Modificare importantă în pașapoartele noi ale românilor începând cu data de 20 iulie 2018. Valabilitatea documentului va fi de 10 ani

„Vă aducem la cunoștință că, la 20 iulie 2018, vor intra în vigoare modificările aduse Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, una dintre cele mai importante fiind extinderea la 10 ani a termenului de valabilitate a pașaportului simplu electronic, pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani.”, scrie pe pagina ambasadelor române din străinătate.

Cităm din Legea nr. 133/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate:

La articolul 18 (privind valabilitatea pașaportului) alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: „c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.”

Proiectul Legii a fost promovat de Guvernul României, la inițiativa Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului Afacerilor Interne, și reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente legislative adoptate în sprijinul comunităților de cetățeni români din străinătate, în domeniul pașapoartelor.