Pașaportul temporar sau în regim de urgență. Situațiile în care se eliberează și actele de care avem nevoie

Pașaportul temporar (în regim de urgență) se eliberează numai în anumite situații, dar în aceleași condiții generale ca pașaportul simplu electronic, respectiv cu respectarea Legii nr. 248/2005 și în contextul în care solicitantul nu are suspendat dreptul de a călători în străinătate, informează Avocatnet.ro

Perioada de valabilitate a unui pașaport obținut în regim de urgență

Acest tip de pașaport poate fi obținut mai repede decât pașaportul simplu, taxele ce trebuie plătite sunt mai mici, dar și perioada sa de valabilitate este mai mică, doar pentru un an de zile.

Pașaportul temporar poate fi obținut în următoarele situații:

 • dacă titularul declară că nu are timpul necesar pentru eliberarea unui pașaport simplu electronic și are urgentă nevoie de un pașaport;
 • în cazul în care titularul declară (în scris) că urmează să călătorească în state între care există stare de război /conflict diplomatic şi are aplicată în celălalt pașaport o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
 • când titularul deţine paşaport simplu care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora, călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
 • când titularul a depus paşaportul obișnuit pentru obţinerea unor vize şi trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;
 • când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
 • pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.

Cererea pentru eliberarea unui pașaport temporar se poate depune:

 • În țară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

Dacă deplasarea până la serviciul public de la domiciliu/reședință nu este posibilă, atunci solicitantul poate să se adreseze cu o cerere și la cel mai apropiat serviciu public comunitar.

 • În străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României.

În cât timp de la depunerea cererii se eliberează un pașaport temporar?

Direcția Generală de Pașapoarte (DGP) din cadrul Ministerul Afacerilor Interne ne asigură că soluționarea cererii se face în maximum două ore, dacă cererea este depusă în țară, iar pentru cele depuse în străinătate termenul maxim este de trei zile.

Cât ne costă eliberarea unui pașaport temporar?

De la 1 februarie 2017, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.1/2017, singurul tarif perceput pentru eliberarea unui pașaport temporar este cel de 96 de lei.

Modalități de plată:

 • on-line, în sistem internet banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare instituţie a prefectului. Lista conturilor deschise în țară este disponibilă aici; dacă se alege această modalitate de plată, solicitantul trebuie să atașeze cererii de eliberare a pașaportului și dovada plăţii generată la momentul efectuării tranzacţiei, dar fără certificarea de către bancă;
 • de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile deschise de către fiecare instituţie a prefectului. Lista conturilor deschise în țară este disponibilă aici;
 • în numerar, fie la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, fie la casieriile instituţiilor prefectului;
 • prin mandat poștal, la orice Oficiu Poştal.

Documentul de plată trebuie să conțină anumite mențiuni obligatorii pentru valabilitatea sa, respectiv: numele, prenumele şi CNP-ul persoanei beneficiare a serviciului solicitat, tipul documentului solicitat, contul IBAN, codul fiscal şi denumirea instituţiei prefectului judeţului (sau municipiului Bucureşti) unde va fi depusă cererea de eliberare a documentului, precum și suma de plată.

Documente necesare eliberării unui pașaport temporar (în regim de urgență)

Pentru persoanele majore

 • cerere de eliberare;
 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original (cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original);
 • dovada achitării taxei pentru emiterea paşaportului, completată pe numele titularului, în original;
 • paşaportul anterior, dacă acesta există.

Pentru minorii sub 14 ani

Cererea de eliberare a pașaportului va fi depusă de un părinte și va fi însoțită de următoarele acte:

 • certificatul de naştere al minorului, în original;
 • document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării taxei pentru emiterea paşaportului, completată pe numele minorului, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;

Dacă cererea de eliberare a pașaportului este făcută de un singur părinte ori de persoana împuternicită sau de reprezentantul legal, atunci vor mai trebuie aduse, după caz:

 • procura specială / declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
 • procura specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
 • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
 • hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original;
 • actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor.

În cazul eliberării pașaportului temporar nu este obligatoriu ca minorul sub 14 ani să fie prezent la data depunerii acestor documente. În acest caz, cererea trebuie însoţită şi de două fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm.

La ridicarea pașapoartelor minorilor sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de naştere al minorului, în original, alături de actul de identitate al părintelui/persoanei împuternicite prin procură specială să ridice documentul, în original.

Pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani

În cazul minorilor peste 14 ani, documentele se depun personal de către aceștia, iar prezența la ghișeu este obligatorie. Acte necesare:

 • cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original (cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original);
 • declaraţii de acord pentru eliberarea paşaportului simplu electronic date de ambii părinţi/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii);
 • certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original (atunci când e cazul);
 • dovada achitării taxei de emitere a paşaportului, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

În situaţia în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea paşaportului dat de un singur părinte/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoţită şi de (după caz):

 • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
 • actul de deces al celuilalt părinte, în original;
 • hotărârea judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
 • documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original;

Pentru acest tip de pașaport nu este posibilă livrarea prin curier, ca în cazul pașaportului simplu electronic.

Paşaportul temporar se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de aceştia printr-o procură specială autentificată.

Atenție!

Există state precum Liban, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Yemen, Kuweit, unde poliția de frontieră nu permite accesul în stat cu acest tip de document.

Este indicat să se verifice pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe lista cu statele respective.

SUSȚINE PUBLICAȚIA NOASTRĂ

Mai multe articole mai jos

Publicitate
Susține publicația noastră!