Munca lucrătorilor casnici din Italia, Contractul Colectiv Național de Muncă (CCNL) și principalele prevederi

Legislaţia în vigoare prevede pentru muncitorii străini comunitari cu un contract de muncă valabil în Italia aceleaşi drepturi şi obligaţii referitoare la retribuţie, contribuţii, asigurare, asistenţă socială şi fiscală, precum cele prevăzute de lege şi prin contractele naţionale de muncă pentru muncitorii de cetăţenie italiană.

Munca lucrătorilor casnici pe teritoriul Italiei este reglementată de un Contract colectiv de muncă al lucrătorilor casnici (CCNL) cu aplicaţie pe tot teritoriul italian. Acest Contract colectiv specifică drepturile şi obligaţiile angajatorilor precum şi cele ale angajaţilor.

Principalele prevederi ale Contractului Colectiv de Muncă al lucrătorilor casnici din Italia

Angajarea (art.6)

Angajarea trebuie să fie efectuată în scris printr-un contract individual de muncă semnat de către angajator şi de către angajat. Lucrătorul trebuie să deţină o copie a acestui contract de muncă. În acest contract individual de muncă se vor indica: data de
începere a raportului de muncă, apartenenţa la categorie, dacă locuieşte în spaţiul angajatorului (în cazul muncitorului casnic care trăieşte în casa angajatorului, beneficiind de cazare şi masă), orarul de muncă, retribuţia şi toate celelalte aspecte ale
raportului de muncă.

Categoriile de lucrători (art.10)

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Lucrătorii se împart în 4 categorii fiecare cu o subcategorie

1.Categoria A: Colaboratori casnici generici fără experienţă, nivel de execuţie, sub controlul direct al angajatorului. Au sarcini manuale care necesită efort (colaborator familial necalificat, la prima formare, destinat muncii de curăţenie, spălătorie, ajutor bucătar, grăjdar, îngrijirea animalelor, curăţarea şi udarea spaţiilor verzi);

Categoria A Super: simpla companie a persoanelor care se pot descurca singure („autosufficiente”), fără prestări de alte activităţi casnice, baby sitter.

2.Categoria B: colaboratorii familiali care au experienţă mai mare de 12 luni (colaborator multifuncţional, paznic, muncitor pentru călcat rufe, ospătar, grădinar, muncitor calificat, şofer).

Categoria B Super: – asistent persoane care se pot descurca singure, inclusiv cu atribuţii ce privesc prepararea mâncării şi curăţenia casei în care locuiesc persoanele pe care le îngrijesc.

3.Categoria C: – colaboratorii familiali care având cunoştinţe de bază atât teoretice cât şi practice pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate, au totală autonomie şi responsabilitate (bucătar, muncitor pentru prepararea mâncării şi pentru aprovizionarea cu materii prime).

Categoria C Super: – asistent persoane care nu se pot descurca singure („non autosufficienti”), fără diplomă profesională, inclusiv cu atribuţii ce privesc prepararea mâncării şi curăţenia casei.

4.Categoria D: – colaboratorii familiali care, îndeplinind condiţiile profesionale, acoperă poziţii de muncă specifice, caracterizate de responsabilitate, autonomie decizională şi/sau de conducere (administrarea bunurilor familiei, majordom, guvernantă, bucătar şef, grădinar şef, institutor).

Categoria D Super: asistent persoane care nu se pot descurca singure, cu diplomă profesională sau un atestat specific (ex. asistent geriatric, asistentă medicală), cu atribuţii conexe preparării mâncării şi curăţeniei casei; guvernator casă.

Perioada de probă (art.13)

Se referă la perioada în care angajaţii se adaptează la exigenţele muncii respective şi îşi stabilesc propriile necesităţi faţă de cele ale angajatorului: 30 de zile pentru lucrătorii de la categoria D și D Super, 8 zile de probă pentru toți ceilalți.

În perioada de probă, raportul de muncă poate fi întrerupt fără preaviz în orice moment atât de către angajator cât şi de către angajat, dar cu dreptul la plata corespunzătoare muncii prestate.

Repausul săptămânal (art.14)

Repausul săptămânal este de 36 ore:
• o zi completă (24 de ore), preferabil duminica. Dacă prestează munci în această zi, lucrătorul are dreptul la o zi de odihnă în ziua succesivă iar orele lucrate se
vor plăti cu o majorare de 60%;
• restul de 12 ore se vor alege într-o altă zi de comun acord cu angajatorul. Dacă se lucrează în aceste ore, acestea se vor plăti cu o majorare de 40%.

Orarul de lucru (art.15)

  • Pentru personalul care locuiește la domiciliul asistatului („colf o badante convivente”) programul de lucru va fi de maxim 10 ore zilnic și un total de nu mai mult de 54 de ore săptămânal. În fiecare zi, lucrătoarea are dreptul de o pauză de masă de 2 ore. În timpul acestor două ore libere zilnice, lucrătoarea este liberă să facă ce dorește, inclusiv să părăsească domiciliul angajatorului.
  • Pentru personalul care nu locuiește la domiciliul angajatorului („colf o badante non convivente”) programul de lucru va fi unul de maxim 8 ore zilnic, pentru un total de 40 de ore pe săptămână. Orele de lucru vor putea fi distribuite pe o perioadă de 5 sau 6 zile lucrătoare, de luni până vineri sau de luni până sâmbătă.

Sărbătorile legale (art.17)

Sunt considerate sărbători legale plătite: 1 ianuarie, 6 ianuarie, a doua zi de Paște, 25 aprilie, 1 mai, 2 iunie, 15 august, 1 noiembrie, 8 decembrie, 25 decembrie, 26 decembrie, şi ziua Sfântului patron al localităţii respective.
În aceste zile angajatul are dreptul la odihnă. Dacă munceşte în aceste zile, va primi la plată o majorare de 60%. În plus are dreptul la recuperarea zilei de odihnă. Dacă sărbătoarea cade într-o zi de duminică, angajatul are dreptul la plata unei zile suplimentare sau la o altă zi liberă.

Concediul (art.18)

Pentru fiecare an de muncă prestată la acelaşi patron, lucrătorul are dreptul la un concediu de odihnă plătit de 26 zile lucrătoare (practic o lună de zile).

Boala (art.26) și accidentul la locul de muncă (art.28)

Angajatul care se îmbolnăveşte sau care are un accident la locul de muncă, are dreptul la păstrarea locului de muncă pentru o perioadă de timp determinată (această perioadă depinzând de vechimea la locul de muncă) precum şi la plata unei
indemnizaţii.
În caz de boală angajatul se obligă să informeze imediat angajatorul şi să trimită acestuia copia certificatului medical prin scrisoare recomandată în maxim 3 zile de la data accidentului sau îmbolnăvirii.

Sporul de vechime (art.36)

La fiecare doi ani de muncă neîntreruptă la acelaşi angajator, lucrătorul are dreptul la o majorare cu 4% din retribuţia minimă contractuală. Această majorare este independentă de alte majorări.

Al treisprezecelea salariu (art.38)

După un an de muncă neîntreruptă, lucrătorii au dreptul la al treisprezecelea salariu, echivalentul unei retribuţii lunare care se va acorda în luna decembrie cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. În cazul lucrătorilor care nu au efectuat un an neîntrerupt de muncă, calculul se va efectua în funcţie de lunile lucrate efectiv.

Desfacerea contractului de muncă și demisia(art.39)

Perioada de preaviz depinde de orarul de muncă săptămânal şi de vechimea în muncă. Perioada de preaviz se înjumătăţeşte în cazul demisiei angajatului.

Încheierea raportului de muncă (art.39-40)

Pentru fiecare lună lucrată angajatul acumulează o sumă de bani (TFR) pe care o va ridica la încheierea raportului de muncă. Legea prevede că angajatul poate solicita un acont de până la 70% din suma totală de încasat înaintea încheierii raportului de
muncă.

CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico), cu prevederile complete îl puteți citi aici.