Pașaportul simplu temporar, în regim de urgență: acte necesare și situațiile în care se eliberează

Pașaportul simplu temporar este un document de călătorie în străinătate valabil numai pe o perioadă de 1 an de zile și nu poate fi prelungit, indiferent de vârsta titularului. Acest tip de pașaport se eliberează numai în anumite condiții cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, se poate citi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Care sunt situațiile în care se eliberează pașaportul simplul temporar?

Potrivit MAE, acest document se eliberează în următoarele situații:

 • când cetățeanul român se află în străinătate și nu mai are documente de călătorie valabile, acesta fiind nevoit să declare în scris că este necesar să își continue călătoria în străinătate sau să ceară rezidența pe teritoriul statului respectiv;
 • când cetățeanul român nu dispune de timpul necesar pentru eliberarea unui pașaport simplu electronic, în acest caz fiind nevoit să prezinte un document care demonstrează necesitatea și urgența eliberării unui pașaport temporar;
 • atunci când titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic și pe pașaportul simplu sau pașaportul simplu electronic are aplicată o ștampilă sau o viză eliberată de statul cu care țara de destinație se află în conflict;
 • când cetățeanul român are un pașaport simplu sau simplu electronic cu vize valabile, dar pe care paginile pentru aplicarea vizelor au fost epuizate, călătoria în străinătate nu mai fiind astfel posibilă;
 • în cazul în care cetățeanul român a depus pașaportul simplu sau simplu electronic pentru obținerea unor vize, dar trebuie să călătorească urgent în străinătate,
 • când un minor, cetățean român, urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare. În aceste situaţii, autorităţile care eliberează paşaportul simplu temporar au obligaţia de a informa celălalt părinte, concomitent sau de îndată ce este posibil. În acest caz, se cere demonstrarea urgenței cu documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, instituţia medicală sau altă autoritate administrativă.

Unde se poate depune cererea pentru pașaportul simplu electronic?

Cererea poate fi depusă atât la autoritățile competente din țară, precum și la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României din străinătate.

Este necesară prezența personală a solicitantului?

Deși pașaportul simplu temporar nu conține amprentele digitale ale titularului, indiferent de vârsta sa, prezența personală a solicitantului la momentul depunerii cererii este obligatorie. De menționat și că se preia semnătura electronică a titularului cetățean român cu vârsta de 14 ani împliniți în momentul când se depune cererea.

Notă din partea MAE: Pentru îndeplinirea condiţiilor tehnice prevăzute de reglementările legale pentru preluarea fotografiei, se recomandă ca persoana căreia i se va face pașaportul să fie îmbracată în partea superioară a corpului în culori închise și/sau intense, evitându-se culorile deschise sau îmbrăcămintea în carouri sau cu dungi de culoare deschisă.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Cât costă eliberarea unui pașaport temporar?

De la 1 februarie 2017, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.1/2017, singurul tarif perceput pentru eliberarea unui pașaport temporar este cel de 96 de lei.

Modalități de plată:

 • on-line, în sistem internet banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare instituţie a prefectului. Lista conturilor deschise în țară este disponibilă aici; dacă se alege această modalitate de plată, solicitantul trebuie să atașeze cererii de eliberare a pașaportului și dovada plăţii generată la momentul efectuării tranzacţiei, dar fără certificarea de către bancă;
 • de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile deschise de către fiecare instituţie a prefectului. Lista conturilor deschise în țară este disponibilă aici;
 • în numerar, fie la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, fie la casieriile instituţiilor prefectului;
 • prin mandat poștal, la orice Oficiu Poştal.

Documente necesare eliberării unui pașaport temporar (în regim de urgență)

Pentru persoanele majore

 • cerere de eliberare;
 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original (cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original);
 • dovada achitării taxei pentru emiterea paşaportului, completată pe numele titularului, în original;
 • paşaportul anterior, dacă acesta există.

Pentru minorii sub 14 ani

Cererea de eliberare a pașaportului va fi depusă de un părinte și va fi însoțită de următoarele acte:

 • certificatul de naştere al minorului, în original;
 • document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării taxei pentru emiterea paşaportului, completată pe numele minorului, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;

Dacă cererea de eliberare a pașaportului este făcută de un singur părinte ori de persoana împuternicită sau de reprezentantul legal, atuncI mai trebuie aduse, după caz:

 • procura specială / declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
 • procura specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
 • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
 • hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original;
 • actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor.

La ridicarea pașapoartelor minorilor sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de naştere al minorului, în original, alături de actul de identitate al părintelui/persoanei împuternicite prin procură specială să ridice documentul, în original.

Pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani

În cazul minorilor peste 14 ani, documentele se depun personal de către aceștia, iar prezența la ghișeu este obligatorie. Acte necesare:

 • cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original (cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original);
 • declaraţii de acord pentru eliberarea paşaportului simplu electronic date de ambii părinţi/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii);
 • certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original (atunci când e cazul);
 • dovada achitării taxei de emitere a paşaportului, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

În situaţia în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea paşaportului dat de un singur părinte/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoţită şi de (după caz):

 • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
 • actul de deces al celuilalt părinte, în original;
 • hotărârea judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
 • documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original;

Pentru acest tip de pașaport nu este posibilă livrarea prin curier, ca în cazul pașaportului simplu electronic.

Paşaportul temporar se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de aceştia printr-o procură specială autentificată.

Atenție!

Există state precum Liban, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Yemen, Kuweit, unde poliția de frontieră nu permite accesul în stat cu acest tip de document.

Este indicat să se verifice pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe lista cu statele respective.