Munca în străinătate: Contractul de intermediere se va întocmi gratis

Agenţii de plasare a forţei de muncă din România nu mai au voie să ceară bani cetățenilor pentru intermedierea angajării. Acest lucru este prevăzut în Legea 232/2017, care modifică Legea nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi se aplică de la data de 05.03.2018. Agentul de plasare nu mai are dreptul legal de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe.

Agenţii de plasare a forţei de muncă sunt obligaţi să se înregistreze la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul şi să aibă încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite într-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislației statului respectiv, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă. De asemenea, mai sunt obligaţi să încheie cu solicitanții locurilor de muncă contracte de mediere, în mod gratuit.

Contractul de mediere este un contract de natura civilă care se încheie de către agent cu cetățeanul român. Acesta trebuie să conţină: denumirea angajatorului din străinătate, adresă, număr de telefon, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă, durata contractului de muncă, salarizare, condiţiile de transport, de locuit. Contractele de muncă se încheie, obligatoriu, şi în limba română.

Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere. În nici un caz, nu trebuie acceptată achitarea unor sume de bani cu titlu de garanții, pentru întocmirea CV-ului, pentru traducerea documentelor, procesarea actelor sau consultanță.

Plata către agentul de plasare a unor sume de bani, reprezintă un risc pentru persoana aflată în căutarea unui loc de muncă. Nu trebuie acceptată plecarea la muncă în străinătate fără un contract de muncă sau forme legale de angajare acceptate în ţara de destinaţie.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Românii care doresc să se angajeze în străinătate trebuie să verifice dacă agenţiile care oferă locuri de muncă sunt înregistrate la ITM din județul din care fac parte şi oferta locului de muncă. De asemenea, trebuie verificată adresa şi existenţa angajatorului străin şi clauzele contractului de mediere. Se recomandă să nu se accepte prea uşor ofertele de muncă prin anunţurile online ci solicitarea de locuri de muncă în străinătate prin reţeaua Eures.