Menajere și îngrijitoare plătite la negru în Italia. Amenzile aplicate angajatorilor

În ciuda riscurilor inerente asociate cu munca la negru, aceasta rămâne o problemă importantă în Italia, în special în ceea ce privește grupurile marginalizate, cum ar fi femeile care lucrează în domeniul casnic, ca menajere, bone sau îngrijitoare.

Ca răspuns, Direcția Generală pentru Inspecții, o ramură a Ministerului Muncii, a implementat o serie de sancțiuni pentru familiile care aleg să lucreze la negru cu personal casnic, informează Money.it.

În cazul lucrătorilor casnici, familia care funcționează ca angajator este responsabilă pentru legalizarea activității de muncă.

Aceasta implică comunicarea la INPS a oricăror modificări ale acordului contractual, precum și începutul și sfârșitul relației de muncă a angajatului.

În caz contrar sau în cazul întârzierilor în comunicare, se va aplica o amendă administrativă. Această sancțiune, care variază între 200 și 500 de euro, este impusă de Centrul pentru Muncă pentru fiecare îngrijitor sau menajeră afectată de comunicarea omisă sau întârziată.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Când lipsește comunicarea referitoare la angajarea îngrijitorilor și menajerelor, acești lucrători nu sunt înregistrați oficial la INPS, ei lucrând practic la negru, fără contribuții plătite de angajator.

Prin urmare, Direcția Provincială a Muncii poate impune angajatorului o amendă de la 1.500 la 2.000 de euro pentru fiecare lucrător.

Această sancțiune, de asemenea, poate crește cu 150 de euro pentru fiecare zi de muncă neregulată a lucrătorului și se adaugă altor sancțiuni impuse pentru angajarea de muncă ilegală.

Contribuțiile întârziate sau neplătite

Dacă o familie alege să angajeze menajere sau îngrijitori fără a declara la INPS, este evident că nu le furnizează o remunerație adecvată.

Această practică este pedepsită de lege, care prevede o sancțiune de 30% pe contribuțiile anuale evitate, cu un maxim de 60% și un minim de 3.000 de euro.

Astfel, dacă o familie angajează un lucrător la negru numai pentru o zi, poate fi supusă unei amenzi de până la 3.000 de euro din cauza neplății contribuțiilor.

Dacă locul de muncă este legalizat, dar contribuțiile sunt plătite după termen, INPS aplică sancțiuni financiare la rata în vigoare, cu un maxim de 40% din suma datorată. Plata este considerată întârziată și supusă penalizărilor numai dacă este efectuată voluntar în termen de 12 luni de la data scadenței originale.

Îngrijitorii și menajerele fără permis de ședere în regulă

Când o familie angajează îngrijitori și menajere fără un permis de ședere în regulă, situația devine mult mai complicată.

În astfel de circumstanțe, se comite o infracțiune penală, pedeapsa pentru care este prevăzută închisoarea de la trei luni la un an.

În plus, angajatorului i se va aplica o amendă de 5.000 de euro pentru fiecare lucrător domestic angajat fără documentație adecvată.

Sancțiuni pentru îngrijitorii și menajerele angajate în alte activități decât cele stabilite în contract

Munca la negru capătă o formă unică atunci când implică menajere, în special cele care sunt angajate în mod legal.

Lucrătorii domestici, cum ar fi îngrijitorii și menajerele, cărora le-a fost făcut contract de muncă, nu pot fi antrenați de familie în alte activități.

Legea prevede sancțiuni severe pentru acest tip de muncă la negru, care se aplică și lucrătorilor cu contract de muncă dacă desfășoară activități extraprofesionale care nu se încadrează în parametrii contractului.

Amenzile impuse sunt proporționale cu durata relației lor de muncă și unii ar putea suferi o creștere suplimentară de 20% a amenzilor. În plus, recidiviștii vor fi, de asemenea, supuși unei creșteri a sancțiunilor.

  • Dacă un lucrător este angajat pentru mai puțin de 30 de zile și a efectuat alte activități decât cele prevăzute în contract, pot fi impuse amenzi financiare de la 1.800 la 10.800 de euro pentru fiecare angajat individual.
  • Se va impune o serie de amenzi de la 3.600 la 21.600 de euro, în funcție de numărul de zile de muncă productive completate, pentru fiecare lucrător care a activat între 31 și 60 de zile.
  • Angajatorii care angajează lucrători în mod neregulat pentru mai mult de 60 de zile de muncă efectivă vor fi supuși sancțiunilor care variază de la 7.200 euro la 43.200 euro pe lucrător.

Sancțiunea este majorată cu 20% în momentul în care sunt angajați minori care nu îndeplinesc cerințele de muncă, adică împlinirea vârstei de 16 ani și 10 ani de școlarizare obligatorie, lucrători străini sau beneficiari ai Venitului de Cetățenie.

În concluzie, practica angajării în regim neoficial a îngrijitorilor și menajerelor are repercusiuni serioase, de la amenzi grele la posibile acuzații penale.

Este important ca familiile care angajează personal casnic să respecte legile și reglementările în vigoare pentru a evita aceste riscuri.

Distribuie acest articol