Mesajul ambasadorului George Gabriel Bologan adresat comunității române din Italia, cu prilejul Zilei Naționale și al Centenarului Marii Uniri

Cu prilejul Zilei Naționale și al Centenarului Marii Uniri, ambasadorul George Gabriel Bologan a adresat mesajul său comunității române din Italia:

«Dragi compatrioti, Stimați prieteni,
Acum, la 100 de ani de la Marea Unire, Ziua Națională este înainte de toate un recurs la memorie, la rememorarea faptelor înaintaşilor cu o cuvenită reverenţă față de cei care au scris cu sângele lor paginile de istorie ale neamului făurind astfel Marea Unire la 1 Decembrie 1918, momentul în care această coeziune latentă până atunci a poporului român a găsit prilejul, sperat de veacuri, de a primi forme instituționale și recunoscute internațional. A fost considerat un miracol, o victorie edificată din nenumărate înfrângeri, dar un miracol care nu ar fi avut cum să se nască fără miracolul mult mai adânc al certitudinii că nu ne îndoim niciodată de unitatea noastră.

La 1 decembrie 1918, la Marea Adunare de la Alba iulia, Iuliu Maniu spunea:

Vrednicia neamurilor, prin urmare și a noastră, se judecă după temeinicia hotărârilor ce le iau, după măsura de înălțare sufletească cu care se alătură la aceste hotărâri și după stăruința, cu care se silesc a înfăptui hotărârile luate. Veșnicia noastră o vom dovedi. Iuliu Maniu a crezut în destinul neamului său alături de ceilalți „creatori de ţară” din 1918 și a nutrit speranța că generaţiile care urmau să vină, între care se numără și a noastră, vor duce mai departe înfăptuirea acelui destin.
Nu sunt un depozitar al adevărului istoric și nici un judecător al trecutului, dar sunt convins că dacă vrem să cinstim cu adevărat faptele înaintaşilor şi să ne ridicăm la înălțimea moştenirii pe care ne-au lăsat-o, avem datoria să ne asumăm la rândul nostru ţinte la fel de înalte. Doar punându-ne resursele în slujba societății putem contribui cu toții, oameni de stat, clasă politică, elite din toate domeniile – la propăşirea României până la următorul Centenar. Anul 1918 ne arată în mod exemplar că atunci când interesele naţionale, iar nu cele mărunte, de grup, sunt puse în centrul viziunii politice, România face paşi uriași înainte şi își capătă locul pe care îl merită între naţiunile lumii întregi.

În epoca noastră, singura şansă este să reînvăţăm de la cei de acum 100 de ani să credem în destinul nostru comun care, atunci ca și acum, este unul european. Aceasta a fost filozofia faptelor care au ilustrat istoria de la 1918 dar, la fel ca și atunci, trăim astăzi într-o lume care pare să-și caute noi rosturi, noi curente de gândire își fac loc în dezbaterea publică iar decidenții politici încearcă să caute răspunsuri la probleme născute din noi provocări.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Toate aceste lucruri ne vizează în mod direct, la fel cum ne vizau și la sfârşitul lui 1918, și doar o unitate deplină în stabilirea noilor repere ale dezvoltării noastre ca stat şi naţiune poate să ne țină pe traiectoria pe care ne-am fixat aspirațiile în Decembrie 1918. Această unitate nu înseamnă uniformizare, nu înseamnă stabilirea unui fals numitor comun, ci fixarea unor coordonate clare, asumate de noi toți, prin care să desăvârşim ce au început înaintaşii noștri în 1918 în singurul loc unde putem face acest lucru: civilizația occidentală.
Stimați concetățeni, Acum, în pragul Marilor Sărbători de la sfârşit de decembrie, vă urez ca acestea sa-şi reverse harul asupra dumneavoastră și celor dragi, să vă aducă liniştea inimii și a minții, să vă sporească sănătatea și belşugul, să vă indeplinească gândurile și speranțele. Fiți responsabili pentru azi și pentru mâine şi duceți în lume, cu mândrie, numele de român.»

George Gabriel Bologan Ambasadorul României în Italia

@rotalianul