Libera circulație a documentelor oficiale în UE: din 16 februarie stop apostilei și legalizării documentelor

Reglementările privind formalităţile pentru cetățenii care locuiesc într-o altă țară a UE decât țara lor de origine au fost modificate, începând de sâmbătă, 16 februarie, se anunță pe site-ul oficial e-justice.europa.eu

Regulamentul privind documentele oficiale, a fost publicat în Monitorul Oficial al UE la 26 iulie 2016, și se va aplica din 16 februarie 2019

Urmărește reducerea formalităților administrative și a costurilor pentru cetățeni atunci când aceștia trebuie să prezinte într-o țară din UE un document oficial eliberat de o altă țară din UE.

Înainte de adoptarea regulamentului menționat, pentru a putea prezenta un document oficial într-o altă țară a UE era necesară o ștampilă de atestare a autenticității documentului (apostila). De multe ori era, de asemenea, necesar să se prezinte o copie certificată și o traducere a documentului oficial respectiv.

Începând cu data de 16 februarie 2019, documentele publice eliberate într-un stat membru al Uniunii trebuie să fie acceptate ca fiind autentice într-un alt stat membru fără a fi necesară legalizarea.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Regulamentul va anula necesitatea unor formalități administrative, cum ar fi:

Apostila nu va mai fi necesară. Documentele oficiale (de exemplu, un certificat de naștere, un act notarial privind căsătoria, o hotărâre judecătorească) și copiile certificate ale acestora, eliberate de autoritățile unei țări din UE, trebuie să fie acceptate ca fiind autentice de către autoritățile unei alte țări din UE fără să fie necesară ștampila de atestare a autenticității (apostila);

Regulamentul elimină obligația de a prezenta, alături de documentul oficial în original, copia certificată. Atunci când o țară din UE permite prezentarea unei copii certificate a documentului oficial în locul originalului, autoritățile acelei țări din UE trebuie să accepte copia care a fost certificată în țara din UE în care a fost emis documentul oficial.

Regulamentul elimină, de asemenea, obligația prezentării unei traduceri a documentului oficial. Atunci când documentul oficial nu este redactat într-una dintre limbile oficiale ale țării din UE care solicită documentul, cetățenii pot solicita autorităților un formular standard multilingv, disponibil în toate limbile UE. Acest document se poate atașa la documentul lor oficial, astfel încât să nu fie nevoie de traducere. Atunci când un cetățean prezintă un document oficial însoțit de un formular standard multilingv, autoritatea care primește documentul poate solicita traducerea documentului oficial respectiv numai în situații excepționale.

Regulamentul introduce, de asemenea, garanții împotriva documentelor oficiale frauduloase: în cazul în care autoritatea care primește documentul are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea documentului oficial care îi este prezentat, aceasta va putea verifica autenticitatea documentului cu autoritatea emitentă din cealaltă țară din UE, prin intermediul platformei IT existente, și anume Sistemul de informare al pieței interne („IMI”).

Prezentul regulament nu se aplică:

  • în cazul documentelor publice emise de autoritățile unei țări terțe;
  • copiilor autentice ale documentelor prezentate de autoritățile unui stat membru.
  • în cazul recunoașterii într-un stat membru a efectelor juridice asupra conținutului documentelor publice emise de autoritățile unui alt stat membru.

Textul integral al regulamentului poate fi descărcat de aici.