Obținerea cetățeniei italiene: condițiile, documentele necesare și procedura de depunere a cererii

Cetățenii români pot solicita obținerea cetățeniei italiene după patru ani de rezidență legală în această țară, perioadă valabilă pentru toți cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene. Pe lângă această condiție cetățenii români trebuie să aibă dovada unui venit minim în ultimii 3 ani petrecuți pe teritoriul Italiei.

Venitul minim solicitat pentru prezentarea cererii de cetăţenie este de 8.263 euro pentru fiecare dintre ultimii trei ani de dinaintea datei la care se prezintă cererea. Acest venit poate fi demonstrat prin intermediul declarației de venit, cu ajutorul formularelor 730 sau Unico sau prin certificarea unică CU (fostul CUD).  Dacă aveți soțul/soția fără niciun venit, atunci venitul minim solicitat este de 11.362 euro, plus 516 euro pentru fiecare minor în parte.

Pe lângă codul fiscal, al permisului de şedere dacă este cazul, al pașaportului și a cărții de identitate, toate în curs de valabilitate, conform datelor transmise de Ministerul de Interne cetățenii comunitari mai au nevoie de următoarele documente, în vederea obținerii cetățeniei italiene:

  • Certificatul de naștere (tip nou, internaţional, de culoare albastră) – cu timbrul apostila pe original. Apostila se aplică doar la prefectura din județul de domiciliu din România. Certificatul trebuie apoi tradus de către un traducător autorizat de pe lângă notariatul din  orașul de domiciliu din România, iar traducerea trebuie apostilată la tribunalul din orașul de domiciliu. Traducerea si legalizarea poate fi făcută și la Consulatule Generale ale României de pe teritoriul Italiei doar dacă certificatul este apostilat la prefectura de domiciliu din România.
  • Cazierul judiciar românesc cu timbrul apostila pe original. Apostila se aplică doar la prefectura din judeţul de domiciliu din România. Şi cazierul judiciar trebuie tradus de către un traducător autorizat de pe lângă notariatul din oraşul de domiciliu din România, iar traducerea trebuie apostilată la tribunalul din orașul de domiciliu. Traducerea si legalizarea poate fi făcută şi la Consulatule Generale ale României de pe teritoriul Italiei, doar dacă certificatul este apostilat la prefectura de domiciliu din România. Certificatele de cazier judiciar au valabilitate de 6 luni de la data eliberării și numai în scopul pentru care au fost eliberate.
  • Atestatul care să demonstreze cunoașterea limbii italiane – nivelul B1. Dacă ați absolvit școala gimnazială/liceul/facultatea în Italia, se depune diploma de absolvire.
  • dovada plăţii taxei de 250 Euro la Poştă.
  • 1 timbru fiscal de 16.00 euro.

Pe baza Decretului Legislativ nr. 5/2012 pentru simplificare şi dezvoltare, partea cu documentația italiană care cuprinde informațiile de mai jos, este autocertificată, în cadrul aceleiaşi cereri. Prefectura, după primirea cererii, va verifica veridicitatea informațiilor declarate prin intermediul unei proceduri interne, comunicând cu Ministerul Justiţiei, Primăria de reședință şi Agenţia Fiscală:

  • Ultimele 3 declarații de venit ( CUD, modelul UNICO, modelul 730).
  • Reşedinţele din ultimi 4 ani (Certificato di residenza storico).
  • Atestatul de ședere.
  • Certificatul care atestă componența familiei – „Certificato di stato di famiglia”. De semnalat că în cazul femeilor care şi-au schimbat numele de familie în urma căsătoriei, este necesară prezentarea certificatului de căsătorie românesc, cu timbrul apostila pe original. Apostila se aplică doar la prefectura din județul de domiciliu din România. Certificatul trebuie apoi tradus de către un traducător autorizat de pe lângă notariatul din orașul de domiciliu din România, iar traducerea trebuie apostilată la tribunalul din orașul de domiciliu. Traducerea si legalizarea poate fi făcută şi la Consulatele Generale ale României de pe teritoriul Italiei, doar dacă certificatul este apostilat la prefectura de domiciliu din România.

Din mai 2015, cererea se prezintă online, pe site-ul Ministerului de Interne italian. Este necesar să se completeze în mod corect toate câmpurile solicitate în formular.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Documentele anexate cererii, vor fi scanate în format PDF, JPG sau TIFF.

Procedura pentru obţinerea cetăţeniei italiene poate dura până la 730 de zile din ziua în care ați depus cererea. În cazul în care acest termen nu este respectat, trebuie să vă adresaţi prefecturii din zona în care vă aflaţi cu reședința domiciliară.

Italia este un stat care permite dubla cetățenie. La primirea cetățeniei italiene, vă veți putea păstra, la cerere și cetățenia română.