MpRP: Anunț privind sesiunile de finanțare a proiectelor românilor din diaspora pe anul 2019

În perioada următoare, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni va anunța data începerii primei sesiuni de finanțare pe anul 2019.

Spre deosebire de anii precedenți, în 2019 vor exista doar două sesiuni de finanțare pentru depunerea proiectelor. Prima dintre acestea va dura 15 zile

- Continuarea după publicitate -

Cererile de finanțare transmise către MpRP vor fi evaluate în cadrul a două sesiuni de finanțare, ce vor fi organizate în lunile februarie – martie 2019 și respectiv iulie – august 2019. Datele exacte de derulare a celor două sesiuni de finanțare vor fi publicate pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (http://www.mprp.gov.ro) înaintea desfășurării acestora.

Proiectele depuse în lunile noiembrie – decembrie 2018 vor fi evaluate în prima sesiune de finanțare a anului 2019.

Ghidul beneficiarului și metodologia de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru anul 2019 s-au aflat în consultare publică timp de 10 zile, începând din 8 ianuarie a.c. Documentele vor fi publicate, în forma finală, până la sfârșitul lunii în curs.

- Continuarea după publicitate - UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Au fost făcute modificări tehnice în ceea ce privește setul de documente necesare atât încheierii acordului de finanțare cât și procesului de decontare a cheltuielilor în sensul simplificării și facilitării accesului la finanțarea nerambursabilă.

O altă noutate este reprezentată de înlocuirea programului CENTENAR din 2018 cu programul destinat deținerii Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, linie de finanțare disponibilă pentru prima sesiune de proiecte.

Toate informațiile necesare, documente, proceduri, se găsesc aici, pe site-ul MpRP.

Vă prezentăm mai jos, criteriile de eligibilitate ale aplicantului:

Eşti un aplicant eligibil pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile dacă:

  • ești reprezentantul unei asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, al unei categorii de organizaţii neguvernamentale ale românilor de pretutindeni sau a unei organizaţii internaţionale;
  • ești persoană fizică autorizată sau juridică de drept public sau privat din România sau din străinătate și care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Nu poţi obţine finanţare nerambursabilă dacă te afli în una din următoarele situaţii:

- Continuarea după publicitate -

– desfășori sau ai desfășurat, sub orice formă, activități împotriva statului român, a intereselor acestuia și/sau împotriva comunităților românești din afara frontierelor României;
– desfășori sau ai desfășurat, sub orice formă, acțiuni de defăimare la adresa statului român, a românilor și/sau împotriva comunităților românești din afara frontierelor României;
– incapacitate de plată;
– cu plăţile sau conturile blocate în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive;
– nu ţi-ai îndeplinit obligaţiile din contractele de finanţare anterioare și ai fost declarat neeligibil de către finanțator;
– ai prezentat declaraţii false cu privire la situaţia economică;
– faci obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale.

Eligibilitatea proiectului:

Asigură-te că proiectul tău îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:
● proiectul are legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al beneficiarului;
● implementarea proiectului nu generează un conflict de interese, așa cum este el definit în „Documentarul aferent acordării de finanțări nerambursabile” (Documentarul);
● proiectul nu urmăreşte obţinerea de profit, cu excepțiile prevăzute în Legea nr. 321/2006 privind regimul finanțărilor nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare.

Cererea de finanțare împreună cu documentele necesare se transmit inițial prin e-mail la adresa: proiecte@mprp.gov.ro.