Călătoria minorilor români în străinătate. Ghid util redactat de avocații și juriștii de la „Justiție pentru Minori”

Luna august este luna „diasporei”, luna în care zeci de mii de români din străinătate vin în țară, pentru a-și petrece vacanța. Cu scopul de a veni în sprijinul familiilor cu copii care se deplasează în România sau în general în străinătate, echipa de avocați și juriști de la Asociația „Justiție pentru minori” a redactat un Ghid util cu sfaturi de călătorie.

Membrii asociației „Justiție pentru Minori” alături de studenți participanți la un proiect de parteneriat.

Pe lângă situația cea mai des întâlnită, când minorii sunt însoțiți în călătorie de ambii părinți, în ghid sunt cuprinse și informații deplasarea cu minorii în străinătate, în contextul în care minorul e însoțit doar de un părinte sau avem în vedere familiile care au trecut print-un proces de divorț.

Așadar, cum procedăm pentru a putea călători împreună cu minorii în afara țării? Iată ghidul cu cele mai frecvente situații, grupate simplu, într-o listă cu întrebări și răspunsuri

Ce documente trebuie să aibă un minor român, care călătorește cu ambii părinți?

În situația în care minorul călătorește împreună cu ambii părinți, este necesar să aibă un document individual de călătorie valabil. Asigurați-vă dinainte că acestea nu vor expira în timpul călătoriei!

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Dacă un minor român călătorește doar cu un părinte, avem nevoie de acordul celuilalt părinte? 

Da! Pentru a putea călători cu copiii în afara României, în concediu, avem nevoie de acordul celuilalt părinte.

Care este procedura în cazul minorilor care au domiciliul/reședința în străinătate? 

În  cazul minorilor care au domiciliul/reşedinţa în statul de destinaţie, nu mai este necesară prezentarea declaraţiei părinţilor/tutorilor! Însoțitorul va prezenta la controlul de frontieră documentele care atestă faptul că minorul se deplasează în statul de domiciliu/reședință.

În situația în care minorul este însoțit de o terță persoană (alta decât părinții sau reprezentantul legal), însoțitorul trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar și, după caz, actul din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activități de transport internațional de persoane.

Ne putem deplasa cu copiii în baza unui Titlu de călătorie? 

Da. Mai întâi să clarificăm ce este un Titlu de călătorie! Este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în străinătate care nu mai posedă document de călătorie valabil,. Important! E valabil doar pentru ca titularul să se întoarcă în ţară (România).

Ce documente trebuie să avem, când un minor român călătorește doar cu un părinte și unde se obține?

Declarația pentru ieșirea minorului din țară e cunoscută și sub numele de “procură pentru copil minor”. Este un act necesar la frontieră pe care părintele ce nu îl însoțește pe minor în călătoria în afara țării trebuie să-l facă la notariat sau, dacă se află în străinătate, la Consulatul/Ambasada României. Cu toate acestea există și unele excepții.

Care sunt excepțiile?

În anumite situații expres prevăzute de lege (când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte), cererile care privesc eliberarea unui pașaport simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani pot fi formulate de către unul dintre părinți, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte. 

În acest caz, cererea trebuie însoțită şi de documentele emise de instituția care organizează studiile/concursurile oficiale sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical, în original.

Documentele emise de instituția străină care organizează studiile sau concursurile oficiale trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată, iar documentele emise de instituția străină care urmează să efectueze tratamentul medical, trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată.

Totodată, în cazurile de mai sus, cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot fi formulate de către aceştia cu acordul unuia dintre părinți, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, caz în care cererea trebuie însoțită, de asemenea, şi de documentele prevăzute mai sus.

Cât timp este valabilă declarația “procură pentru copil minor”?

Declarația se poate da pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani de la data întocmirii, potrivit Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 169/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 3 octombrie 2016.

Procura poate fi revocată?

Da! Partea care face revocarea are obligația de a-i aduce la cunoștință acest aspect celuilalt părinte.

Cum procedăm în cazul în care unul dintre părinți este decedat?

În această situație la frontieră trebuie prezentat un act doveditor: certificatul de deces, hotărâre judecătorească definitivă de declarare a morții, comunicare oficială din partea misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare ale României în străinătate. De asemenea, în cazul dispariției părintelui, se va prezenta hotărâre judecătorească de constatare a dispariției.

Este posibil ca minorul să călătorească în străinătate însoțit de alte persoane decât părinții? 

Da, este posibil! Este necesară însă o declarație din partea ambilor părinți sau a părintelui care exercită singur autoritatea parentală prin care să își manifeste acordul pentru efectuarea călătoriei în străinătate alături de persoana desemnată. Totodată este necesar un certificat de cazier judiciar pentru persoana care se va deplasa cu minorul.

Care este situația pentru minorii care au domiciliul/reședința în străinătate și călătoresc cu un însoțitor?

Aceștia pot ieși din țară dacă însoțitorul prezintă la frontieră documente din care reiese că minorul se deplasează în statul de reședință/domiciliu.   

Ce pot face dacă minorul/minorii nu are/au documentele necesare pentru a putea călători?

În cadrul aceleiași declarații notarial despre care am vorbit anterior, se poate specifica  faptul că părintele nerezident este de acord cu întocmirea documentelor de călătorie necesare deplasării copiilor.

Cum procedăm dacă părintele nerezident nu este de acord să meargă la notar pentru a face procura?

Putem încerca soluționarea acestei situații prin mediere, însă dacă nu va da roade singura posibilitate este să ne adresăm instanței pentru a suplini acordul părintelui care nu este de acord ca minorului să i se întocmească pașaport și să călătorească în străinătate.

Dacă nu se rezolvă situația prin mediere, care e soluția?

Singura posibilitate rămasă este să ne adresăm instanței pentru a suplini acordul părintelui care nu este de acord ca minorul să meargă în străinătate. Cu toate acestea, există și unele excepții, când nu este necesară declarația de acord pentru călătoria minorului.

Care sunt excepțiile?

  1. Minorul, cetățean român, are domiciliul sau reședința în străinătate, i se permite ieșirea din România, fără prezentarea unei declarații din care să rezulte acordul părintelui/părinților.
  2. Minorul urmează să se deplaseze pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte.
  3. Cu alte persoane decât părinții: Este necesară declarația din partea ambilor părinți sau a părintelui care exercită singur autoritatea parentală prin care se exprima acordul pentru efectuarea călătoriei în străinătate alături de persoana desemnată. Totodată este necesar un certificat de cazier judiciar pentru persoana din afara familiei care se va deplasa cu minorul.

Ce se întâmplă când avem cazuri de părinți divorțați?

Un caz des întâlnit e când părintele divorțat, care nu locuiește cu minorul, nu este de acord să meargă la Notar sau la Consulat pentru a-și da acordul în vederea deplasării în străinătate și/sau întocmirea documentelor de călătorie pentru minor. 

În acest caz, se va încerca soluționarea prin mediere, în cadrul căreia se va explica și reaminti părinților că ar trebui să fie urmărit întotdeauna interesul superior al copilului și nu interesul lor personal.

O altă posibilitate este acțiunea urgentă în Instanța care va suplini acordul părintelui și va permite călătoria minorului în condițiile în care aceasta este pentru binele minorului.  Legiuitorul a reglementat în acest caz două posibilități pentru suplinirea acordului părintelui care se opune deplasării minorului:

  1. prin ordonanța președințială care se soluționează cu celeritate, dar care presupune îndeplinirea cumulativă a mai multor condiții pentru a fi admisibilă;
  2. b) prin proces în dreptul comun, care are o durată mai lungă și implică administrarea unui probatoriu mai amplu.