Nivelurile de încadrare în Italia pentru badante, menajere, bone și alte categorii de lucrători casnici

În Italia, asistenții familiali (îngrijitoare, menajere, bone etc.) joacă un rol crucial în asistența și îngrijirea la domiciliu, un sector în care comunitatea românească este semnificativ reprezentată.

Contractul colectiv de muncă detaliază patru niveluri principale de încadrare a lucrătorilor, fiecare nivel reflectând diferite grade de responsabilitate, competențe și tipuri de sarcini. Fiecare nivel are o salarizare diferită:

Nivelul A se adresează celor fără responsabilități de îngrijire directă, îndeplinind sarcini precum curățenia, spălătoria, ajutorul în bucătărie, îngrijirea animalelor de companie sau menținerea spațiilor verzi. Această clasificare pune accent pe activitățile de bază care susțin funcționarea zilnică a unei locuințe.

Exemple: 

a) Responsabil de curăţenie. Îndeplineşte exclusiv sarcini legate de curăţenia casei;

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

b) Responsabil de spălătorie. Îndeplineşte exclusiv sarcini legate de spălarea rufelor;

c) Ajutor în bucătărie. Îndeplineşte exclusiv sarcini de ajutor de bucătar;

d) Asistent pentru animale de companie. Îndeplineste exclusiv sarcini de îngrijire a animalelor de companie.

Nivelul A Super introduce rolul personalului de companie, care oferă prezență și asistență de bază pentru persoanele autosuficiente, fără a îndeplini sarcini domestice complexe.

Exemple: a) Personal de companie. Îndeplineşte exclusiv sarcini ce ţin de simpla companie a persoanelor autosuficiente, fără a presta vreun fel de activitate;

Nivelul B recunoaște asistenții familiali cu competențe specifice, capabili să execute o varietate de sarcini, inclusiv cele multifuncționale, supravegherea proprietății, gestionarea grădinii, sau chiar conducerea vehiculelor familiei. Această categorie încorporează un grad mai mare de autonomie și responsabilitate.

Exemple:

a) Lucrător generic multifuncţional. Acesta îndeplineşte sarcinile legate de cursul normal al vietii de familie, prestând, chiar şi deodată, activităţi de spălare şi curăţare a casei, cu responsabilităţi în bucătărie, în spălătorie, de îngrijire a animalelor de companie, precum şi alte sarcini realizate în cadrul acestui nivel;

b) Paznic de reşedinţă privată. Îndeplineşte sarcini de supraveghere a casei angajatorului şi aferente acestora, precum şi, dacă i se oferă cazare pe proprietate, sarcini de pază;

c) Responsabil de călcat. Îndeplineste sarcini legate de călcat;

d) Camerist(ă). Îndeplineste sarcini de servire a mesei chiar şi în cameră;

e) Grădinar.

Nivelul B Super este dedicat asistenților care se ocupă de nevoile persoanelor autosuficiente sau ale copiilor, oferind și servicii legate de alimentație și curățenie.

Exemple: 

a) Asistent familial pentru persoane autosuficiente, inclusiv, la cerere, activităţi legate de nevoile de alimentaţie şi curăţenie a casei unde locuiesc persoanele asistate;

b) Asistent familial pentru copii (baby sitter), inclusiv, la cerere, activităţi legate de nevoile de alimentaţie şi curăţenie a casei unde locuiesc persoanele asistate.

Nivelul C marchează o tranziție spre competențe teoretice și tehnice specifice, cu lucrători care operează cu o totală autonomie. Bucătarii sunt un exemplu proeminent în această categorie, având responsabilitatea preparării meselor și gestionarea aprovizionării.

Exemple:

a) Bucătar. Îndeplineste sarcini specifice preparării meselor si sarcinile aferente din bucatarie, precum si aprovizionarea cu materii prime.

Nivelul C Super se concentrează pe asistența pentru persoane dependente, chiar și fără formare specifică, implicând o responsabilitate directă pentru îngrijirea și nevoile zilnice ale acestora.

Exemple:

a) Asistent familial pentru persoane dependente (fără pregătire). Îndeplineste sarcini de asistentă pentru persoane dependente, inclusiv, la cerere, activitati legate de nevoile de alimentatie si curătenie a casei unde locuiesc persoanele asistate.

Nivelul D recunoaște profesioniștii cu cerințe profesionale avansate, implicând administrarea bunurilor familiei, coordonarea activităților domestice sau gestionarea bucătăriei și a spațiilor verzi la un nivel superior.

Exemple:

a) Administrator al bunurilor familiei. Îndeplineste sarcini legate de administrarea bunurilor familiei;

b) Majordom. Îndeplineste sarcini de gestionare şi coordonare legate de toate nevoile aferente serviciilor prestate în jurul vietii de familie;

c) Guvernantă. Îndeplineste sarcini de coordonare referitoare la activitatile menajerei, responsabilului de călcat, spălătorie, garderobă si altele asemănătoare;

d) Bucătar-sef. Îndeplineste sarcini de gestionare şi coordonare referitoare la toate nevoile aferente preparării meselor si, în general, la activitatile din bucătărie si cămară;

e) Grădinar-sef. Îndeplineste sarcini de gestionare şi coordonare legate de toate nevoile aferente îngrijirii spatiilor verzi şi de actiunile implicite de întretinere a acestora;

Nivelul D Super, cel mai înalt nivel, include asistenți pentru persoane dependente cu formare specifică, directori de casă și asistenți educaționali, recunoscând rolul lor crucial în asistența și îngrijirea avansată.

Exemple: 

a) Asistent familial pentru persoane dependente (cu pregătire în domeniu). În conformitate cu prevederile de asistență pentru persoanele dependente, inclusiv la cerere, activități legate de alimentație și nutriție, trebuie să se aibă grijă de nevoile în care se află persoanele asistate.

Tabelul cu salariile în 2024, pentru lucrătorii casnici, în funcție de nivelul de încadrare, îl puteți citi aici:
Salariile personalului casnic din Italia în 2024, în funcție de nivelul de încadrare

Contractul colectiv de muncă în sectorul asistenței familiale în Italia oferă o structură detaliată care nu doar clasifică diversitatea muncii prestate de asistenții familiali, dar subliniază și importanța recunoașterii formale a competențelor și responsabilităților lor.

Această structură promovează o mai bună înțelegere și apreciere a rolului vital pe care asistenții familiali îl joacă în societatea italiană.