Noul Cod Fiscal: românii plecați în străinătate, obligați să plătească o taxă lunară

5,5% din valoarea salariului minim pe economie pentru toți românii cu rezidența fiscală în România, chiar dacă se află în străinătate.

Potrivit noului Cod Fiscal, românii plecaţi în străinătate care și-au păstrat rezidența fiscală în România vor fi nevoiţi să plătească o taxă lunară în valoare de 67 de lei.

„Confirm faptul că persoanele cu rezidenţa fiscală în România, cu domiciliul în ţară, sunt obligate la plata acestei contribuţii calculată prin procentul de 5.5% din valoarea salariului minim pe economie, chiar dacă se află în străinătate. Contribuţia este de circa 67 de lei/lună, corespunzător sumei de 792 de lei pentru un salariu minim pe economie din 2016 de 1200 de lei”, a declarat consultantul financiar Adrian Benta, citat de observator.tv.

Potrivit noului Cod Fiscal, persoanele fizice ce nu realizează venituri şi nici nu sunt scutite de plata contribuţiei de sănătate prin efectul legii vor fi obligate să plătească contribuţii la asigurările de sănătate.

„Articolele 180-182 din noul Cod Fiscal impun plata unei contribuţii la asigurările de sănătate de către persoanele fizice ce nu realizează venituri şi nici nu sunt scutite de plata contribuţiei de sănătate prin efectul legii. Este vorba de minorii sau doamnele însărcinate care nu au venituri. În acest sens, cetăţenii români care îşi păstrează rezidenţa fiscală în ţară sunt în sfera contribuţiei la această asigurare de sănătate. În esenţă, legea nu se adreseaza numai acestor categorii de persoane ci şi altor persoane, cum ar fi cele neasigurate, dar care încasează venituri la negru, agricultorilor care nu îndeplinesc condiţia de a fi impozitati prin tranşe de venit sau persoanelor casnice ce nu sunt coasigurate”, a mai spus Adrian Benta.

Schimbarea rezidenței fiscale

Pentru a schimba rezidența și a scăpa, astfel, de obligativitatea plății taxelor, inclusiv a contribuției de asigurări sociale de sănătate în România, conform art. 15 din Ordinul 74/2012, o persoană rezidentă în România trebuie să înregistreze, cu 30 de zile înaintea plecării, formularul la autoritatea fiscală competentă, dacă nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/locuinței permanente.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Dacă ulterior înregistrării formularului, persoana rezidentă cu domiciliul în România dovedește schimbarea rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, aceasta va anexa și certificatul de rezidență fiscală emis de autoritatea competentă a statului care îl consideră rezident fiscal.

Persoana cu rezidență și domiciliu în România va continua să fie considerată rezidentă în România, având obligația plății impozitelor pe diferitele tipuri de venituri până la sfârșitul anului calendaristic în care a făcut dovada schimbării rezidenței fiscale în alt stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, ne asigură avocatnet.ro.

Vă supunem de asemenea atenției, un ghid oficial elaborat de ANAF, ghid ce se adresează persoanelor fizice rezidente/nerezidente, care părăsesc/sosesc în România, și în cazul cărora este necesară stabilirea/modificarea rezidenței fiscale, respectiv impozitarea veniturilor obținute.
Sperăm să vă fie de folos:

Ghid privind rezidența fiscală a persoanelor fizice – oficial ANAF (2017)