoaterii definitive a acestuia din România (export) se enumeră:

 • Cererea solicitantului;
 • Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial (D.I.T.L.) sau certificatul de atestare fiscală;
 • Certificatul de înmatriculare – original;
 • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 • Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 • Documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export / document străin vamal de import / document de înmatriculare în străinătate sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul sau înmatricularea în străinătate);
 • Certificat de radiere – 3 exemplare;
 • Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 • În cazul persoanelor juridice, vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 • Procură specială autentificată de notarul public/consulatul competent, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Indiferent de motivele pentru care este solicitată radierea unui autoturism (scoaterea definitivă a autovehiculului din România, dezmembrare, casare, furt, la cerere), procedura este aproximativ asemănătoare.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Pentru o corectă și completă informare, solicitanții pot contacta autoritatea competentă de procedura de radiere aici.

Reprezentanții ambasadei, menționează că se poate da curs radierii şi fără cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi plăci, dacă se face dovada că acestea au fost reţinute de autorităţile străine la înmatriculare, iar în situația în care autoritățile competente din statul în care a fost înmatriculat permanent vehiculul transmit autorităților din România notificarea care atestă înmatricularea permanentă în alt stat, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor efectuează din oficiu radierea vehiculului din Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate.